Tipsမီးခိုးအေရာင္မ်ားမွေျပာေသာ ကား၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

မီးခိုးအေရာင္မ်ားမွေျပာေသာ ကား၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား google

သင့္ကားကေန မီးခုိး ဘာအေရာင္ထြက္ေနလဲ၊ ဘယ္မီးခုိးအေရာင္က သင့္ကား ဘာေရာဂါျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား?

သင့္ကားအိတ္ေဇာပိုက္ကေန အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အိတ္ေဇာေငြ႕ေတြထြက္ေနပါတယ္။ သင့္ကားမွာ ဘာ warning light မွ မေပၚဘဲ အေရာင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အိတ္ေဇာေငြ႕ေတြထြက္ေနျပီဆုိရင္ သင့္ကားရဲ့ စက္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ တစ္ခုခုခ်ဳိ႕ယြင္းေနပါျပီ။ အဲဒီအိတ္ေဇာေငြ႕အေရာင္ေတြကုိ ဂရုစုိက္ေလ့လာထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကားရဲ့ေရာဂါလကၡဏာေတြကုိ သင္သိႏုိင္ျပီး ၾကီးၾကီးမားမားပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈမျဖစ္ခင္ အခ်ိန္မီကာကြယ္ျပဳျပင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကားအိတ္ေဇာကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မီးခုိးေငြ႕ေတြအေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။

 

၁။ အျပာေရာင္မီးခုိးေတြထြက္ေနတယ္ဆုိရင္

အိတ္ေဇာပုိက္ကေန အျပာေရာင္မီးခုိးေတြထြက္ေနျခင္းအေၾကာင္းရင္းက အင္ဂ်င္ခန္းတြင္းမွာ အင္ဂ်င္ဝိုင္ေတြေရာျပီး မီးေလာင္ကၽြမ္းရျခင္းရဲ့ ထင္ရွားေသာအေၾကာင္းရင္းပါ။ အင္ဂ်င္ထဲက valve guide seals ေတြပ်က္ဆီးေနမယ္၊ ပစ္စတင္ (piston ring) ေတြပ်က္ဆီးေနမယ္ဆုိရင္ ေခ်ာဆီအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အင္ဂ်င္ဝိုင္ေတြက သူရွိရမယ့္ေနရာကေန အင္ဂ်င္မီးေလာင္ခန္းထဲယုိစိမ့္ျပီး (ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္) ေလာင္စာဆီေတြနဲ႕အတူ မီးေလာင္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအတြက္ အျပာေရာင္မီးခုိးေတြထြက္လာရျခင္းပါ။အဲဒီလုိ အျပာေရာင္မီးခုိးေတြအမ်ားၾကီးထြက္လာျပီဆုိရင္ ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္သင့္တာက သင့္ကားအင္ဂ်င္ဝိုင္ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့သြားသလဲဆုိတာ ပံုမွန္စစ္ေဆးပါ။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ေတြ တအားစားသြားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပဳျပင္ဖုိ႕ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

 

ဂရုစုိက္မႈမရွိဘဲ ေပါ့ေပါ့ဆဆနဲ႕ အခ်ိန္္ၾကာသြားရင္ အင္ဂ်င္အတြင္းပုိင္းကလီစာေတြထိခုိက္ျပီး ပုိက္ဆံအကုန္အက်မ်ားသြားႏုိင္ပါတယ္။ ျခြင္းခ်က္တစ္ခ်က္အေနနဲ႕က သင့္ကားအင္ဂ်င္က အုိေနမယ္ အင္ဂ်င္က်ေနမယ္၊ ျပီးေတာ့ မီးခုိးကလည္း နည္းနည္းပဲလုိက္ျပီး အင္ဂ်င္ဝိုင္စားတာကလည္း နည္းနည္းေလးပဲဆုိရင္ေတာ့ အင္ဂ်င္ဝိုင္ကုိပံုမွန္ေလးျဖည့္ေပးျပီး ေမွးသုံးႏုိင္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္မီးေလာင္ျခင္း အျခားသက္ေရာက္မႈအေနနဲ႕ အႏိႈးထုိင္းတာနဲ႔ ကားပလပ္ (spark plug) ပ်က္စီးတာေတြလည္း အပုိျဖစ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ တာဘုိ (turbocharged) ပါတဲ့ အင္ဂ်င္ေတြဆုိရင္ေတာ့ အျပာေရာင္မီးခုိးေတြထြက္တာဟာ blower ျပဳျပင္လဲလွယ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာတခုပါပဲ။

