Tips

လက္ရိွကားေစ်းကြက္အတြင္းမွာေတာ့ အံုနာဘုတ္ေပ်ာက္အသစ္ေလွ်ာက္၊ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ မသမာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚၿပီး မူရင္းအံုနာဘုတ္ပုိင္ရွင္နဲ႔ မိတၱဴတုိ႔အၾကားဘယ္ကမွန္တယ္၊ ဘယ္သူမွားတယ္ဆုိၿပီးအြန္လုိင္းမွာ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။

Published in Tips