Tipsဒီဇယ္အင္ဂ်ယ္ ေနာ္ဇယ္ႏွင့္ Injection Pump

ဒီဇယ္အင္ဂ်ယ္ ေနာ္ဇယ္ႏွင့္ Injection Pump google

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကို ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ထက္ ပို၍အသံုးမ်ားပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသာမက၊ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား၊ မီးစက္ႀကီးမ်ား၊ ေရစုပ္စက္ႀကီးမ်ား၊ လယ္ယာက႑သံုးစက္ပစၥည္းေတြမွာလဲ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကုိ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ စက္ေလွႀကီးမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ႏွင့္ သေဘၤာမ်ားမွာလည္း အင္ဂ်င္ပါ၀ါစြမ္းအားႀကီးမားေသာ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကုိသာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

 

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကုိ Compression Engine လို႔လည္းေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္တြင္ မီးေပးစနစ္၊ ကြိဳင္ပလပ္ မ်ားမပါ၀င္ဘဲ အင္ဂ်င္ Compression မီးအားတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေနာ္ဇယ္မ်ားမွ ျဖန႔္ေပးေသာ ဒီဇယ္ဆီကို မီးေလာင္ေပါက္ကြဲျပီး Compression ဖိအားျမင့္မားၿပီး ေပါက္ကြဲမႈျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ဘေလာက္ကုိ ခုိင္ခံႀကီးမားစြာ သြန္းေလာင္းျပဳလုပ္ထားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားထက္ ပိုမုိထုထည္ႀကီးမားၿပီး ေတာင့္တင္းတာပါ။ ေလးလံၿပီး စက္သံၾကမ္းတမ္းပါတယ္။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကို စတင္စိတ္ကူးၿပီး တီထြင္ေပးခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ေဒါက္တာ႐ူးေဒါ့ဖ္ဒီဇယ္ျဖစ္ပါတယ္။ မူလတီထြင္သူကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ဟုေခၚခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္တုိ႔၏ အဓိကျခားနားခ်က္မွာ ေလာင္စာဆီပို႔စနစ္ (Fuel System) ပါ။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တြင္ ေလာင္စာဆီကို Injection Pump ႏွင့္ ေနာ္ဇယ္မ်ားမွ ျဖန္႔ေဝေပးပါတယ္။ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ကေတာ့ ေလာင္စာဆီပို႔စနစ္မွာ ကာဗ႐ုိက္တာစနစ္ကုိသံုးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ FFI ေခၚ Fleetromic Fuel Injection စနစ္ျဖင့္ ေလာင္စာျဖန္႔ေ၀ေပးပါတယ္။ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တြင္ မီးေပးစနစ္ (Injection System) မပါဘဲ Compression ဖိအားျဖင့္သံုးၿပီး ေနာ္ဇယ္မ်ားမွ ဆီျဖန္းေပးခ်ိန္တြင္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲသြားတာပါ။ ဓာတ္ဆီကားမ်ားတြင္ မီးကြိဳင္၊ ပလပ္မ်ားကိုသံုးၿပီး ဒစ္စႀတီဗ်ဴတာမွ မီးျဖန္႔ေ၀ေပးတာပါ။ အင္ဂ်င္မီးတုိင္မင္ကုိက္ျဖစ္ေစရန္ Spank Plug မ်ားမွ မီးပြားပြင့္ၿပီး ဓာတ္ဆီေလအေရာကို မီးေလာင္ေပါက္ကြဲေစတာပါ။

 

