၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ အထိ နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက်အရှိစ


၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ အထိ (နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက်အရှိစာရင်းစောင်ရေ)


၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ အထိ မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ် စီးရေနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယားနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် အရှိစာရင်းစောင်ရေဇယားတို့ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 

 

Read 683 times