၁.၁ဝ.၂ဝ၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြောင်းလဲပြေးဆွဲသွားမည့်  YBS ယာဥ်လိုင်းနံပါတ်အသစ်များ


၁.၁ဝ.၂ဝ၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြောင်းလဲပြေးဆွဲသွားမည့်  YBS ယာဥ်လိုင်းနံပါတ်အသစ်များ

To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL

ေတ်သစ်ဘုရင့်နောင်ကုမ္ပဏီလိမိတက်ပိုင် ယာဥ်လိုင်းများဖြစ်သော
•  YBS 15(ကြိုးတံတား) ယာဥ်လိုင်းအား YBS 137 အဖြစ်လည်းကောင်း၊ 
• YBS 21(မော်တင်) ယာဥ်လိုင်းအား YBS 131 အဖြစ်လည်းကောင်း နံပါတ်အသစ်ဖြင့် ပြေးဆွဲမည်။


ဖော်ပြပါယာဥ်လိုင်းများအား ယာဥ်လိုင်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့်ပြောင်းလဲပြေးဆွဲသွားပါမည်။
ခရီးစဥ်လမ်းကြောင်း အပြောင်းအလဲ မရှိပါ။

• အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်-လသာ YBS - 21
• အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်-မော်တင်     
YBS - 21 အစား YBS - 131

• အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်-လင်းစဒေါင်း  YBS - 79
• အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်-ဗိုလ်တထောင်ဘုရား 
YBS - 79 အစား YBS - 132

• ရတနာနှင်းဆီအိမ်ရာ-ဗိုလ်ချုပ်စျေး YBS - 4
• ယုဇနဥယျာဥ်မြို့တော်-ဗိုလ်ချုပ်စျေး    
YBS - 4 အစား YBS - 133

• ၁၆၈ရပ်ကွက်-သုမနလမ်း-လသာ YBS - 8
• ၁၆၈ရပ်ကွက်-ယမုံနာလမ်း-လသာ 
YBS - 8(minibus) အစား YBS - 134

• ဒဂုံတက္ကသိုလ်-ကန်ကြီးထောင့်(သာကေတ)  YBS - 10
• ဒဂုံတက္ကသိုလ်-ကန်ကြီးထောင့်(သာကေတ)    
YBS - 10(minibus) အစား YBS - 135

• အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး-လသာ   YBS - 11
• အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး-လသာ     
 YBS - 11(minibus) အစား YBS - 136

• ဒဂုံတက္ကသိုလ်-ပြည်လမ်း-တညင်းကုန်း YBS - 15
• ဒဂုံတက္ကသိုလ်-ကြိုးတံတား-ပေါက်တောဝ  
YBS - 15 အစား YBS - 137

• ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး-ရွှေပေါက်ကံ(ဆေးရုံကွေ့) YBS - 17
• ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး-ရွှေပေါက်ကံ(ဆင်ဖုံ)         
YBS - 17(minibus) အစား YBS - 138

• ရွှေပေါက်ကံတံတားထိပ်-ဆူးလေ YBS - 29
• ဒဂုံတက္ကသိုလ်-ဆူးလေ                    
YBS - 29 အစား YBS - 139

• ရွှေပြည်သာ(ဝါးတရာ)-လသာ YBS - 39
• ရွှေပြည်သာ(လှော်ကားတာဆုံ)-မော်တင်    
YBS - 39(GYCT) အစား YBS - 140

• ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)-သခင်မြပန်းခြံ YBS - 40
• ရွှေပြည်သာ(ညရပ်ကွက်)-သခင်မြပန်းခြံ   
YBS - 40 အစား YBS - 141
• ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)-သခင်မြပန်းခြံ      
 YBS - 40(PST) အစား YBS - 142
• ရွှေပြည်သာ(သံဒင်း)-သခင်မြပန်းခြံ           
YBS - 40 အစား YBS - 143

• တောင်ဒဂုံ(ကျောက်လမ်း)-ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ  YBS - 59
• တောင်ဒဂုံ(ကျောက်လမ်း)-ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ  YBS - 59(minibus) အစား YBS - 144

• ရွှေပြည်သာ(လှော်ကားတာဆုံ)-ဗိုလ်တထောင်ဘုရား YBS - 65
ရွှေ• ပြည်သာ(လိန်ကုန်း)-ဗိုလ်တထောင်ဘုရား
 YBS - 65 အစား YBS - 145

Read 1568 times