(၂၀၂၂ မေလ ၂၁) စက်သုံးဆီဝယ်ယူခွင့်ရရှိသော စက်သုံးဆီဆိုင်စာရင်းထုတ်ပြန်


(၂၀၂၂ မေလ ၂၁) စက်သုံးဆီဝယ်ယူခွင့်ရရှိသော စက်သုံးဆီဆိုင်စာရင်းထုတ်ပြန်

 

စက်သုံးဆီဝယ်ယူခွင့်ရရှိသော စက်သုံးဆီဆိုင် စာရင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို  သိရှိနိုင်ပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။
စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူသည့်အခါ စက်သုံးဆီ ရောင်းချပေးသော ကုမ္ပဏီကို မိမိဆိုင်အမည်ဖြင့် PPRD မှ ထုတ်ပေးထားသော လိုင်စင်မိတ္တူ တင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

ယခင် မလေ ၁၈ ရက် စာရင်း 

https://www.automobiledirectory.com.mm/article/filling-station-list-may-18-2022.html

 

 

 

Read 2951 times