TipsFuel Injector အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

Fuel Injector အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း google

ေခတ္ေပၚဓာတ္ဆီကားအမ်ားစုမွာ ကာပ႐ိုက္တာစနစ္ကိုမသံုးၾကေတာ့ပါဘူး။ EFI စနစ္သံုး အင္ဂ်င္ေတြမွာ ေလာင္စာဆီျဖန္းေပးဖို႔ Injector (အင္ဂ်တ္တာ)ေတြကိုဘဲ သံုးပါတယ္။ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္တစ္လံုးမွာ Fuel System နဲ႔ Ignition System မွန္မွ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္မႈအျပည့္အဝ ရတာပါ။

ေခတ္ေဟာင္းအင္ဂ်င္ေတြမွာေတာ့ Fuel System မွာ ကာပ႐ိုက္တာကိုဘဲသံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကာပ႐ိုက္တာသံုးတဲ့စနစ္ကေန Injection System ကို အစားထိုး ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာေတာ့ ဓာတ္ဆီကားတိုင္း Injectorကိုသံုးစြဲေနၾကပါၿပီ။ ကာပ႐ိုက္စနစ္မွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတာေၾကာင့္ EFIစနစ္ကို တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ကာပ႐ိုက္တာစနစ္မွာ အဓိကအားနည္းခ်က္ကေတာ့ ေလနဲ႔ ေလာင္စာဆီအခ်ိဳးအစားကို မွန္ကန္ေအာင္ ေရာစပ္မေပးႏိုင္တာပါဘဲ။ အင္ဂ်င္အတြင္းမွာ အေကာင္းဆံုးမီးေလာင္ ေပါက္ကြဲႏိုင္ဖို႔ ေလနဲ႔ေလာင္စာဆီ ေရာစပ္မႈအေကာင္းဆံုး အခ်ိဳးအစားက 14.7:1 ျဖစ္ရပါတယ္။ဆီမ်ားတဲ့ ေလ၊ ေလာင္စာဆီအေရာအေႏွာကို Rich Mixture လို႔ေခၚပါတယ္။ ဆီမ်ားၿပီး ေလ(ေအာက္ဆီဂ်င္) နည္းေနတဲ့အတြက္ အင္ဂ်င္ထဲမွာ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲတဲ့အခါ အျပည့္အဝမေလာင္ကြ်မ္းပါဘူး။ ေအာက္ဆီဂ်င္ အျပည့္အဝရမွ Complete Combustion ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ (CO) ေတြျဖစ္သြားပါတယ္။ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕ဟာ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုကို ညစ္ညမ္းေစပါတယ္။

 

ဆီနည္းတဲ့ ေလေလာင္စာဆီအေရာဆိုရင္လည္း ေပါက္ကြဲအားနည္းၿပီး အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္မႈ အျပည္အဝမရႏိုင္ပါဘူး။Fuel Injector Service က အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ မႈရဖို႔အတြက္ ေလနဲ႔ဓာတ္ဆီေရာစပ္တာ အေကာင္းဆံုးအခ်ိဳးအစားျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ကာပ႐ိုက္တာစနစ္က ဒီလိုမ်ိဳး ေလနဲ႔ဓာတ္ဆီအခ်ိဳးကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ EFI စနစ္ကဘဲ လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေလ-ဓာတ္ဆီအခ်ိဳးအစားကို ေလပမာဏ 14.7 ဆနဲ႔ ဓာတ္ဆီတစ္ဆ စပ္ေပးရပါတယ္။ ဒီလိုတိက်ဖို႔ အီလက္ထရြန္နစ္ေလာင္စာပို႔စနစ္ EFI ကပဲ လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Injectorေတြသံုးလာရပါတယ္။

 

