Tipsကားကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းရင္ ဘာေတြျဖစ္မလဲ

ကားကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းရင္ ဘာေတြျဖစ္မလဲ google

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ဆုုိင္တဲ့ ခ်က္မီးလင္းတာနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ျပႆနာတစ္စံုုတစ္ရာရွိေနၿပီဆိုုတာ သိႏိုုင္တယ္။

 

ခုေနာက္ပိုင္းတင္သြင္းလာတဲ့ အဆင့္ျမင့္ကားေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ေတြပါဝင္လာရာမွာ ႐ုတ္တရက္ကားထိုးရပ္သြားတာဟာ ကား ကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္ခ်ိဳ႕ယြင္းလို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေလ့လာထားသင့္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္ခ်ိဳ႕ယြင္းရင္ သိႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္ ဆိုတာ

 

အင္ဂ်င္ကြန္ထ႐ိုးယူနစ္ (En-gine Control Unit- ECU)လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္ ဟာ Engine Control Module (ECM) ဒါမွမဟုတ္ Powertrain Control Module (PCM) ျဖစ္တယ္။ အင္ဂ်င္ထဲမွာရွိတဲ့ အာ႐ံုခံကိရိယာ (sensors)အမ်ိဳးမ်ိဳးက ေပးပို႔တဲ့ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းေတြကို သူ႕ရဲ႕ေမာ္နီတာမွာ သတင္းေပးေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့အခ်က္အလက္ေဒတာေတြကို အေျခခံၿပီး အင္ဂ်င္ရဲ႕လည္ပတ္ႏႈန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္သလို ကားကိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ေစဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ေတြ ျပဳလုပ္ႏိုုင္ေစပါတယ္။ အင္ဂ်င္က မီးခိုးထုတ္လႊတ္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တယ္။

 

ကြန္ပ်ဴတာဆီကို သတင္းအခ်က္အလက္ေတြေပးပို႔ ႏိုင္တဲ့ အာ႐ံုခံကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကေတာ့ ေအာက္ဆီ ဂ်င္ဆင္ဆာ (oxygen sensor)၊ ေလဖိအားဆင္ဆာ (air pressure sensor)၊ ေလအပူခ်ိန္တိုင္းဆင္ဆာ (air temperature sensor)၊ သေရာ္တယ္ဆင္ဆာ (throttle position sensor)နဲ႔ ေခါက္သံဆင္ဆာ (knock sensor)တို႔ ျဖစ္တယ္။

 

အဲသည္ဆင္ဆာေတြကေပးပို႔တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ကြန္ပ်ဴတာက ေလာင္စာဆီ အင္ဂ်က္တာ(fuel injectors)၊ မီးပြားပလတ္(spark plugs)လိုမ်ိဳး အစိတ္အပိုင္းေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အင္ဂ်င္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးစြမ္းရည္ေတြကို ရရွိေစပါတယ္။ အဲသည္စနစ္ေတြလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နဲ႔ သံလိုက္စြမ္းအင္ေတြကိုအသံုးခ်တာျဖစ္တယ္။ ေမာင္းႏွင္စဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမွား အယြင္းေတြကိုလည္း ခ်က္မီး (check engine light) ကတစ္ဆင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူကို သိရွိေစပါတယ္။ ကားနည္းပညာရွင္က ကြန္ပ်ဴတာကေဖာ္ျပတဲ့ diagnostic code ကတစ္ဆင့္ကားမွာျဖစ္တဲ့ ျပႆနာ ေတြကို အတိအက်သိႏိုင္ပါတယ္။

 

နည္းပညာေတြထိန္းခ်ဳပ္

 

အဆင့္ျမင့္ကားအမ်ိဳးအစားတြမွာပါဝင္တဲ့ နည္းပညာအသစ္ေတြကိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္တာျဖစ္ တယ္။ ဥပမာေအာ္တိုဂီယာစနစ္၊ Anti–lock Braking Sy-stem (ABS) စနစ္ေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တယ္။ အသက္ကယ္ေလအိတ္စနစ္မွာေတာ့ သီးသန္႔ကြန္ပ်ဴတာပါရွိတယ္။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အျမန္ႏႈန္းအတိုင္း တစ္သမတ္တည္းအလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္တဲ့ Cruise Control System ကို လည္း ကြန္ပ်ဴတာက ထိန္းခ်ဳပ္တာျဖစ္တယ္။

 

ခ်က္မီးလင္းတာ

 

ကားကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္(ECM) ခ်ိဳ႕ယြင္းရင္သိႏိုင္တဲ့ ပထမအခ်က္က ခ်က္မီးလင္းေနတာပါ။ ပံုမွန္အေနအထားမွာေတာ့ ခ်က္မီးလင္းလာရင္ ECM က ဆင္ဆာေတြနဲ႔ ဆားကစ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေထာက္လွမ္းၿပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိတဲ့ ေနရာေတြကိုရွာေဖြေပးႏိုင္ပါတယ္။ ECM ကိုယ္တိုင္က ခ်ိဳ႕ယြင္းတာ ဆိုရင္ေတာ့ အျပင္က ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္စစ္ေဆးတဲ့အခါ မွန္ကန္တဲ့ကုုတ္နံပါတ္ေတြ မေဖာ္ျပႏိုင္ ေတာ့တာ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ မေပးႏိုင္ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္။

 

အင္ဂ်င္ထိုးရပ္သြားတာ

 

ေမာင္းႏွင္ေနရင္းနဲ႔ အင္ဂ်င္က ထိုးရပ္သြားတာ ဒါမွမဟုတ္ မီးမကူးတာ (engine stalling or misfiring) ဟာ ကားကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္ ECM မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိတဲ့အတြက္ျဖစ္တတ္တဲ့ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ တယ္။

 

အင္ဂ်င္စြမ္းရည္က်

 

႐ုတ္တရက္ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းလာတာဟာလည္း ECM က ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဆီေပးစနစ္နဲ႔ ဗားတိုင္မင္ေတြမမွန္ေတာ့ဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာတာပါ။ ေလာင္စာဆီရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းၿပီး အင္ဂ်င္စြမ္းအင္နဲ႔ အျမန္ႏႈန္းေတြက်ဆင္းလာ တာျဖစ္တယ္။

 

ကားစက္ႏိႈးလို႔မရတာ

 

ECM က ခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္သိရွိႏိုင္တာက ကားစက္ႏိႈးလို႔မရတာ ဒါမွမဟုုတ္ခက္ခက္ခဲခဲ ကားစက္ႏိႈးရတာေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါဟာ အင္ဂ်င္စတင္လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ECM က ထိန္းခ်ဳပ္ မေပးႏုုိင္တ ျဖစ္တယ္။ အဲသည္အခ်က္ေလးခ်က္နဲ႔ ကားရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္ ECM က ခ်ိဳ႕ယြင္းတာကို သိရွိႏိုင္ျပီး ကြ်မ္းက်င္တဲ့ကားနည္းပညာရွင္နဲ႔ စစ္ေဆးျပဳျပင္ရမွာျဖစ္တယ္။ လိုအပ္ရင္ ECM အသစ္နဲ႔ လဲလွယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးႏိုင္

 

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ခ်က္မီးလင္းတာနဲ႔ကြန္ပ်ဴတာမွာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာရွိေနၿပီဆိုတာသိႏိုုင္တယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ေဝးကြာေနတဲ့ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ယာဥ္ေမာင္းသူအေနနဲ႔ အေျခခံ စစ္ေဆးျပဳျပင္ႏိုင္တာေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ပထမဆံုးျဖစ္ႏိုင္တာက ကားရဲ႕ဂတ္စ္ကတ္ေနရာလြဲေခ်ာ္ေနတတ္တာပါ။ ဂတ္စ္ကတ္ကို ပံုမွန္အေနအ ထားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ ဒုတိယျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္နဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ ဘက္ထရီႀကိဳးတစ္ ခုခုလြတ္ေနတတ္တာပါ။ ဘက္ထရီရဲ႕အဖိုငုတ္နဲ႔ အမငုတ္ႏွစ္ဖက္လံုးဆက္သြယ္မႈ အတိအက် ရၿပီဆိုရင္ ခ်က္မီးၿငိမ္းသြားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာက ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ေနတယ္လို႔ သိႏိုင္ပါတယ္။

 

တကယ္လိုု႔ ခ်က္မီးျပန္လင္းေနေသးရင္ ဆက္လက္စစ္ေဆးရပါမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ အင္ရ်င္ဖ်ဳ႕စ္ေဘာက္စ္ (engine fuse box) ကိုု ဖြင့္ၿပီး စစ္ေဆးရမွာပါ။ ဖ်ဴ႕စ္ျပန္ေတာက္ေနရင္ေတာ့ ျပတ္ေတာက္တဲ့ေနရာမွာ ဖ်ဴ႕စ္ျပန္ထည့္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဖ်ဳ႕စ္ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ရာမွာေတာ့ ေနရာတိက်ဖိုုပေတာ့ လိုုပါတယ္။

 

စစ္ေဆးျပဳျပင္တာေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ ကားကိုစက္ျပန္ႏိႈးပါမယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေဘာက္စ္ ECU ကို ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ေစာင့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၁၀ မိနစ္ေက်ာ္တာနဲ႔ ကားစက္ရပ္လိုက္ရပါမယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စက္ျပန္ႏိႈးၿပီးတာနဲ႔ စတင္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီး ECU ကလည္းသတင္းအခ်က္အလက္အသစ္ ေတြရယူၿပီး ပံုမွန္အလုပ္လုပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Credit; Original Writer

Read times
Rate this item
(2 votes)