၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ခုနှစ် သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်


၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ခုနှစ် သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U


စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၉ / ၂၀၂၂ ကို 
၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်စွဲဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင်ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင်ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ခုနှစ်အား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း သတ်မှတ်လိုက်သည် -

၁။ (က) လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ

( ခ ) လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ (ကုန်တင်ယာဉ်/ ခရီးသည်တင်ယာဉ်)၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ
( ဂ ) မီးသတ်ယာဉ်/ လူနာတင်ယာဉ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ 
(ဃ) ယန္တရားများ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ 

၂။ အထက်အပိုဒ် ၁၊ အပိုဒ်ခွဲ (က) မှ (ဂ) အထိပါ ယာဉ်များတင်သွင်းရာတွင် လက်ဝဲစတီယာရင်ယာဉ်များသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုပါမည်။ 

၃။ အများပြည်သူသုံးလမ်းများပေါ်တွင် မောင်းနှင်အသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် ပူးတွဲပါ လုပ်ငန်းသုံး ယန္တရားများအား လွန်ခဲ့သော (၁၅) နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ် (၂၀၀၉ ခုနှစ်နှင့်အထက် ထုတ်လုပ်သောယာဉ်) များအဖြစ် တင်သွင်းခွင့်ပြုပါမည်။

၄။ ယခု အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ချက်သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် နှစ်စဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခုနှစ် သတ်မှတ်ချက်အား ပုံမှန်ထုတ်ပြန်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိချမှတ်ဆောင်ရွက်နေသည့် မူဝါဒများ ပြောင်းလဲခြင်း မပြုဘဲ ဆက်လက်ကျင့်သုံးလျက်ရှိပါကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။


ပူးတွဲ

အများပြည်သူသုံးလမ်းများပေါ်တွင် မောင်းနှင်အသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားစာရင်း

၁။ Excavator
၂။ Bulldozer
၃။ Wheel Loader
၄။ Vibratory Roller
၅။ Clamp Loader
၆။ Motor Grader
၇။ Road Roller Compactor
၈။ Bridge Crane
၉။ Gantry Crane
၁၀။ Tower Crane
၁၁။ Pilling Machine
၁၂။ Crawler Drill/ Crane
၁၃။ Overhead Travelling Crane
၁၄။ Mobile Crane
၁၅။ Rough -Terrain Crane
၁၆။ Forklift
၁၇။ Boom Lift
၁၈။ Asphalt Finisher (ကတ္တရာခင်းစက်)

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 


 

 


 

Read 4357 times