by 1717 ကားအရောင်းပြခန်း on 03 February, 2022
အမှတ်(၅၃၊က)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ ဘီအိုစီနှင့်ဘုရားလမ်းကြား၊ ဗိုလ်ကံညွှန့်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Job Description

- B.E / AGTI (Mechanical/ Electrical ) ဘွဲ့ရဖြစ်ရပါမည်။ (လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဘွဲ့ရမဟုတ်ပါကလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါမည်)
-English(or) Chinese language သင့်တင့်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရပါမည်။
-မော်တော်ကားတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရပါမည်။
-Wiring/ Electrical Equipment/Trimming/ Dashboard/ Suspension/ Engine and transmission/ Windshield များကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ တပ်ဆင်နိုင်ရပါမည်။
-
-တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် နေရာမှာ ရန်ကုန်မြို့ တစ်ဘက်ကမ်းရှိ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ဖြစ်ပါသည်။
-အလုပ်ချိန်မှာ နံနက် ၈း၃၀ မှညနေ ၅နာရီထိ ဖြစ်ပါသည်။

Job Responsibility

- -

by 1717 ကားအရောင်းပြခန်း on 03 February, 2022
အမှတ်(၅၃၊က)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ ဘီအိုစီနှင့်ဘုရားလမ်းကြား၊ ဗိုလ်ကံညွှန့်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Job Description

- M.E / B.E (Mechanical/ Electrical) ဘွဲ့ရဖြစ်ရပါမည်။
-English(or) Chinese language သင့်တင့်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရပါမည်။
-မော်တော်ကားတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ် ရှိရပါမည်။
-Technical data များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ update ပြုလုပ်နိုင်ရပါမည်။
-Daily/ Weekly /Monthly report များကိုလည်းအချိန်မီတင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ရပါမည်။
-
-တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် နေရာမှာ ရန်ကုန်မြို့ တစ်ဘက်ကမ်းရှိ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ဖြစ်ပါသည်။
-အလုပ်ချိန်မှာ နံနက် ၈း၃၀ မှညနေ ၅နာရီထိ ဖြစ်ပါသည်။

Job Responsibility

- -

by RMA Group on 06 July, 2021
37 Kabar Aye Pagoda Road, Inya Lake Hotel, Mayangone Township, Y

Job Description

- Indicate selling possibilities and understand customer needs
-Strive for new sales opportunities through cold calling, networking and social media
-Set up meetings with potential customers and listen to their requirements
-Produce sales related documents e.g., quotation/agreement
-Build and sustain strong relationships with key customers
-Responsible for the development and achievement of sales through the direct sales channel
-Resolve customer’s complaints
-Mark sure achievement of agreed targets
-Up-sell company’s services and solutions

Job Responsibility

- Bachelor’s Degree ,Diploma in business management or other related field
-Minimum 2 years experience in car business.
-Ability to think creatively, highly-driven
-Fluent in verbal and written English and Burmese in communication skill
-Good in presentation skill

by Tharaphu Soe Myint Group of Companies on 06 July, 2021
No.S-39, No. (4) Quarter, Shwe Tharaphi Yate Mon Housing, Bayint Naung Road, Kamaryut Township,

Job Description

- You will have to develop creative concepts for print, digital and multimedia campaigns.
-You will manage design implementation of advertisements, incorporating copy, visual designs and brand assets.
-You will lead project through all phases including concept, design, production, delivery and placement, while ensuring deadlines are met.
-You will present creative work internally to all levels of internal management and staff.
-You will be partner with digital team,

Job Responsibility

- Bachelor’s degree or equivalent experience
-(3) years experience int least 2 years experience in graphic design at an advertising agency.
-Deep knowledge in related fields
-design firm or an in-house corporate design team, the ability to organized and prioritize projects in a fast-paced environment with minimal supervision,
-a solid type and layout skills, as well as a strong visual design sense

by Tharaphu Soe Myint Group of Companies on 06 July, 2021
No.S-39, No. (4) Quarter, Shwe Tharaphi Yate Mon Housing, Bayint Naung Road, Kamaryut Township,

Job Description

- Developing and Implementing Social Media and Website Contents
-Managing and Updating Social Media and Website Contents
-Collaborate with Marketing, Sales and Product Development Teams
-Work with Designers to ensure Informative and Appealing Content
-Staying up to date with latest Social Media Best Practices and Methods
-Staying up to date with Trending of Information and Communication Technology
-Additional Works related with Copywriting

Job Responsibility

- 4 Skills proficiency in Burmese and English Languages
-Familiar Usage with Google products of Docs, Sheets, Slides and Map
-Familiar Usage with SEO, SEM, SMO and Digital Marketing Tools
-Team player, Good Interpersonal, Communication and Presentation
-Critical Thinking, Problem-Solving & Multitasking Skills
-Any Graduated and Minimum 3 years of Experience in related fields
-Adhere to Rules and Regulations

by Tharaphu Soe Myint Group of Companies on 06 July, 2021
No.S-39, No. (4) Quarter, Shwe Tharaphi Yate Mon Housing, Bayint Naung Road, Kamaryut Township,

Job Description

- Able to work under pressure and tight deadlines in a fast-paced environment while maintaining multiple projects/assignments.
-Possess confidence, initiative and high energy or drive as well as able to work independently.
-Must have strong knowledge of the Commercial & Passenger Vehicles products and good networking in the related industries.

