ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် သက်တမ်းများနှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသည့် နံပါတ်ပြားများ


မော်တော်ယာဉ် အမျိုးအစားအလိုက် ( ကနဦးနှင့် နှစ်လဲအတွက် ) သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းကာလများနှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုလျက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ အတိုကောက်စာလုံး သင်္ကတေ သတ်မှတ်ချက်များ ( နံပါတ်ပြားများ ) ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

 

သာသနာရေးဆိုင်ရာ RLG ယာဉ်များ၊ သံရုံး/ သံတမန်ပိုင် CD ယာဉ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းပိုင် UN ယာဉ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းပိုင် IO ယာဉ်များ အပါအဝင် လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအလိုက် ကနဦးနှင့် နှစ်လဲအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းကာလကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

 

 

Advertisement

Click Here >  Ko Tin Aung

 

လက်ရှိ အသုံးပြုလျက် ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ အတိုကောက်စာလုံး သင်္ကတေ သတ်မှတ်ချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
 

 

ကားနံပါတ်ပြားအရောင်များမှာ အနီ၊ အနက်၊ အပြာ၊ အဝါ၊ အဖြူ၊ အစိမ်းနှင့် နီညို ဟူ၍ အမျိုးအစား (၇) မျိုး ရှိပြီး အရောင်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားသည်။

  • အနီ - အငှားယာဥ်နှင့် နောက်တွဲယာဥ်များ
  • အနက် - ကိုယ်ပိုင်ယာဥ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ယန္တရားများ
  • အပြာ - ခရီးသွားယာဥ်များ
  • အဝါ - သာသနာပိုင်ယာဥ်များ
  • အဖြူ - သံရုံးအဖွဲ့အစည်းပိုင်ယာဥ်များ
  • အစိမ်း - လှူဒါန်းယာဥ်များ 
  • နီညို -  နိဗ္ဗာန်ယာဥ်များ

 

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (၁၁) မျိုးနှင့် မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသည့် ယာဉ်၊ သက်တမ်းများ

နှစ်လဲမော်တော်ယာဉ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ကျသင့်ငွေနှင့် လိုအပ်ချက်များ

မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သိထားသင့်သည့် ယာဉ်အမျိုးအစား (၁၀) ခု

ယာဉ်/ အမည်ပြောင်းလဲခြင်း အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှု (၈) ခုအတွက် သိထားသင့်သည်များ

 

Read 13128 times