Tips

ABS ဘရိတ္စနစ္ကမေကာင္းဘူးလုိ႕ေျပာၾကတယ္၊ အဲဒါျဖဳတ္လုိ႕ရမလား? ABS ဆုိတာ Auto Braking System ကုိေျပာတာလား? ABS ဘရိတ္တပ္ထားရင္ ဘရိတ္ရႉးေတြပုိစားတယ္ဆုိ? ကားလမ္းၾကပ္ရင္ အဲဒီဘရိတ္စနစ္က မေကာင္းဘူးဆုိ? ABS မီးလင္းလာတာနဲ႕ ဘရိတ္လံုးဝမမိေတာ့ဘူးဆုိ...စတဲ့ နားလည္မႈလြဲ၊ အမွားေတြကုိ သိပၸံနည္းက် နားလည္ေျဖရွင္းတတ္သြားမယ္လုိ႔ အာမခံပါတယ္။

Published in Tips