 

၂။ မီးခုိးေရာင္မီးခုိးေတြထြက္ေနတယ္ဆုိရင္

အိတ္ေဇာပုိက္ကေန မီးခုိးေရာင္ေတြထြက္တာကလည္း အေပၚက အျပာေရာင္လုိ အင္ဂ်င္ဝိုင္ေတြေလာင္ကၽြမ္းတာ၊ တာဘုိက blower ေတြလဲလွယ္ဖုိ႕လုိေနတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မီးခုိးေရာင္မီးခုိးေတြျမင္ရင္လည္း အင္ဂ်င္ဝိုင္ဘယ္ေလာက္စားေနသလဲ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။မီးခုိးေရာင္ေတြထြက္ရတဲ့့ အျခားအေၾကာင္းရင္းက ေအာ္တုိဆီ (automatic transmission fluid) ေတြ အင္ဂ်င္ထဲဝင္ျပီး ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ Transmission vacuum modulator ကပ်က္၊ အင္ဂ်င္ထဲကုိ ေအာ္တုိဆီေတြစုပ္သြင္းျပီး မီးေလာင္ကၽြမ္းတာေၾကာင့္လည္း မီးခုိးေရာင္မီးခုိးေတြ ထြက္တတ္ပါတယ္။

 

အျခားအေၾကာင္းတစ္ခ်က္ကေတာ့ PCV Valve (Positive Crankcase Ventilation) ကပ္ေနတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ PCV Valve ဆုိတာက မီးေလာင္ကၽြမ္းျပီးတဲ့ အေငြ႕ေတြ မီးေလာင္ခန္းထဲကုိ ျပန္ျပီးမဝင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားတဲ့အရာပါ။ အဲဒီလုိ PCV Valve ကပ္ေနမယ္ဆုိရင္ အတြင္းပုိင္းမွာ ဖိအားေတြျဖစ္ေစျပီး အင္ဂ်င္ဝိုင္ယုိစိမ့္မႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အိတ္ေဇာကေန မီးခုိ္းေရာင္ေတြထြက္ေနမယ္၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္လည္း တအားစားေနမယ္ဆုိ ကၽြမ္းက်င္ဝပ္ေရွာ့ပုိ႕ျပီးစစ္ေဆးမႈလုပ္သင့္ျပီလုိ႕ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

 

၃။ အျဖဴေရာင္မီးခုိးေတြထြက္ေနတယ္ဆုိရင္

အိတ္ေဇာပုိက္ကေန အျဖဴေရာင္မီးခုိးထြက္ရျခင္းကေတာ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ရွိတယ္လုိ႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဟုိတစ္ေန႕က အစ္ကုိတစ္ေယာက္လာေမးသလုိ မနက္ခင္း ကားစက္ႏႈိးႏိႈးျခင္း မီးခုိးျဖဴေတြထြက္တယ္ဆုိတာမ်ိဳးေပါ့။ မနက္ခင္း စက္စႏိႈးႏိႈးျခင္းမီးခုိးျဖဴေတြထြက္တယ္။ ထြက္တဲ့မီးခုိးပမာဏကလည္း နည္းနည္းေလးပဲဆုိရင္ေတာ့ ဘာျပႆနာမွမရွိဘူးလုိ႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ အိတ္ေဇာပုိက္ထဲမွာ ေရခုိးေရေငြ႕ေတြနဲ႕ ဓာတ္ေငြ႕အၾကြင္းအက်န္ေတြ ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ျခင္းရဲ့ ပံုမွန္ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္တစ္ခုမလို႕ပါပဲ။ အဲလုိပဲ မနက္ပုိင္း စစႏိႈးျခင္း မီးခုိးျဖဴေလးနည္းနည္းထြက္ျပီး ခဏဆုိေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကားစက္ႏိႈးျပီးခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ေမာင္းေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာပါ မီးခုိးအျဖဴေတြအမ်ားၾကီးဆက္ထြက္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရာဂါအၾကီးၾကီးတက္ေနပါျပီ။

 

အဲဒါဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲဆုိရင္ေတာ့ အင္ဂ်င္ထဲမွာ coolant ေရေတြယုိစိမ့္၊ အင္ဂ်င္မီးေလာင္ခန္းထဲကိုဝင္ျပီး မီးေလာင္ေနပါျပီ။ အဲဒီကေန head gasket ပ်က္မယ္၊ cylinder head ပ်က္မယ္၊ engine block ေတြလည္းပ်က္ဆီးႏုိင္ပါတယ္။ အကုန္လံုးကေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမယ့္ ျပင္ဆင္မႈေတြခ်ည့္ပါပဲ။ အဲဒါကုိ ေသခ်ာဂရုစုိက္ျပီး မျပဳျပင္ဘူးဆုိရင္ အေျခအေနပုိဆုိးလာျပီး coolant ေတြယိုဖိတ္မႈကေနစလို႕ အင္ဂ်င္ heat တက္ၿပီး အင္ဂ်င္တစ္ခုလံုးပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစမွာပါ။ Coolant နဲ႔အင္ဂ်င္ဝိုင္ေတြေရာေနွာျခင္းကလည္း သင္နဲ႕သင့္ကားႏွစ္ခုစလံုးကုိ ေခါင္းကုိက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကားက ဒီဇယ္အင္ဂ်င္လည္းျဖစ္မယ္၊ ကားစ စက္ႏႈိးႏိႈးျခင္း အျဖဴေရာင္ မီးခုိးေတြအမ်ားၾကီးထြက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲ့ဒါ fuel pump injection တုိင္ပင္ေအာက္တဲ့ ေရာဂါပါ။ ကၽြမ္းက်င္ဝပ္ေရွာ့မွာ အျမန္သြားေရာက္ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။

 

၄။ အမဲေရာင္ မီးခုိးေတြထြက္ေနတယ္ဆုိရင္

အမဲေရာင္ မီးခုိးအမ်ားၾကီးထြက္ရျခင္းကေတာ့ အင္ဂ်င္ထဲမွာ ေလာင္စာဆီေတြ လုိအပ္တာထက္ ပုိေလာင္ကၽြမ္းေနတယ္ဆုိတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာပါ။ ေျပာရရင္ ဆီပုိစားေနတာပါ။ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ ေလစစ္ (air-filter) မေကာင္းတာ၊ fuel injector မေကာင္းတာ၊ fuel pressure regulator ေတြရဲ့ sensor ေတြခ်ိဳ႕ယြင္းတာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ Fuel return line ပိတ္ဆို႕တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

အိတ္ေဇာကေန မီးခုိးလုိက္မလုိက္ ဘယ္လုိစစ္ေဆးမလဲ

() ကားကုိ ပါကင္ဘရိတ္ (hand brake) ဆြဲထားျပီး ေအာ္တုိဂီယာ အမ်ိဳးအစားကားျဖစ္ပါက P (Park) ေနရာ (သို႕မဟုတ္) manual ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါက (neutral ) ဂီယာ ဖရီးအေနအထားမွာထားပါ။

() ကားစက္ႏိႈးပါ။ ကားကုိ idle (slow) အေျခအေနထားပါ။ လီဘာမနင္းပါနဲ႕။

() ကားအင္ဂ်င္ကုိ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အပူခ်ိန္ (normal opearting temperature) အေျခအေနေရာက္ေအာင္ထားပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁၀ မိနစ္ကေန မိနစ္ ၂၀ ေလာက္အထိၾကာႏုိင္ပါတယ္။

() အဲဒီအခ်ိန္ေရာက္ျပီဆုိမွ ကားကုိ လီဘာ နင္းလုိက္/လႊတ္လုိက္ လုပ္ေပးပါ။

() အဲအခ်ိန္ေရာက္ျပီဆုိ သင့္ကားအင္ဂ်င္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုခုရွိပါက ကားအိတ္ေဇာပုိက္ကေန အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မီးခုိးအေငြ႕ေတြထြက္လာပါလိမ့္မယ္။

 

အခုဆုိရင္ ကားအင္ဂ်င္ကေန ထြက္လာတဲ့ မီးခုိးအေရာင္ေတြကုိၾကည့္ျပီး သင့္ကားဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ အၾကမ္းဖ်င္းခန္႕မွန္းျပီး ၾကီးၾကီးမားမားပ်က္စီးမႈမျဖစ္ခင္ အခ်ိန္မီျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။

သင့္ကားကေနျပေနတဲ့ ေသးေသးမႊားမႊားေရာဂါလကၡဏာေလးေတြကုိ သင္ဂရုစုိက္မွ သင့္ကားလည္း သက္တမ္းရွည္ျပီး သင့္ပုိက္ဆံအိတ္ထဲက ေငြေတြလည္းသက္တမ္းရွည္ပါလိမ့္မယ္။

 

Credit; Lynn Za Nee (P.T.U)

Read times
Rate this item
(1 Vote)