ထိုင်း PTT အီးဗီ ဘက်ထရီထုပ် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ လုပ်ကိုင်ရန် ကုမ္ပဏီအသစ် ထူထောင်


ထိုင်း PTT အီးဗီ ဘက်ထရီထုပ် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ လုပ်ကိုင်ရန် ကုမ္ပဏီအသစ် ထူထောင်

o Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL 

ထိုင်းမှ နိုင်ငံပိုင် ရေနံဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းကြီး PTT မှ ရာနှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်သည့် လက်အောက်ခံလုပ်ငန်း Arun Plus Ltd သည် cell-to-pack (CTP) ဘက်ထရီထုပ်များ ထုတ်လုပ်မည့် စက်ရုံ လုပ်ကိုင်ရန် ကုမ္ပဏီအသစ် A C Energy Solution ကို ထူထောင်မည် ဖြစ်သည်။

A C Energy Solution ကို ဘတ် ၁,၈၅၁ ဘီလီယံထက် မပိုသော မတည်ရင်းနှီးငွေဖြင့် ထူထောင်မည် ဖြစ်ပြီး ရှယ်ယာများ အားလုံးကို Arun Plus Ltd  က ရာနှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်သည်။ 

A C Energy Solution ထူထောင်ရန် ကိစ္စအဝဝ ကြိ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။

A C Energy Solution သည်လျှပ်စစ်ကားဘက်ထရီလုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောလုပ်ငန်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း ထူထောင်မည်ဖြစ်သည်။


Source thenationthailand 

 

To Get Instant Update
https://t.me/Guid4U
JOIN THE CHANNEL 

Read 4149 times