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္တုိ႔တြင္ တူညီေသာအခ်က္မ်ားမွာ အေအးခံစနစ္၊ ေခ်ာဆီပို႔စနစ္ (Lubricant System) စက္ႏိုးေမာ္တာစနစ္ႏွင့္ ဒုိင္နမုိခ်ာဂ်င္စနစ္မ်ား တူညီၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သည္ Compression ျမင့္မားသျဖင့္ အင္ဂ်င္စက္ႏႈိးရန္ ေမာ္တာဘက္ထရီမွာ အားေကာင္းရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီဇယ္ကားမ်ားတြင္ ဘတ္ထရီအုိးအရြယ္အစားႀကီးၿပီး စက္ႏႈိးေမာ္တာမွာလည္း လွည့္အားေကာင္းေသာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီဇယ္ကားကို ထိန္းသိမ္းကုိင္တြယ္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ထရီ၊ ဒုိင္နမုိႏွင့္ စတက္တာ ေမာ္တာ(Starter Motor)တုိ႔ကုိ အထူးဂ႐ုစုိက္ရပါမယ္။ ဒီဇယ္ကားကုိင္တြယ္ရေသာကားဆရာမ်ားႏွင့္ ကားအံုနာမ်ားအတြက္ သတိျပဳသင့္ေသာအခ်က္မ်ားကို တင္ျပလုိပါတယ္။ ဒီဇယ္ Injection Pump ႏွင့္ ေနာ္ဇယ္မ်ားအေၾကာင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္တစ္လံုးကို အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္ေသာအရာမ်ားမွာ ဘတ္ထရီ၊ ဒုိင္နမုိ၊ စက္ႏႈိးေမာ္တာ၊ အင္ဂ်င္၀ုိင္၊ ဒီဇယ္ပန္႔၊ ပလန္ဂ်ာႏွင့္ ေနာ္ဇယ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တစ္လုံးတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္ေသာျပႆနာမ်ားမွာ ဘက္ထရီစက္ႏႈိးေမာ္တာႏွင့္ အင္ဂ်င္အႏုိးထုိင္းေသာ ျပႆမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တစ္လံုးစက္ႏိႈးရခက္ခဲေသာ အားနည္းခ်က္အေၾကာင္း တရားမ်ားစြာရွိပါတယ္။

- ဘက္ထရီအားမရွိျခင္း

- ဘက္ထရီႀကိဳးပလက္မ်ား ဘက္ထရီေခါင္းမ်ားေခ်ာင္ေနျခင္း

- ဘက္ထရီခ်ာဂ်င္ အ၀င္နည္းျခင္း၊ ဒုိင္နမုိမီးထြက္ မေကာင္းျခင္း

- ဒီဇယ္ဆီလုိင္းပိတ္ေနျခင္း၊ ဆီလုိင္းတြင္ ေလဆုိ႔ေနျခင္း

- ဒီဇယ္ဆီတြင္ ေရမ်ားေရာပါေနျခင္း

- အင္ဂ်င္ (Heat Plut) ဂလိုးမီးမ်ားမေကာင္းျခင္း

- စက္ႏႈိးေမာ္တာ ဆြဲအားမေကာင္းျခင္း

- အင္ဂ်င္ Compressiom ဖိအားက်ေနျခင္း

- ပလန္ခ်ာမ်ားစားၿပီး ပန္႔က်ေနျခင္း

- ေနာ္ဇယ္မ်ား မေကာင္းျခင္း

- Injection တုိင္မင္မ်ားေနျခင္း

- ပန္႔၊ Step Valve သို႔ ေသာ့မီးမေရာက္ျခင္း

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တစ္လံုးကို စက္ႏႈိးလုိက္လွ်င္ အင္ဂ်င္ခ်က္ခ်င္းႏုိးႏုိင္ရန္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မ်ားမွာ ေမာ္တာလွည့္အားေကာင္းၿပီး အင္ဂ်င္ Compressiom လံုဖို႔လိုပါတယ္။ ႀကိဳတင္အပူေပးတဲ့ ဂလိုးမီး(Heat ပလပ္မ်ား) ေကာင္းၿပီး Heat ပလပ္တုိင္မာ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ ပန္႔ႏွင့္ ေနာ္ဇယ္မ်ား ဆီပို႔အားေကာင္းၿပီး Injection timing မွန္ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြျပည့္စံုအားေကာင္းမွ ကားေသာ့လွည့္ၿပီး ေမာ္တာဆြဲလိုက္တာနဲ႔ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ခ်က္ခ်င္းႏုိးမွာပါ။

 

Readmore;တစ္ပတ္အတြင္းအေရာင္းရဆံုးကားေစ်းႏႈန္းမ်ား

 

