ယာဉ်စစ်ဆေးရေး နည်းလမ်းများနှင့် စက်ကိရိယာဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်မည့် နေရာ (၃၀) ခု


မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျက်မြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း၊ သီအိုရီအရတွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်း၊ စက်ကိရိယာမျာဖြင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း ဟူ၍ ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း နည်းလမ်း (၃) ခု ရှိသည်။

 

၁။ မျက်မြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းတွင်

ယာဉ်အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအစား၊ စက်/ ဘောင်အမှတ်ခဲခြစ်၊ ရုပ်၊ အတိုင်းအတာ၊ အစိတ် အပိုင်းများဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်

ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှုအား မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း

 • Lighting System
 • Braking System
 • Steering System
 • Tyres & Wheels
 • Exhaust System
 • General Item တို့ ပါဝင်သည်။

 

၂။ သီအိုရီအရ တွက်ချက်စစ်ဆေးခြင်းတွင်

 • Weight distribution တွက်ချက်ခြင်း
 • Power Train Combination တွက်ချက်ခြင်း
 • Frame sectional Modulus ဖရိမ်ခံနိုင်ရည်အား စိစစ်တွက်ချက်ခြင်း
 • Turning Angle စိစစ်တွက်ချက်ခြင်း
 • Maximum Stable Inclination Angle စိစစ်တွက်ချက်ခြင်း
 • Weight to Power Ratio တွက်ချက်ခြင်း
 • ASEAN Standard, Axle Load, Weight and Dimension Limit ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
 • စိစစ်တွက်ချက်မှုများအရ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများပေါ်တွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ခြင်း ရှိမရှိအား သီအိုရီများအရ စိစစ် တွက်ချက်၍ ခွင့်ပြုပေးခြင်း/ ပြန်လည် ပြုပြင်စေခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

 

၃။ စက်ကိရိယာများဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းတွင်

 • မီးခိုးထုတ်လွှတ်မှု တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ (Exhaust Emission Tester (Gasoline, Diesel)၊
 • အမြန်နှုန်း တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ (Speedometer Tester)၊
 • ရပ်တန့်နိုင်မှု တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ (Brake Tester)၊
 • မီးကြီး တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Headlamp Tester) ၊
 • ဆူညံမှု တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Noise Tester) ၊
 • ဘေးချော်ထွက်မှု တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ (Side Slip Tester)၊
 • ဝင်ရိုးအလွတ်ကစားမှု တိုင်းတာသည့် ကိရိယာနှင့် ယာဉ်၏ အောက်ပိုင်း စစ်ဆေးခြင်း (Axle Play Tester & Pit Inspection) တို့ ဖြစ်သည်။

 

ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများ တိကျ မှန်ကန်ရန်နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Multi Stage Test Lane များတွင် စက်ကိရိယာများ အသုံးပြု၍ အောက်ပါရုံးများတွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည်။

 • ရုံးချုပ်ကနဦးယာဉ် စစ်ဆေးရေးဌာန (ထောက်ကြန့်)
 • နေပြည်တော်ရုံး
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး (ရန်ကုန်)
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး (မန္တလေး) (Mobile Test Lane)
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ (ရွာသာကြီး)
 • ပြည်နယ်ရုံး (တောင်ကြီး)
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး (ပဲခူး)
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး (စစ်ကိုင်း) မုံရွာ
 • ပြည်နယ်ရုံး (မော်လမြိုင်)
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး (မကွေး)
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး (ပုသိမ်)
 • ခရိုင်ရုံး (မန္တလေးတောင်ပိုင်း)
 • ခရိုင်ရုံး (မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)
 • ပြည်နယ်ရုံး (ဘားအံ)
 • ပြည်နယ်ရုံး (မြစ်ကြီးနား)
 • ခရိုင်ရုံး (မိတ္ထီလာ)
 • ခရိုင်ရုံး (ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း)
 • ခရိုင်ရုံး (ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်း)
 • တွဲဘက်ပြည်နယ်ရုံး (လားရှိုး)

 

ထို့ပြင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရေ တိုးတက် များပြားလာပြီး ဆိုင်ကယ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားရသည့် ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမို များပြားလာသည့်အတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၏ ကြံ့ခိုင်မှုအား စိစစ်နိုင်ရေးအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအား Multi Stage Test Lane များတွင် စက်ကိရိယာများ အသုံးပြု၍ အောက်ပါရုံးများ၌ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည်။

 • ပြည်နယ်ရုံး(တောင်ကြီး)
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး)
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(စစ်ကိုင်း) မုံရွာ
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(မကွေး)
 • တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပုသိမ်)
 • မန္တလေး (မြောက်ပိုင်း)
 • ပြည်နယ်ရုံး (ဘားအံ)
 • ပြည်နယ်ရုံး (လားရှိုး)
 • ပြည်နယ်ရုံး (မြစ်ကြီးနား)
 • ခရိုင်ရုံး (မိတ္ထီလာ)
 • ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးတောင်ပိုင်း)
Read 22 times