ပဉ္စမအကြိမ် စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူခွင့် ရရှိသော စက်သုံးဆီဆိုင်စာရင်း ထုတ်ပြန်


ပဉ္စမအကြိမ် စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူခွင့် ရရှိသော စက်သုံးဆီဆိုင်စာရင်း ထုတ်ပြန်


အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်သုံးဆီဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကေ်မတီမှ ပဉ္စမအကြိမ် စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူခွင့် ရရှိသော စက်သုံးဆီဆိုင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 

 

#
 

Read 3755 times