သီးနှံသိုလှောင်အအေးခန်း၊သားငါးအအေးခဲခန်း၊ တပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစင်တာ

Contact for Price

59 St., Between 35 St. and 36 St.,, Maha Aung Myay Township, Mandalay , Myanmar
သီးနှံသိုလှောင်အအေးခန်း၊သားငါးအအေးခဲခန်း၊ တပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစင်တာ
သီးနှံသိုလှောင်အအေးခန်း၊သားငါးအအေးခဲခန်း၊ တပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစင်တာ

Contact for Price

59 St., Between 35 St. and 36 St.,, Maha Aung Myay Township, Mandalay , Myanmar

About

သီးနှံသိုလှောင်အအေးခန်း၊သားငါးအအေးခဲခန်း၊ မျိုးစေ့သိုလှောင်အအေးခန်း၊ကြက်သားဖောက်စက်၊ ရေအေးပေးစက်၊ ခေါက်ဆွဲအခြောက်ခံစက် ထုတ်လုပ်ရေး၊ တပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ။

Expired

Location

59 St., Between 35 St. and 36 St.,, Maha Aung Myay Township, Mandalay , Myanmar