ဘက္ထရီေခါင္းနဲ႔ ဘက္ထရီႀကိဳးအဆက္က လြတ္ၿပီးေခ်ာင္ေနမယ္၊ ဘက္ထရီအားအျပည့္မရွိ၊ ေမာ္တာကလည္း ဆာဗစ္စင္မလုပ္တာၾကာေတာ့ ႐ုန္းအားဆြဲအားမေကာင္း၊ ဂလိုးမီးပလပ္ေတြက ႏွစ္လံုးေလာက္က ညာေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီအင္ဂ်င္မ်ိဳး စက္ႏိႈးရတာခက္ခဲေနပါလိမ့္မယ္။ဘက္ထရီေမာ္တာ၊ ဒိုင္နမိုေတြကို ဂ႐ုတစိုက္စစ္ေဆးၿပီး ထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ပံုမွန္ဆားဗစ္လုပ္ေပးရပါတယ္။ ဘက္ထရီႀကိဳး၊ ဘက္ထရီေခါင္းေတြ တင္းက်ပ္ေနဖို႔လိုပါတယ္။ ဘက္ထရီထဲမွာ အက္ဆစ္ေပ်ာ္ရည္ Level အျပည့္ရွိၿပီး အက္ဆစ္ပါ၀ါဒီဂရီေတြလည္း မွန္ေနေအာင္ စစ္ေဆးျပဳျပင္ေပးပါ။ ဘက္ထရီအားအဝင္ ခ်ာဂ်င္ေကာင္းဖုိ႔ ဒိုင္နမို၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွန္ရပါတယ္။ စက္ႏႈိးေမာ္တာမွာ ကာဗြန္ေတြ၊ အာေမခ်ာ၊ ေၾကး စိတ္ေခါင္းေတြေကာင္းဖို႔ ပံုမွန္ Service လုပ္ေပးရပါတယ္။ ေမာ္တာဆြဲအား နည္းနည္းေလးအိၿပီး က်တာနဲ႔ခ်က္ခ်င္းျပင္ပါ။

 

ဂလိုးပလပ္ေတြ ေကာင္းေကာင္းအပူေပးႏုိင္မွ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္ ႏႈိးရလြယ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စၿပီးႏိႈးတဲ့အ ခ်ိန္မွာ အင္ဂ်င္ေအးေနတာေၾကာင့္ ပူသြားေအာင္၊ ဂလုိးမီးနဲ႔အပူေပးရပါတယ္။ ပစ္စတင္ေလးလံုးထုိး အင္ဂ်င္ တစ္လံုးမွာ Heat Plug ေလးလံုး တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ပလပ္ေလးလံုးမွာ ပလပ္ႏွစ္လံုးေလာက္ကြၽမ္းေနမယ္ ဆုိရင္ အင္ဂ်င္တစ္ခ်က္ တည္းနဲ႔ မႏုိးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ကားေသာ့ဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ ဒတ္ခ္်ဘုတ္မွာ ကြိဳင္ပံုသ႑ာန္ မီးနီလင္းလာၿပီး ငါးစကၠန္႔ေလာက္မွာ မီးေရာင္ေပ်ာက္ သြားပါလိမ့္မယ္။ Heat Plug ကုိ စကၠန္႔ပုိင္းအခ်ိန္တုိေလးပဲ မီးေပးရပါတယ္။ ဒါကို Relay Timer ကျဖတ္ေပးပါတယ္။ Timer Relay မေကာင္းရင္ Heat Plug ေတြေလာင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ Heat Plug တစ္လံုးျခင္းကို ေကာင္း၊ မေကာင္း၀ါယာတစ္စ ေထာက္ၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

 

ဆီတုိင္ကီထဲက ဒီဇယ္ဆီေတြ ပန္႔နဲ႔ေနာ္ဇယ္ထဲမေရာက္ခင္ သန္႔စင္တဲ့ေလာင္စာဆီျဖစ္ေအာင္ Fuel Filter ဗူး က စစ္ေဆးေပးပါတယ္။ ဒီဇယ္ထဲမွာ ေရေတြေရာပါလာရင္လည္း ဆီစစ္ဗူးကေအာက္မွာက်န္ေနေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္။ Injection Pump အရင္ ဆီလုိင္းထဲမွာ ေလခုိမေနေအာင္ Hand Pump ႐ုိက္ၿပီး ေလခ်ဴေပးရပါတယ္။ ဆီတုိင္ကီကေန ဆီပန္႔ေရာက္တဲ့အထိ ဆီလုိင္းထဲမွာဒီဇယ္ဆီေတြ(ေလမခိုဘဲ) တင္းေနေအာင္ Hand Pump က လုပ္ေပးပါတယ္။ ဒီဇယ္ Filter ဘူး ေအာက္ေျခနားမွာ ေရေဖာက္ခ်ႏုိင္ေအာင္ ပလပ္ေပါက္ကေလး တစ္ေပါက္ရွိပါတယ္။ မၾကာခဏေရေတြ ေဖာက္ခ်ေပးရပါတယ္။

