မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ  မော်တော်ယာဉ်စီးရေ ၃,၁၀၀ ကျော် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့


မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ  မော်တော်ယာဉ်စီးရေ ၃,၁၀၀ ကျော် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) မော်တော်ကားအဖွဲ့ချုပ် Association of ASEAN Automotive Federation (AAF) ၏ အချက်အလက်များအရ အာဆီယံဒေသတွင်းမှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် မော်တော်ယာဉ်စီးရေ ၄.၃၈ သန်း တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၁ တွင် စီးရေ ၃.၅၃၈ သန်း ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ထက် ၂၃.၉% ပိုများပါသည်။


ထုတ်လုပ်မှု ကြီးထွားနှုန်း


မြန်မာနိုင်ငံသည် ကြီးထွားနှုန်း  အလျင်မြန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး  ကြီးထွားနှုန်း  ၆၂.၃ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယနေရာတွင် မလေးရှားက ၄၅.၈% ၊
တတိယနေရာတွင် ဗီယက်နမ်က ၄၂.၃% ၊
စတုတ္ထနေရာတွင် အင်ဒိုနီးရှားက ၃၁.၀% ၊
ပဉ္စမနေရာတွင် ထိုင်းက ၁၁.၇% 
ကြီးထွားနှုန်း အသီးသီး ရရှိခဲ့ကြပါသည်။


မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ  မော်တော်ယာဉ်စီးရေ ၃,၁၇၅ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၁ တွင် မော်တော်ယာဉ်စီးရေ ၁,၉၅၆ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် စီးရေ အများဆုံးလမှာ မတ်လ ဖြစ်ပြီး စီးရေ ၆၁၀ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးလမှာ စက်တင်ဘာလ ဖြစ်ပြီး ၉ စီးမျှသာ  တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

     Advertisement

Click Here > DM Trading

 

ရောင်းအား ကြီးထွားနှုန်း

၂၀၂၂ တွင် မလေးရှား ရောင်းအားကြီးထွားမှု အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၄၁.၆%  ကြီးထွားခဲ့သည်။
ဒုတိယနေရာတွင် ရှိနေသော ဗီယက်နမ်သည် ၃၃.၀% ကြီးထွားခဲ့သည်။ 
တတိယနေရာမှ ဖိလစ်ပိုင်သည် ၃၁.၃% ကြီးထွားခဲ့ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားသည် ၁၈.၁% နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၁၂.၆% ကြီးထွားနှုန်း အသီးသီး ရရှိခဲ့ပါသည်။

စင်ကာပူသည် ရောင်းအားကြီးထွားနှုန်း ၂၇.၈% ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာသည် ၂၄.၄% ရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံဒေသအတွင်း မော်တော်ယာဉ် ရောင်းအား ၂၂.၇% မြင့်တက်ခဲ့ပြီး စီးရေ ၃.၄ သန်း ရောင်းချခဲ့ပါသည်။  
၂၀၂၁ တွင် စီးရေ ၂.၇၉ သန်း ရောင်းချခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ  မော်တော်ယာဉ် စီးရေ  ၇,၀၆၈ ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ တွင် မော်တော်ယာဉ် စီးရေ ၉,၃၅၀ ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ရောင်းအား -၂၄.၄% လျော့ကျခဲ့ပါသည်။ စီးရေ အများဆုံး ရောင်းချခဲ့သည့်လမှာ မတ်လ ဖြစ်ပြီး ၁,၂၇၃ စီး ရောင်းချခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးလမှာ အောက်တိုဘာလ ဖြစ်ပြီး ၅၈ စီး ရောင်းချခဲ့သည်။ 


မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် စကူတာ


အာဆီယံအတွင်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် စကူတာများ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှု ၁၅.၇ ရာခိုင်နှုန်း ြမင့်တက်ခဲ့ပြီး အစီးရေ ၃.၆ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။


မလေးရှားနှင့် ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံစလုံးသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် စကူတာ ထုတ်လုပ်မှု တိုးမြင့်လာခဲ့ပြီး မလေးရှားက ၃၈.၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အများဆုံး တိုးလာခဲ့သည်။

မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် စကူတာ ရောင်းအား ကြီးထွားနှုန်းများမှာ မလေးရှားနိုင်ငံသည် ကြီးထွားနှုန်း အများဆုံးဖြစ်ပြီး ၃၆.၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြင့်ခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းတွင် ၁၁.၅% ၊ စင်ကာပူတွင် ၅.၁ % ၊ ဖိလစ်ပိုင်တွင် ၉% တိုးခဲ့သည်။
Source AFFTO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Read 1251 times