YPS Customer Service Center နှင့် YPS ကဒ်ရရှိနိုင်သော G&G ဆိုင်ခွဲများ


YPS ကတ်ကို YPS Customer Service Center တွေမှာလည်း ဝယ်ယူနိုင်သလို ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း အသေးစိတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။

YPS Customer Service Center တွေကတော့

ဆူးလေ
----------
အမှတ် 458-460၊ အခန်း (G-14)၊ မြေညီထပ်၊ ရသကွန်ဒို၊ မဟာဗန္ဓုလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Sule Customer Service Hotline :09 9 777 555 12


တာမွေ
----------
အမှတ် 316-A1၊ မြေညီထပ်၊ ကျိုက်က္ကဆံလမ်း၊ မလွှကုန်းရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Tamwe Customer Service Hotline: 09 9 777 555 14


သမိုင်း
----------
အမှတ် B3၊ အခန်း-A1၊ မြေညီထပ်၊ ဆော်လမွန်အိမ်ရာ၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Thamine Customer Service Hotline: 09 9 777 555 13

-------------


YPS ကဒ် ရရှိနိုင်သော G&G ဆိုင်ခွဲများမှာ

 

အလုံမြို့နယ်
---------------
- အမှတ် ၁၂၆၊ ဆင်မင်းလမ်း၊ ဋ္ဌာနရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်။

- အမှတ် ၀၀၆၊ တိုက်-၄၊ မင်္ဂလာဆင်မင်းအိမ်ယာ၊ အလုံမြို့နယ်။

 

ဗဟန်းမြို့နယ်
-----------------
- အမှတ် (၁၇၅)၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း ၊ဗဟန်းမြို့နယ်။

- အမှတ်(၁၄၅)၊ မြေညီထပ်၊အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။

- အမှတ်(၇၅/ခ) ၊ ဗညားဒလလမ်း ၊ ဗိုလ်ချို (၂)ရပ်ကွက် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။

- အမှတ်(၈)၊ အခန်း(B1)၊ ရေတာရှည်လမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြိုနယ်။

 

ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်
----------------------------
- အမှတ် (၄၄၈)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားအနီး၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။

- အမှတ် (၂၈၈)၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၄လမ်းထိပ်၊(၄)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။

- အမှတ် (၄၄၄)၊ ကုန်သည်လမ်း, ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။

 

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်
---------------------
- Dr.Mark, အမှတ်၃၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်။

- အမှတ် (၁၅၉) ၊ ငထွေရူးလမ်း ၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်။

 

မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်
----------------------
- အမှတ် (၁၀၁/၁)၊ ၇-၈ လမ်းဆုံ၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းနှင့်ရာဇဓိရာဇ်လမ်းထောင့်၊ ၃၈ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။

- အမှတ် (၂၇)၊ လွိုင်ကော်လမ်းနှင့်မဟာဗန္ဒုလလမ်းထောင့်၊ ၄၆ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။

အမှတ်(၁၂၂၁)၊ပင်လုံလမ်းမ၊မြောက်ဒဂုံ။(KBZဘဏ်မျက်နှာချင်းဆိုင်)

- အမှတ် (၂၀)၊ ဦးဝိစာရလမ်းနှင့်ဗိုလ်ဗထူးလမ်းထောင့်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။

 

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်
---------------------
- အမှတ် (၇၃), လှော်ကားလမ်း , ၇၁ လမ်းဈေးရှေ့ , တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။

- အမှတ်(၄၀၄/က)၊လှော်ကားလမ်းမီးပွိုင့်၊မိဘမေတ္တာသစ်ဆိုင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။

- အမှတ်(၉၉) ၊ စည်ပင်လမ်းမကြီး၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို.နယ်။ (ဂိတ်ဟောင်းမှတ်တိုင်အနီး)

- တိုက်(၁)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ၆၄ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။ (သစ်ဆိုင်ကွေ့)

 

ဒေါပုံမြို့နယ်
----------------
- အမှတ် (၁/၂)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းထောင့်နှင့် စက်ရုံလမ်းထောင့်၊ ဗမာအေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်။

 

လှိုင်မြို့နယ်
---------------
- အမှတ်(၃၂/ခ) ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး ၊ ဘူတာရုံကားမှတ်တိုင် ၊ လှိုင်မြို့နယ်။

- အမှတ်(၃၀/က) ၊ သံလမ်း ၊ မယ်ဇီကုန်းရပ်ကွက် ၊ လှိုင်မြို့နယ်။

- အမှတ်(၃၈)၊ မြေညီခေါင်းရင်းခန်း၊ ပါရမီလမ်းမ၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ပါရမီစိန်ဂေဟာရှေ့။

- အမှတ်(၁၂၀/၀၀၃) ၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ၊ လှိုင်မြို့နယ်။

 

လှိုင်သာယာမြို့နယ်
-----------------------
- အမှတ် (၁၉၇)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် (၅), လှိုင်သာယာမြို့နယ်။