 

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သံုး ပလန္ဂ်ာ၊ ပန္႔ႏွင့္ ေနာ္ဇယ္အစိတ္အပုိင္းေတြကို အႏုစိတ္/အေသးစိတ္ တိတိက်က်လုပ္ေပး ထားပါတယ္။ mm ရဲ႕ အပံုတစ္ေထာင္ပံု 1/1000mm တစ္ပံုေလာက္အထိကို တိက်လြန္းတာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ မွာသံုးတဲ့ ဒီဇယ္ဆီဟာ အထူးသန္႔ရွင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔မျမင္ႏုိင္ေအာင္အထိ ေသးငယ္လြန္းတဲ့အမႈန္အမႊား၊ အညစ္အေၾကးေတြေၾကာင့္ ပလန္ဂ်ာ၊ ပန္႔ႏွင့္ ေနာ္ဇယ္ေတြပ်က္စီးပြန္းစားသြားႏုိင္ပါတယ္။ အရည္အေသြး မွန္ကန္တဲ့ ဆီစစ္ဗူးကို ေရြးခ်ယ္သံုးဖို႔လိုပါတယ္။ ပလန္ဂ်ာေတြ၊ ေနာ္ဇယ္ေတြက တန္ဖုိးႀကီးပါတယ္။ ဆီသန္႔ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရနံစိမ္းက ခ်က္လုပ္တဲ့ဒီဇယ္ဆီမွာ ဖေယာင္းေတြ၊ ဆာလဖာ ေတြေရာပါလာတတ္ပါတယ္။ ေအးလြန္းတဲ့ေဒသေတြမွာ ဖေယာင္းမ်ားတဲ့ ဒီဇယ္ဆီဆုိရင္ ဆီပုိက္လိုင္းေတြ ပိတ္တတ္ပါတယ္။ ဆာလဖာပါဝင္ ႏႈန္းနည္းပါးတဲ့ ပရီမီယံဒီဇယ္ကုိသံုးပါ။

 

ဒီဇယ္ဆီစစ္ဗူးမွန္မွန္လဲဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ဆီစစ္ဗူးကိုသံုးပါ။ ေစ်းကြက္ထဲမွာေစ်း ေပါတဲ့ ခပ္ညံ့ည့ံဆီစစ္ဗူးအတုေတြက ပလန္ဂ်ာနဲ႔ေနာ္ဇယ္ေတြကို ဒုကၡေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဇယ္ဆီထဲမွာ ေရနံကို စားသံုးၿပီး အသက္ရွင္ႏုိင္တဲ့အဏုဇီ၀ပိုးေလးေတြရွိပါတယ္။ ဒီပိုးမႊားေလးေတြက ေရနံကိုစားၿပီး အက်ိအခြၽဲေတြ ထုတ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္တုိင္ကီထဲမွ ဆီအနယ္အႏွစ္ေတြ၊ ေရေတြ၊ ေရနံစားပုိးေတြေၾကာင့္ ဒီဇယ္ဆီေတြညစ္ပတ္လာၿပီး ဆီပုိက္လုိင္းထဲမွာ ပိတ္ဆုိ႔တတ္ပါတယ္။ ဆီတုိင္ကီကိုျဖဳတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေဆးေၾကာဖုိ႔လုိပါတယ္။ဒီဇယ္တုိင္ကီထဲမွာ ဆီလံုး၀ျပတ္သြားတဲ့အထိမသံုးရပါ။ ဆီလုိင္းေတြ၊ ေနာ္ဇယ္ပိတ္ေတြထဲမွာ ေလခိုေနတတ္ပါ တယ္။ ဆီလုိင္းမွာ ေလခုိသြားရင္ အင္ဂ်င္စက္ထိုးရပ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဇယ္ကားႀကီးေတြမွာ ပန္႔ေနာ္ဇယ္ဆီ လိုင္းေလခိုသြားရင္ ဒုကၡေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ကီလိုမီတာ ၁၅၀၀၀-၂၀၀၀၀ ေလာက္သံုးၿပီးတုိင္း ဆီစစ္ဘူးအသစ္လဲေပးပါ။