Injectorတစ္လံုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ECU (Engine Control Unit) က ထိန္းခ်ဳပ္ပါတယ္။ ဆီျဖန္းေပးရမယ့္ပမာဏနဲ႔ တိုင္မင္ (timing) ကို ECU က အမိန္႔ေပးၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း Injector က လုပ္ေပးပါတယ္။ Fuel Injectorမွာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္အားနဲ႔ အဖြင့္အပိတ္လုပ္ေပးတဲ့ Valve တစ္ခုရွိပါတယ္။ Solenoid ပလန္ဂ်ာကစားတာေၾကာင့္ Valve အဖြင့္အပိတ္ျဖစ္တာပါ။ Injector ဆီဝင္ေပါက္မွာ Fuel Pump က တြန္းပို႔တဲ့ ဖိအားရွိတဲ့ ဓာတ္ဆီပိုက္လိုင္းနဲ႔ ဆက္ထားတယ္။ InjectorValve အဖြင့္အပိတ္ကို ECU က ထိန္းခ်ဳပ္တယ္။ အခ်ိန္ ၁ စကၠန္႔အတြင္းမွာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကစားေပးႏိုင္တယ္။ Valve ပြင့္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖိအားေပးထားတဲ့ ေလာင္စာဓာတ္ဆီေတြဟာ ေနာ္ဇယ္ေပါက္ကေလးကေန ပန္းထြက္သြားတယ္။ ဓာတ္ဆီလို အလြန္ေသးငယ္တဲ့ အမႈန္အမႊား ကေလးအျဖစ္ ပန္းထုတ္ေပးႏိုင္တာ Injector ပါ။ ႏွင္းမႈန္ကေလးေတြက်သလို ဖႊာထြက္လာတဲ့ ဓာတ္ဆီအမႈန္ အမႊားကေလးေတြဟာ ေလနဲ႔ေရာစပ္ျပီး ပလပ္ကမီးပြားပြင့္ (Sparking) တာနဲ႔ ေပါက္ကြဲေလာင္ကြ်မ္းသြားပါတယ္။ ဒီေပါက္ကြဲအားေၾကာင့္ ပစၥတင္နဲ႔ က႐ိုင္းရွပ္လည္ၿပီး အင္ဂ်င္ကို အဆက္မျပတ္လည္ေစတာျဖစ္တယ္။ ECU (Engine Control Unit) က အင္ဂ်င္ကိုထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ ဖို႔ ဆင္ဆာ (Sensor) အာ႐ံုခံကိရိယာေတြကို ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။ Sensor ေတြဆိုတာ အင္ဂ်င္တစ္လံုးရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ေထာက္လွမ္းသတင္းပို႔ေပးေနတဲ့ ကိရိယာေတြျဖစ္ပါတယ္။

 

 

အဓိကက်တဲ့ဆင္ဆာေတြကေတာ့-

ေလအဝင္ဆင္ဆာ ( Mass Airflow Sensor)

ေအာင္ဆီဂ်င္ဆင္ဆာ (Oxygen Sensor)

အိတ္ေဇာအေငြ႕ထဲမွာ ပါလာတဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ပမာဏကို ေထာက္လွမ္းေပးတယ္။ ဒါမွ ECU က ေလနဲ႔ဓာတ္ဆီအခ်ိဳးအစား ဘယ္ ေလာက္ေရာစပ္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္မယ္။

သေရာ္တယ္ ေနရာ ဆင္ဆာ (Throttle Position Sensor)

အင္ဂ်င္ထဲကို ေလေတြဘယ္ ေလာက္ဝင္သြားသလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္း ဖို႔ ECU ကို သတင္းပို႔ေပးရပါတယ္။

ေရတိုင္ကီအရည္အပူခ်ိန္ဆင္ဆာ (coolant sensor)

အင္ဂ်င္တစ္လံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုး Operating temperature ေရာက္ဖို႔ ECU က ထိန္းေက်ာင္းရာမွာ အေထာက္အကူျပဳေပးပါတယ္။

ဗို႔အားဆင္ဆာ (Voltage Sensor)

ဗို႔အားက်ဆင္းသြားရင္ အင္ဂ်င္စလိုးလည္ႏႈန္းေရာက္ေအာင္ ECU က ထိန္းေက်ာင္းေပးရပါတယ္။

မန္နီဖိုးဖိအားဆင္ဆာ(manifold absolute pressure (MAP) )