 

လှည်းကူး မြို့နယ်
----------------------
- အမှတ် (၈၆)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်။

 

မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်
--------------------
- အမှတ်(၄၂)၊ ပြည်လမ်း၊ သပြေပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။

 

အင်းစိန်မြို့နယ်
-------------------
- အမှတ် (၃၃၃)၊ မင်းကြီးလမ်း၊ တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်။

- အမှတ် (၁၁၀/B)၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်းမကြီး၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မြို့နယ်။ (အောင်ဆန်းဈေးနှင့်ကပ်လျက်)

- အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း။အောင်ဆန်းရပ်ကွက်။အင်းစိန်မြို့နယ်။

- မင်းကြီးလမ်း၊ ကွယ်ကဘောဆေးရုံအတွင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

- အမှတ် (၁၂၉/၂B)၊ မုဒိတာအိမ်ယာ၂၊ အင်းစိန်။

- အမှတ် (၁၀၁)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ အောင်ဇေယျအိမ်ယာ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

 

ကမာရွတ်မြို.နယ်
----------------------
- အမှတ်(၀၀၁)၊တိုက်(၄)၊ဘုရင့်နောင်လမ်းမပေါ်၊ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကမာရွတ်။

- အမှတ် (၇၂)၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ 3ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

- အမှတ် (၀၀၂)၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ 7လမ်းထိပ်၊ 3ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်။

- အမှတ် (၂၉- A)၊ ဇေယျာသီရိလမ်း (၁) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို.နယ်။

- အမှတ် (၁၄၇/B)၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ လှည်းတန်းလမ်းအနီး၊ ဗဟိုလမ်း၊ 3ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

 

ကျောက်တံတားမြို့နယ်
----------------------------
- အမှတ် (၃၃၇) ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် လမ်း-၄၀ ထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

 

ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်
---------------------------
- အမှတ်2။ကမ်းနားလမ်းနှင့်ပိတောက်ပင်လမ်းထောင့်။ကြည့်မြင်တိုင်။

- အမှတ်40/နတ်စင်လမ်း။ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။

- အမှတ်(၄၂၆)၊ကမ်းနားလမ်း၊သရက်တောတောင်ရပ်ကွက် ၊ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်။

 

လမ်းမတော်မြို့နယ်
------------------------
- အမှတ်(၇၈၈) ၊ ဝါးတန်းလမ်းနှင့်ဖိုးရာဇာလမ်းကြား ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။

- အမှတ်(၈၃၃)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်းမပေါ်၊(၉)လမ်း လမ်းထိပ်၊မော်တင်ကားဂိတ်၊လမ်းမတော်မြို့နယ်။

- အမှတ်(၇၈၁)၊ ၁၃ လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို.နယ်။

- Yangon General Hospital Compound

 

လသာမြို့နယ်
------------------
- အမှတ်(၁၃၂) ၊ အခန်း(၅)၊ အနော်ရထာလမ်းမပေါ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်။ (China Town Hotel ဘေး)

 

မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
----------------------
- အမှတ် (၁၀၁) ၊ အထက်ဗဟိုလမ်း ၊ မုဒိတာအိမ်ယာ ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

- အမှတ် (၆၉)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမ၊ 2ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

- အမှတ် (၁၄၂)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ ရဲရန်အောင်ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

 

ထောက်ကြံ့မြို့နယ်
-----------------------
- အမှတ်(၅၉)၊ပြည်လမ်း၊လမ်းဆုံပိုင်းရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာဒုံ၊ထောက်ကြံမြို့နယ်။

 

မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်
--------------------------------
- အမှတ်(၉၇)၊မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ကန်တော်လေးတောင်ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်။

- အမှတ် (၅)၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။

 

မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်
--------------------
- အမှတ်(၂၅၀)၊ခရေပင်လမ်း၊ရာသက်ပန်မှတ်တိုင်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။

- အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးနှင့် ခရေပင်လမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်။

 

မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်
----------------------------
- အမှတ် (၄၄၀)၊ မေဓာဝီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံရှေ့။

- အမှတ်(၂၅၉)၊ခေမာသီလမ်း၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

- အမှတ်(၂၅၉)၊ခေမာသီလမ်း၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

- အမှတ် (၃၅၆)၊ ဝေဘာဂီလမ်းနှင့်နွယ်သာကီလမ်းထောင့်၊ (က)ရပ်ကွက်၊မ/ဥက္ကလာမြို့နယ်။

- အမှတ်(၆၂/က)၊အာသာဝတီလမ်း၊ဘုန်းကြီးလမ်းနှင့်၃လမ်းထောင့်ခန်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

- အမှတ် (၈၅၆)၊ သုဇိတာ ၇ လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်။

- အမှတ် (၇၂၄)၊ ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

 

တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
-----------------------------
- အမှတ်(၁၄၁)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို.နယ်။ (ပါရမီကားဝင်း)