Job Responsibility

- A degree in Engineering.
-Must have at least 5 to 8 years of Service experience and at least 3 years as a Commercial & Passenger Vehicles Repairing and Maintenance as Manager.
-Excellent interpersonal and communication skills.
-Must be able to travel within Myanmar.
-Location at Yangon.

by Capital Diamond Star Group on 05 July, 2021
-

Job Description

- Develop annual marketing plan and budget.
-Understand needs of current customers as well as new customers who have the potential for future growth.
-Identify new market opportunities and competitive trends which can impact to company business.
-Continue to develop and grow existing customer base by further penetrating existing customers with new products/service/effective programs.
-Prepare new product marketing plans in cooperation with senior management colleagues.
-Brand development and management through ATL, BTL and Digital activities.
-Execute and evaluate marketing activities to achieve the best outcomes all the times.
-Review and monitor the marketing budget closely to spend wisely all the times.
-Coordinate in identifying & providing the training needs for both internal and external customers.
-Develop a process to gather competitive intelligence and communicate to all relevant departments to design effective strategies.

Job Responsibility

- Minimum bachelor degree and preferred in business and marketing.
-Minimum 5 years’ experience in marketing where 2 years need to be in manager role.
-Highly desirable in automotive marketing experience with proven success record in development and execution.
-Communication and presentation skills.
-Excellent in written and spoken English.
-Good understanding and using traditional and digital marketing trends.
-Able to travel and work on weekends when there are marketing activities such as event, sponsorship….
-Team working and cooperation with all internal departments.
-Ability to work independently with minimal supervision.

by Super Seven Stars on 29 June, 2021
No.16, Kabar Aye Pagoda Road, Mayangon Township, Yangon.,No.45-50, Myawaddy Minn Gyi Road, East Dagon Industrial Zone, Yangon,

Job Description

- Work with development teams and head of product development to e-commerce software solutions
-Design client-side and server-side architecture
-Work with UI/UX designer to build the front-end of applications through appealing visual design
-Develop and manage well-functioning databases and applications
-Build an e-commerce system based on microservice architecture
-Build effective APIs structure for a different platform to use
-Test software to ensure responsiveness and efficiency
-Troubleshoot, debug and upgrade software
-Create security and data protection settings
-Build features and applications with a mobile responsive design
-Write technical documentation
-Work with data and SEO scientist and analyst to improve e-commerce system

Job Responsibility

- Degree in computer science or a related field required
-Proven experience as a full-stack backend developer
-5+ years of backend developer
-Knowledge of multiple backend languages (e.g. PHP, laravel, python) and JavaScript framework (e.g. node, express, react, angular js)
-Familiarity with databases (e.g. MySQL, mongodb) web servers (e.g. apache)
-AWS cloud computing experience is a must
-Excellent communication and teamwork skills
-Great attention to detail
-Problem-solving skills
-Good personality is a must.

by Capital Diamond Star Group on 08 March, 2021
9(C1),Yaw Minn Gyi Street, Dagon Township

Job Description

- Communicate with sales & service team to hand on the status-All-inclusive.
-Discuss daily target achievement and allocation of appointment taken vehicles to Service Advisory.
-Coordinate with sales & service team for delivery plan for the day, so that PDI/driver allocation can be.
-Made in avoid unnecessary dissatisfaction while delivery to customer, pending car at the service center.
-Purchase & plan for spare parts storage.
-Oversees administration of warranty claims.
-Status of the spare parts availability, status of the spare parts target achievement.
-Encourages compliance with applicable laws and regulations.
-Training plan for the staffs.
-Coordinate with sales & service managers for the daily status.
-Status of value -added services Vs Target
-Total revenue generated Vs Target
-Planning for next day, coordinate with spare parts/baskets/complaints.
-Report to various dept as per requirement.
-Take a Look around the entire service enter for any safety issues-Instructions.

Job Responsibility

- Bachelor degree in Mechanical Engineering/CRM/Sales & Marketing.
-Minimum 3 years of experience in similar role.
-Must have good technical skills and management of personnel and material resources.
-Must have critical thinking, good communication and problem-solving skills.
-Proficiency in Computer Literacy.
-Business level in English Four Skills.
-Chinese speaker is preferred but not major essential.

by Capital Diamond Star Group on 05 March, 2021
9(C1),Yaw Minn Gyi Street, Dagon Township,

Job Description

- Communicate with sales & service team to hand on the status-All-inclusive.
-Discuss daily target achievement and allocation of appointment taken vehicles to Service Advisory.
-Coordinate with sales & service team for delivery plan for the day, so that PDI/driver allocation can be.
-Made in avoid unnecessary dissatisfaction while delivery to customer, pending car at the service center.
-Purchase & plan for spare parts storage.
-Oversees administration of warranty claims.
-Status of the spare parts availability, status of the spare parts target achievement.
-Encourages compliance with applicable laws and regulations.
-Training plan for the staffs.
-Coordinate with sales & service managers for the daily status.
-Status of value -added services Vs Target
-Total revenue generated Vs Target
-Planning for next day, coordinate with spare parts/baskets/complaints.
-Report to various dept as per requirement.
-Take a Look around the entire service enter for any safety issues-Instructions.

Job Responsibility

- Communicate with sales & service team to hand on the status-All-inclusive.
-Discuss daily target achievement and allocation of appointment taken vehicles to Service Advisory.
-Coordinate with sales & service team for delivery plan for the day, so that PDI/driver allocation can be.
-Made in avoid unnecessary dissatisfaction while delivery to customer, pending car at the service center.
-Purchase & plan for spare parts storage.
-Oversees administration of warranty claims.
-Status of the spare parts availability, status of the spare parts target achievement.
-Encourages compliance with applicable laws and regulations.
-Training plan for the staffs.
-Coordinate with sales & service managers for the daily status.
-Status of value -added services Vs Target
-Total revenue generated Vs Target
-Planning for next day, coordinate with spare parts/baskets/complaints.
-Report to various dept as per requirement.
-Take a Look around the entire service enter for any safety issues-Instructions.

1 2 3 4 5