ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ ကနဦးမှတ်ပုံတင်စာရင်း


ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  အောက်တိုဘာလ

ကနဦးမှတ်ပုံတင်စာရင်း

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel  

https://t.me/Guid4U


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ကညန) နေပြည်တော်မှ လစဉ်ထုတ်ပြန်ပေးသော ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊   အောက်တိုဘာလ ကနဦးမှတ်ပုံတင်စာရင်းကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

 

# AutomobileGuide

 


 

Read 251 times