 

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ဆုိတာ Compression ေကာင္းဖို႔လိုပါတယ္။ Compression က်သြားရင္ စက္ႏိႈးရခက္ခဲေစပါတယ္။ ပစ္စတင္ရိန္းေတြစားၿပီး ဘားမလံုတာ၊ အင္ဂ်င္ဂတ္စ္ကတ္မလံုတာ၊ Head နဲ႔ အင္ဂ်င္ဘယ္ေလာက္ဖမ္းထားတဲ့ Head bold ေတြ ေခ်ာင္ေနရင္လည္း Compression က်တက္ပါတယ္။ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မွာ ေနာ္ဇယ္၊ ပလန္ဂ်ာနဲ႔ပန္႔က အဓိကက်ပါတယ္။ ေနာ္ဇယ္ေတြျပန္ခ်ိန္ဖို႔လုိသလုိ Injection Pump ကုိလည္း ျပန္စစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ မုိင္ ၁၀၀,၀၀၀ ေလာက္သံုးၿပီး ေနာ္ဇယ္ကိုယ္ထည္ေတြျဖဳတ္ ၿပီးေဆး ေၾကာသန္႔ရွင္းပါ။ ျပန္ခ်ိန္ပါ။ ေနာ္ဇယ္ကုိယ္ထည္အတြင္းမွာ Needle Valte ရွိၿပီး စပရိန္နဲ႔ဖိထားပါတယ္။ ပလန္ဂ်ာကဆီဖိအားျဖင့္တြန္းလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာ္ဇယ္မွာရွိတဲ့ Needle Value တုန္ခါၿပီး ဆီအမႈန္အမႊားေတြ ဖြာထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ေနာ္ဇယ္ထိပ္ဖ်ားမွာ ဒီဇယ္ဆီကိုအမႈန္အမႊားေလးေတြပံုစံျဖာထြက္လာပါတယ္။ ေနာ္ဇယ္ဆီျဖန္းတဲ့ပံုစံမွန္ဖို႔ ေနာ္ဇယ္ဖိအား Pressure ကို ခ်ိန္ညႇိေပးရပါတယ္။

 

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မွာသံုးတဲ့ အင္ဂ်င္၀ုိင္ကုိ၊ သီးသန္႔သံုးရပါတယ္။ မာတီဂရိတ္အင္ဂ်င္၀ုိင္ SAE LOW -30 (သို႔မ ဟုတ္) 15w-40 ေလာက္သုံးပါ။ မုိင္ ၅,၀၀၀ ေလာက္သံုးၿပီးတုိင္း အင္ဂ်င္၀ုိင္အသစ္လဲေပးပါ။ ဆီစစ္ဗူး ပါတစ္ခါ တည္းလဲေပးပါ။ဒီဇယ္ကားမ်ားမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က အင္ဂ်င္ေရမဆူေစဖုိ႔ ဂ႐ုစုိက္ေပးပါ။ ေရတုိင္ကီ၊ ၀ါတားပုိက္၊ ၀ါးတားပန္႔၊ ပန္ကာႀကိဳး၊ Coolant အရည္တုိ႔ကို ဂ႐ုစုိက္ပါ။ တုိင္မင္ Belt ႀကိဳးသံုးတဲ့ အင္ဂ်င္မ်ား ကီလုိမီတာ (၈၀၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀) ၾကားမွာ Belt ႀကိဳးအသစ္လဲေပးပါ။ ေရတုိင္ကီေလဝင္ေပါက္ေတြထဲမွာ သဲေတြ၊ ဖုန္ ေတြ၊ အမႈိက္ေတြပိတ္ၿပီး အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ျမင့္တတ္ပါတယ္။ မီးတုိင္မင္ျဖစ္ပါက မွန္မွန္သန္႔ရွင္းေပးပါ။ ေလစစ္ပိတ္ေနလွ်င္ အင္ဂ်င္အသက္႐ႈက်ပ္တက္ပါတယ္။

 

 

Credit;ခရူဇာ(Auto-Trade)

Read times
Rate this item
(2 votes)