အင္ဂ်င္ထဲကို ေလဝင္ႏိုင္တဲ့ပမာဏကိုသိမွ အင္ဂ်င္ပါဝါဘယ္ေလာက္ထြက္ မယ္ဆိုတာသိမယ္။

အင္ဂ်င္အျမန္ႏႈန္းဆင္ဆာ (Engine Speed Sensor)

အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏႈန္းကိုသိမွ Injector ဗား ဖြင့္ခ်ိန္၊ ပိတ္ခ်ိန္ကို ECU က ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မယ္။

 

ဆင္ဆာေတြကရတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြအရ ECU ကဘဲ Injectorတစ္လံုးခ်င္းဆီကို ဆီပမာဏတြက္ခ်က္ေပးၿပီး အခ်ိန္ကိုက္၊ တိုင္မင္ကိုက္ ဆီျဖန္းေပးဖို႔ ထိန္းေက်ာင္းေပးပါတယ္။EFI အင္ဂ်င္တစ္လံုးမွာ Injector ေတြေကာင္းမွ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္မႈအျမင့္ဆံုးကို ရႏိုင္တယ္။ ပလပ္ (plug) ေတြလည္း ေကာင္းရမယ္။ သံုးတဲ့ေလာင္စာဆီကလည္း ေအာက္တိန္းနံပါတ္မွန္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းရမယ္။ အညစ္အေၾကး၊ အမႈန္အမႊား၊ အနယ္အႏွစ္ေတြပါၿပီး လက္လုပ္ခ်က္ဆီေတြ ေရာပါေနတဲ့ ဓာတ္ဆီခက္ညံ့ညံ့ေတြ၊ ေရာေႏွာပါေနတဲ့ ေအာက္တိန္းဆီအတုေတြသံုးမိရင္ Injector ပ်က္စီးသြားတတ္ပါတယ္။

 

အင္ဂ်င္စက္သံမမွန္တာ၊ တံု႔ဆိုင္းတံု႔ဆိုင္းျဖစ္တာ၊ အင္ဂ်င္လည္ႏႈန္းမွာ တုန္ခါေနတာ၊ အျမန္ႏႈန္းတစ္ခု ေလာက္ေရာက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ အင္ဂ်င္ဆြဲအားတက္မလာေတာ့တာ၊ အင္ဂ်င္မီးေခါက္သံထြက္တာ၊ အင္ဂ်င္အိတ္ေဇာ မီးခိုးထြက္တာ၊ ခါတိုင္းထက္ ဆီစားႏႈန္းမ်ားေနတာ ဒီလိုလကၡဏာေတြျဖစ္ရင္ Injector မေကာင္းေတာ့တာပါဘဲ။ Injector မွာ ဆီပိတ္ေနမယ္၊ ထိပ္ဖ်ားမွာ ကာဗြန္ခ်ိဳးေတြ၊ ဆားနစ္ေတြေၾကာင့္ ညစ္ပတ္ေနမယ္။ Injecto ေနာ္ဇယ္ထိပ္က ဆီျဖန္းေပးတဲ့ပံုစံမမွန္ေတာ့ဘူး။ Valve မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ ဆီယိုေနမယ္။ ဝိုင္းဆီးေတြမေကာင္းေတာ့ဘူး။

 

ဆီပို႔စနစ္ (Fuel Injection System) ကို စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဆီပန္႔ (Fuel Pump)က တြန္းပို႔လိုက္တဲ့ ဆီဖိအား (Presure) ေကာင္းရပါတယ္။ Pressure Regulator မေကာင္းရင္ ဆီလိုင္းမွာ ဆီဖိအား က်ပါတယ္။ ဆီလိုင္းအဆက္ေတြ ဆီလံုဖို႔ လိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဆီယိုေနရင္ မီးအႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ဆီယိုတာ ကားမီးေလာင္တဲ့အထိျဖစ္ သြားႏိုင္တာမို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆီတိုင္ကီကေနပို႔တဲ့ ဆီကိုသန္႔စင္သြားေအာင္ ဆီစစ္ကစစ္ေပးပါတယ္။ ဆီစစ္ဘူးပိတ္ေနရင္လည္း ဆီဖိအား က်တတ္ပါတယ္။

