ယာဉ်အကူလက်မှတ်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် လက်မှတ်အတွက် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း


ယာဉ်အကူလက်မှတ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် လက်မှတ်နှင့် ယာယီယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် လက်မှတ်များအတွက် ယာဉ်မောင်းစလိုင်စင်အသစ် ရယူရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

 

ယာဉ်အကူလိုင်စင် 

 

ယာဉ်အကူလိုင်စင် လျှောက်ထားရယူလိုသူသည် အသက် (၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ နိုင်ငံသား (သို့)  ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။ နိုင်ငံသား (သို့) ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အခြားအထောက်အထားများဖြင့် လျှောက်ထားခွင့် မရှိပါ။ သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ဆေးမှုများကို အောင်မြင်ရမည်။

 

သက်တမ်းရှိ တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူသည် သက်တမ်းအလျောက် အောက်ပါ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားတို့ကို လျှောက်ထားနိုင်သည်။

 • တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရှိသူသည် "ခ" ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်၊
 • တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံး သုံးနှစ်ရှိ၍ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ နုတ်ထွက်ပြီးသူသည် "ဃ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
 • တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံး ငါးနှစ်ရှိ၍ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ နုတ်ထွက်ပြီးသူသည် "င" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်

 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်

 

၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် “အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ထုတ်ပေးသည့် ပြည်တွင်း ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များအား အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုရေး သဘောတူစာချုပ်” အရ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပြည်တွင်းမှ ထုတ်ပေးသည့် QR Code ဖတ်ရှုနိုင်သည့် Smart Code ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ ကိုင်ဆောင်၍ မောင်းနှင်နိုင်သည်။

 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ် International Driving Permit (IDP) ရယူရန် လိုအပ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

 • သက်တမ်းရှိ ပြည်တွင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • သက်တမ်းရှိ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ ( လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံခြားသို့ ရောက်ရှိနေပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ )
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူ
 • လျှောက်ထားသူ၏ Passport အရွယ် ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်အတွက် ကျသင့်ငွေ၊ မြန်မာကျပ်ငွေ (၁၅၀,၀၀ဝ)

 

Advertisement 

Click Here > Hnin Taung

 

နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့ ကူးပြောင်းလိုလျှင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

 • သက်တမ်းရှိ နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • သက်တမ်းရှိ နိုင်ငံကူးလတ်မှတ်နှင့် ဗီဇာမူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • လျှောက်ထားသူ၏ Passport အရွယ် ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ၊
 • နိုင်ငံခြားသား၏ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မှန်ကန် ကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • သက်တမ်း (၅) နှစ်အတွက် လိုင်စင်ခ မြန်မာကျပ်ငွေ (၁၅၀,၀၀ဝ) ကျပ်၊ စစ်ဆေးခ တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၅,၀၀ဝ) ကျပ်
 • အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါသန်စွမ်းမှု စစ်ဆေးခြင်း၊
 • စာတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ( စိတ်အခြေအနေ/ အရက်သောက်တတ်မှု စစ်ဆေးခြင်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ရေးဖြေစစ်ဆေးခြင်း )
 • လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း ( ဝန်ပေါ့မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ပတ်မောင်းနှင့် ဆိုက်ကပ် စစ်ဆေးခြင်း )
 • စစ်ဆေးမှုများ အောင်မြင်ပြီးပါက သူတစ်ပါးထိခိုက်မှု အာမခံကြေး ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား

 

နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် နိုင်ငံခြားသား၏ လိုင်စင်ရှိ ဖော်ပြချက်များ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ မဟုတ်ပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာ/ မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုချက်၊ တာဝန်ရှိသူ၏ ထောက်ခံချက် ပါရှိရမည် ဖြစ်သည်။

 

နိုင်ငံခြားသံတမန်များ၊ UN အဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ် (IDP) ကိုင်ဆောင်သူများကို စာတွေ့၊ လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။

 

သံရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် သံတမန်အခွင့်အရေးရသူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လျှောက်ထားလိုလျှင် လိုအပ်ချက်များကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

 • သက်ဆိုင်ရာသံရုံးမှ လျှောက်လွှာ
 • နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (သို့) သံတမန်ရေးရာ ဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်
 • သံတမန် Passport မိတ္တူ
 • သံတမန်စိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
 • သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ လိုင်စင်မိတ္တူ
 • ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ

 

ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း မှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ (၅၀၀,၀၀ဝ) ကျပ် ဖြစ်ပြီး မော်တော် ယာဉ်မောင်း သင်တန်းကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် သက်တမ်းကာလသည် ပြက္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်ကာလအတွက် ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည် ဖြစ်၍ အဆိုပါ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ရမည်။ 

 

သတ်မှတ်သည့် သက်တမ်းကာလ ကျော်လွန်၍ လာရောက် သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ပါက အချိန်လွန်ဒဏ်ကြေး တစ်လအတွင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးငွေ (၅၀,၀၀၀) ကျပ် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်သက်တမ်း ကျော်လွန်သည့် လအပေါ် မူတည်၍ ဒဏ်ကြေးငွေ တွက်ချက် ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။

 

ဆက်သွယ်ရန်

 

နေပြည်တော်ရုံး 067 405098

ရန်ကုန်ရုံး 09 798295158, 09 781425403, 09 974885896

မန္တလေးရုံး 02 4066169

ပဲခူးရုံး 052 2230046, 052 2230866

 

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (၁၁) မျိုးနှင့် မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသည့် ယာဉ်၊ သက်တမ်းများ

မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သိထားသင့်သည့် ယာဉ်အမျိုးအစား (၁၀) ခု

နှစ်လဲမော်တော်ယာဉ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ကျသင့်ငွေနှင့် လိုအပ်ချက်များ

ယာဉ်/ အမည်ပြောင်းလဲခြင်း အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှု (၈) ခုအတွက် သိထားသင့်သည်များ

ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် သက်တမ်းများနှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသည့် နံပါတ်ပြားများ

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်များနှင့် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် အချက်များ

ကညနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ သိရှိ လိုက်နာရမည့် အချက် (၉) ချက်

သ၊ က၊ ဂ၊ ဃ၊ င၊ ဟ၊ ဌ များအတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသစ်ရယူရာတွင် လိုအပ်ချက်များ

 

 

Read 303 times