- အမှတ် (၅၉၀) ၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ ၅ - ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြိ့နယ်။

- သံသုမာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ မြင်သာဈေးရှေ့။

- အမှတ် (၄၃၉) A-1၊ မာဃလမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ ပါရမီလမ်း ၊တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်။

 

ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်
---------------------
- အမှတ် (၁၅၀)၊ ၂၆ လမ်း ၊၂ ရပ်ကွက်၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်။

- အမှတ်(၄၄၄/၄၄၅) ၊ ရွှေဘုံသာလမ်းအပေါ်၊(၈ ရပ်ကွက်) ၊ပန်းဘဲတန်းမြို.နယ်။

 

ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်
-----------------------
- အမှတ် ၈၅/၊အနော်ရထာလမ်း၊၂ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။

- အမှတ်(၂၁)၊ရေကျော်လမ်းမ၊ ရေကျော်ဈေးရှေ့၊(၉)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။

- အမှတ်(၈၃)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊(၁၀)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။

- အမှတ် (၃၂၇)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက် ၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။

 

စမ်းချောင်းမြို့နယ်
-----------------------
- အမှတ် (၂၃၆၊ ၂၃၈) ၊ မဟာဘောဂလမ်း ၊ မြေနီကုန်းတောင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်း။

- အမှတ်(၈၂)၊ မင်္ဂံလာလမ်းနှင့် ပဒုမ္မာလမ်းထောင့်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

- အမှတ်(၂၀၉/အေ)၊စမ်းချောင်းမြောက်ရပ်ကွက်၊ပြည်လမ်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

- အမှတ် (၇၂)၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

 

ရွှေပေါက္ကံမြို့နယ်
---------------------
- အမှတ် (၆)၊ပုဂံလမ်း၊ ၂၁ရပ်ကွက်၊ ရွှေပေါက္ကံ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

- အမှတ် (၁)၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ အင်းဝလမ်းနှင့်ဗိုလ်တေဇလမ်းထောင့်၊ရွှေပေါက္ကံမြို့သစ်၊မြောက်ဥက္ကလာပ။

 

တာမွေမြို့နယ်
------------------
- အမှတ် (၇၂)၊ ကျိုက်က္ကဆံလမ်း၊ ပုံနကော်ရပ်ကွက် / အလုပ်သမားဆေးရုံအနီး၊ တာမွေမြို့နယ်။

- အမှတ်-(၁၉၁) ၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ယုဇနပလာဇာရှေ့၊ တာမွေမြို့နယ်။

- အခန်းအမှတ်(၂) ၊ တိုက်(D) ၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ ဘိုးလိန်းအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။

- အမှတ် (၃၄၆)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ကျောက်ထပ်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။

- အမှတ်(၂၈၂) ၊ ဗညားဒလလမ်း ၊ တာမွေမြို့နယ်။

- အမှတ် (၁၈) ၊အသောကလမ်း၊ တာမွေ။

- အမှတ် (၆) ၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေကြီး (ခ) ၊ တာမွေ။

- တိုက်-S-6၊ အခန်း -၀၀၁၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။

 

သာကေတမြို့နယ်
-----------------------
- သုမနလမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ Fortune Plaza အနီး။

- အမှတ်(၀၀၇၊၀၀၈)၊ ဇင်္ဂံမလမ်းနှင့်ထူပါရုံလမ်းထောင့်၊ သာကေတမြို့နယ်။

- အမှတ်(၀၀၈/M)၊ ရှုခင်းသာလမ်းမ၊ သာကေတမြို့နယ်။

- အမှတ် (၁၂၉၂)၊ မြင်တော်သာလမ်း၊ ၁ရပ်ကွက်၊ Junction 7 ဈေးနှင့် မြင်တော်သာအနီး၊ 

- အမှတ် (၆၉)၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊ (၇) အရှေ့ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်။

 

သန်လျင်မြို့နယ်

------------------
- အမှတ် (၁)၊ မြို့မလမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်းထောင့်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။

- အမှတ်(၁၄၈)၊ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊ဘုရားလမ်း လမ်းဆုံရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။

 

သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်
-------------------------
- အမှတ် (၂၇၄-A) ၊ သံသုမာလမ်း။ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်။

- အမှတ် (၈)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး ၊ သဃန်းကျွန်းဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်။

- အမှတ် (၃၂)-C1၊ ကျိုက္ကစံဘုရားလမ်း၊ ဆ/က ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

- အမှတ် (၃၃၇-B)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း။သံသုမာလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်။

- အမှတ် (၉/A) ၊ ရတနာလမ်း ၊ ၁၆ ရပ်ကွက်အပိုင်း ၂၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

 

ရန်ကင်းမြို့နယ်
--------------------
- A1 ကန်ဘဲ့ဘူတာရုံလမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

 

YPS Customer Service Center Hotline: 09 96 999 0699

Read 2250 times