Tipsစမတ္ကီးနဲ႔ ကားေသာ႔အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

စမတ္ကီးနဲ႔ ကားေသာ႔အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ google

စမတ္ကီး စနစ္သည္ ေသာ႔တံမလိုဘဲ စမတ္ကီးကို ေဆာင္ထားရံုျဖင္႔ ကာတံခါး ေသာ႔ခတ္ျခင္းနဲ႔ ေသာ႔ဖြင္႔ျခင္းတို႔ကို အလိုက္တသိ လုပ္ေပးတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

စမတ္ကီး ကားအနားေရာက္ေနၿပီဆိုတာနဲ႔ ကြပ္ကဲေရး ကြန္ပ်ဴတာကေန သိရွိၿပီးတံခါး လက္ကိုင္ လာကိုင္မဲ႔အခ်ိန္ကို အသင္႔ေစာင္႔ဆိုင္းေနပါတယ္။

 

ကားတစ္စီးရဲ႕ ကိစၥအ၀၀ တို႔တြင္ ခ်စ္ပ္ ကိုသံုးစြဲၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ကားေသာ႔ေတြထဲမွာလည္းခ်စ္ပ္ျပားကို ထည္႔ေပးထားပါတယ္။အရင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းက ကားေတြမွာ ထရန္စ္ေပါင္ဒါ ေသာ႔ ( Transponder key) ကို သူခိုင္းသူ၀ွက္ရန္ကေန ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ကားအင္ဂ်င္ကို ႏူိးမရေအာင္ အေသလုပ္ေပးထားၿပီး မွန္ကန္တဲ႔ ထရန္စ္ေပါင္ဒါ ေသာ႔နဲ႔ ႏိူးမွ ႏူိးလိုရတဲ႔ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ထရန္စ္ေပါင္ဒါရဲ႕ အဓိပၸာယ္မွာ Transmitter နဲ႔ Responder အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းၿပီးေခၚထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔သူက သူရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္တဲ႔ Transmitter ( အသံလႊင္႔ျခင္း) နဲ႔ Responder ( တံု႔ျပန္အေၾကာင္းၾကားျခင္း) ႏွစ္ခုလံုးကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ သူမွာပါတဲ႔ မွတ္သားႏိုင္စြမ္းသည္ဓာတ္အားမရရင္လည္း မွတ္သားႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

 

ဒီလို စီမံထားတဲ႔ ခ်စ္ပ္ကို ကားေသာ႔ရဲ႕ လက္နဲ႔ ကိုင္ရတဲ႔ အျပားတြင္ ထည္႔ေပးထားပါတယ္။ ခ်စ္ပ္ထဲမွာ နံပတ္စဥ္ ကုဒ္ကုိလည္း ထည္႔သြင္းမွတ္သားခိုင္းထားပါေသးတယ္။

 

ကားစက္ႏိုးရန္ ေသာ႔ေပါက္အတြင္း ေသာ႕ကို ထိုးထည္႔လိုင္တဲ႔ အခါ ကားဆီကို ခ်ပ္စ္ထဲမွာရွိတဲ႔ နံပါတ္စဥ္က သူရဲ႕ နံပါတ္စဥ္ကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္ၿပီး အင္ဂ်င္ႏိူးမရေအာင္ အေသလုပ္ထားရာက ရုတ္သိမ္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန ကားစက္ႏိုးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေသာ႔ပံု ဘယ္ေလာက္ပဲတူတူ အထဲက နံပါတ္စဥ္မကိုက္ပါက အင္ဂ်င္ကို စက္ႏိူးခြင္႔ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယာဥ္ေမာင္းရဲ႕ အေရွ႕ဖက္ ဒတ္ရွ္ဘုတ္မွာ အင္ဂ်င္ကို မလႈပ္မယွက္ျဖစ္ေနေအာင္ ဟန္႔တားေပးတဲ႔ စနစ္ အတြက္ အခ်က္ျပမီး(Immobilizer System Indicator ) ပါရွိပါတယ္။ ေသာ႔ေပါက္ထဲကို ေသာ႔တံထည္႔ၿပီး လွည္႔တဲ႔အခါ အခ်က္ျပမီး တစ္ခ်က္လင္းပါတယ္။ ေသာ႔တြင္ပါတဲ႔နံပါတ္စဥ္မွန္ပါက မီး ျပန္ၿငိမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို နံပါတ္စဥ္မမွန္ပါကမီးဆက္လက္ လင္းေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Engine Immobilizer System ပါတဲ႔ကားကို ၀ယ္ယူတဲ႔အခါ ပံုမုန္အတိုင္းဆိုရင္ေသာ႔ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ကတ္တို တစ္ခုကို ေပးေလ႔ရွိပါတယ္။ တစ္ေခ်ာင္းက ယာဥ္တြက္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေခ်ာင္းက လုံျခံဳ စိတ္ခ်ရတဲ႔ ေနရာေတြ သိမ္းထားရမဲ႔ ေသာ႔အပို ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာ႔ေတြဟာ ကားမွာ ရွိတဲ႔ တံခါး အားလံုးကုိ ဖြင္႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ကတ္တိုေပၚတြင္ ေသာ႔အတြက္ နံပါတ္စဥ္ပါရွိရာ ကတ္တိုကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းထားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

တကယ္လို ေသာ႔ကို ပရိုဂရမ္ျဖင္႔ နံပါတ္စဥ္ျပန္သြင္းဖို႔ လိုပါက ကတ္တိုေပၚက နံပါေတြကို သံုးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာတူပံုစံျပဳလုပ္မည္ဆိုပါကလည္း နံပါတ္စဥ္ကို ထည္႔သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကားကုမၸဏီေတြကေန ေသာ႔အပိုကို ခြဲျခား သိရွိဖို႔ရာ မားစတာကီးရဲ႕ေသာ႔ေခါင္းကို အကာသား အမည္းေရာင္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ေပးထားၿပီး ေသာ႔ အပိုကိုေတာ႔ မီးခိုးေရာင္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ေပးထားေလ႔ရွိပါတယ္။

 

ဂရုစိုက္ရန္ အခ်က္မ်ား

ေသာ႔ဦးေခါင္းတြင္ ပါရွိတဲ႔ ခ်စ္ပ္ ျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္စီး ပတ္လမ္း ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ခ်ိဳ႕ယြင္းပါက အင္ဂ်င္ႏိူးရန္

အတြက္ ကုဒ္နံပါတ္ကို ပိုႏိုင္ေတာ႔မွာ မဟုတ္ပါဘူး။.

 

ဒါေၾကာင္႔

- အရမ္းပူတဲ႔ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ထားျခင္း၊ အပူခ်ိန္မ်ားတဲ႔ေနရာမ်ားတြင္ထားျခင္း

- စိုစြတ္မႈမ်ားတဲ႔ ေနရာမ်ားမွာ ထားျခင္း

- အျမင္႔မွ မေတာ္တဆ ျပဳက်ေစျခင္း

- အေလးပိျခင္း

- အရည္နဲ႔ ထိေတြ႔ျခင္း

စတာေတြကို ေသာ႔ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေရွာင္ရွားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Credit; CG GPS Myanmar

Read times
Rate this item
(1 Vote)