၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအထိ ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှု လောင်စာဆီအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တေ


 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအထိ ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှု လောင်စာဆီအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်း

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ကညန) နေပြည်တော်မှ လစဉ်ထုတ်ပြန်ပေးသော ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ လအထိ ပြည်နယ်တိုင်းခရိုင်ရုံးများတွင် ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှု လောင်စာဆီအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်းကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

# AutomobileGuide

Read 728 times