ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသည့် ယာဉ်၊ သက်တမ်းနှင့် ဝန်ဆောင်ခများ


ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ၊ ယာဉ်အကူလက်မှတ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် လက်မှတ်နှင့် ယာယီယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့် လက်မှတ်တို့၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသော ယာဉ်အမျိုးအစားများ၊ ကနဦးနှင့် နှစ်လဲ သက်တမ်းတိုး လိုင်စင်သက်တမ်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှု နှုန်းထားများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

 

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်ခုချင်းစီအလိုက် မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်နှင့် သက်တမ်းကာလများကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

 

"သ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် 

မော်တော်ယာဉ်အမောင်းသင်ရန် ဦးစွာ "သ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပြုလုပ် ကိုင်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။

သက်တမ်းကာလ (၁) နှစ်

 

"က" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်    

မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ စီးနင်ရာတွင် ကိုင်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။

သက်တမ်းကာလ (၅) နှစ်    

 

"ခ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်    

မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ တင်အားသုံးတန်အထိ တင်ဆောင်နိုင်သော ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်နှင့် လူ (၁၅) ဦးအထိ တင်‌ဆောင်နိုင်သော ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ မောင်းနှင်နိုင်သည်။    

သက်တမ်းကာလ (၅) နှစ်

 

Advertisement

Click Here >  Hmwe
 

"ဂ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်    

စက်ယန္တရားများ မောင်းနှင်ရန်အတွက် ကိုင်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။

သက်တမ်းကာလ (၅) နှစ်

 

"ဃ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်    

တက္ကစီယာဉ်နှင့် “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ “ဌ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ “ဟ” ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်တို့ဖြင့် မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသော မော်တော်ယာဉ်များ မောင်းနှင်နိုင်သည်။

သက်တမ်းကာလ  (၃) နှစ်

 

"င" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်    

စက်ယန္တရားမှအပ ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားသော မည်သည့် မော်တော်ယာဉ်ကိုမဆို မောင်းနှင်နိုင်သည်။ 

သက်တမ်းကာလ  (၃) နှစ်

 

"ဌ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်    

ထရော်လာဂျီ မောင်းနှင်ရန်အတွက် ကိုင်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။

သက်တမ်းကာလ (၅) နှစ်

 

"ဟ" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်    

မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် သုံးဘီးတပ်ယာဉ်များ မောင်းနှင်နိုင်သည်။

သက်တမ်းကာလ (၅) နှစ်

 

"စ" ယာဉ်အကူလိုင်စင်    

ယာဉ်အကူနှင့် လက်မှတ်ရောင်းသူများ ကိုင်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။

သက်တမ်းကာလ (၅) နှစ်

 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်    

ပြည်တွင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အရ မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများကို မောင်းနှင်နိုင်သည်။

သက်တမ်းကာလ (၁) နှစ်

 

ယာယီ ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်    

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံက ထုတ်ပေးသည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် မောင်းနှင်ခွင့်ပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများကို မောင်းနှင်နိုင်သည်။    

သက်တမ်းကာလ (၁) နှစ်

 

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဓာတ်ပုံများကို သိရှိ လေ့လာရန်

 

Read 2315 times