ဓာတ်ဆီလက်လီရောင်းဈေး ဈေးအကြီးဆုံး (၁၀) မြို့


07 December, 2021

ကမ္ဘာတစ်လွှား မြို့ကြီး ၁၇၃ မြို့ရှိ နေထိုင်စရိတ်ကို စစ်တမ်းကောက်ထားသည့် 2021 Worldwide Cost of Living (WCOL) index သည် ဓာတ်ဆီအပါအဝင် နေ့စဉ်သုံး ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ အမျိုးအမည် ၂၀၀ ကျော်တို့၏ ဈေးနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ အချက်အလက်များကို မတ်လတွင် တစ်ကြိမ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် တစ်ကြိမ်၊ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ကောက်ယူသည်။ ယခုလို စစ်တမ်းကောက်သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ပြီဖြစ်သည်။

 2021 Worldwide Cost of Living (WCOL) index  စစ်တမ်းရလဒ်များတွင် ဓာတ်ဆီလက်လီရောင်းဈေး ဈေးအကြီးဆုံး (၁၀) မြို့ကို စာရင်းဖော်ပြထားသည်ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 

 


 

International Read 543 times