 

Injectorၾကာၾကာသံုးရင္ ညစ္ပတ္လာတတ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကတၱရာေစးေတြ၊ ကာဗြန္ခ်ိဳးေတြ Varnish ခ်ိဳးေတြ Injector ထိပ္မွာပိတ္ေန တတ္ပါတယ္။ Vavle မလံုတဲ့ Injectorထိပ္ေတြမွာ မီးမေလာင္ဘဲ က်န္တဲ့ဆီေတြေၾကာင့္ ခ်ိဳးတတ္ၿပီး ညစ္ပတ္ေနတတ္ပါတယ္။ Injectorေတြကို ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းေပးဖို႔လိုပါတယ္။ Injector Cleaner နဲ႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေလာက္ေဆးေပးဖို႔လိုပါတယ္။

 

Injector Tester နဲ႔ တိုင္းၾကည့္ ရင္ ေကာင္း၊ မေကာင္းသိႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ Injectorေတြ ေဆးလိုက္ရင္ ျပန္သံုးလို႔ရပါတယ္။ သိပ္ၿပီးညံ့ေနရင္ေတာ့ Injectorတစ္လံုးအစားထိုးလဲေပးရပါမယ္။ Injector ထဲမွာ Valve ေတြ စပရိန္ေတြရွိပါတယ္။ ဒီအစိတ္အပိုင္း ေတြအားလံုးေကာင္းမွ Injector အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Injector ၄ လံုး ပါရင္ ၄ လံုးစလံုးဆီျဖန္းေပးတဲ့ပံုစံနဲ႔ ဆီထုထည္ ညီ၊ မညီစစ္ေဆးပါတယ္။ Injectorက ဆီသန္႔တာ၊ အ ရည္အေသြးမွန္တာကိုႀကိဳက္တာ ေၾကာင့္ ဆီစစ္ဗူးမွန္မွန္လဲေပးရမယ္။ မိုင္ ၃၀ဝ၀ဝ ေလာက္သံုးၿပီးတိုင္း Injector Cleaner ေဆးရည္ေရာစပ္ၿပီး သန္႔စင္ေပးရပါမယ္။

 

ဓာတ္ဆီကားဆိုတာ မီးလည္း မွန္၊ ဆီလည္းမွန္မွ အင္ဂ်င္ဆြဲအား ေကာင္းပါတယ္။ Injectorေကာင္း ၿပီး ပလပ္ေတြမေကာင္းရင္လည္း အင္ဂ်င္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းမရပါ။ ပလပ္ေတြ၊ Injectorေတြ၊ မေကာင္းလို႔ အသစ္အစားထိုးရမယ္ ဆိုရင္ မူလေအာ္ရီဂ်င္နယ္ Brand ကိုရေအာင္ ရွာသံုးပါ။ ေနာက္ဆံုးမရမွ အေကာင္းဆံုး Brand ကို ေရြးသံုးပါ။

 

ဓာတ္ဆီ (ေအာက္တိန္းဆီ) အျမင့္ကိုဘဲသံုးပါ။ Fuel Treatment Addictive ေဆးရည္ေရာစပ္သံုးပါ။ အင္ဂ်င္ Heat တက္ၿပီး ေရဆူတာ မ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ထိန္းသိမ္းပါ။ Injector ရဲ႕ အဓိကရန္သူကေတာ့ အရည္အေသြးမမီတဲ့ ဆီအညံ့ေတြသံုး မိလို႔ပါဘဲ။ နာမည္ေကာင္းရထားတဲ့ ဆီဆိုင္၊ စိတ္ခ်ရတဲ့ဆီဆိုင္မွာဘဲ ဆီထည့္ပါ။ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ Injecto ျပႆနာက ကင္းေဝးပါလိမ့္မယ္။

 

Credit;ဆရာ KMA (သိပၸံနည္းပညာ)

Read times
Rate this item
(1 Vote)