စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်း လိုင်စင်ကြေး နှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်


ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်း) လိုင်စင်ကြေး နှုန်းထားများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားပါသည်။

 

 

Read 12195 times