Tipsေနာ့ကင္းေခါက္သံၾကားျခင္း ႏွင့္ ပရီအင္ဂနစ္ရွင္း

ထိုထိုေသာအေၾကာင္းရာမ်ားႏွင့္ ကာဗြန္ဆက္စပ္မႈ အဆင္မေျပေသာ အင္ဂ်င္မ်ားကို ကာဗြန္ေဆးေၾကာမႈ စသည္တို႔သည္ မီးခိုးၾကြက္ေလွ်ာက္ ဆိုသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုလည္းဆက္စပ္ေနၾကျပန္သည္။

ကားမိတ္ေဆြမ်ား အေမးမ်ားေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ကာဗြန္ေဆးတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘာေၾကာင့္ေဆးရတာလဲ ? ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေဆးရမွာလဲ ? ကာဗြန္ေဆးလိုက္လို႔ အက်ိဳးအျပစ္ မ်ားသိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ?

 

1- ကားအင္ဂ်င္သည္ ဒီဇယ္/ဓါတ္ဆီ ဘာသံုးသံုး H နဲ႔ C ျဒပ္ေပါင္းသာျဖစ္၏ ဒီေတာ့ ကာဗြန္ဆိုသည့္ အညစ္အေၾကးသည္ ေဘးထြက္ပစၥည္းအျဖစ္ က်ိန္းေသထြက္မည္။

2-အထူးသျဖင့္ အိ္ပ္ေဇာဆိုတဲ႔ ဒြါရ လမ္းေၾကာင္းကို အနဲနဲ႔အမ်ားလာေရာက္ပိတ္မည္

3-လိုတာထက္ပိုပိတ္ ထြက္ခ်င္တိုင္းမထြက္ရေတာ့ စက္စြမ္းအားက်ပါမည္ လီဗါနင္းေသာ္ စက္က ထရမယ့္အစား ေတာက္ေတာက္ ေကာက္ေကာက္ဆိုသည့္ မီးေခါက္သံသာထြက္လာမည္။ ၄င္းကို ေနာ့ကင္းေခါက္သံဟု ေခၚပါသည္။

4- အဆင္ေျပသည့္ အင္ဂ်င္စက္တစ္လံုးသည္ ထိုအသံ မထြက္ရပါ

5-အဆင္မေျပျခင္းဆိုသည့္အင္ဂ်င္သည္ ေလာင္စာဆီ ဒုကၡ ေပးျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ရျပန္သည္

6-အခုေျပာမည့္အေၾကာင္းသည္ Gasoline Engine ကို နမူနာထားကာေျပာျပမွာမို႔ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကို ေမ့လိုက္စို႔။


အင္ဂ်င္သေဘာသဘာဝ အလုပ္လုပ္ပံု
1-ဆလင္ဒါထဲသို႔ ေလနဲ႔ေလာင္စာကိုစုပ္သြင္းသည္ (အင္ဂ်က္တာက ေလာင္စာကို ေဆးထိုးသြင္းေပးသည္)

2-အဝင္ဗါး အထြက္ဗါး ၂ခုစလံုး ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ပစၥတင္ကအေပၚတြန္းတင္ျပီး ေလက်စ္ေပးသည္ ေလက်စ္အားေၾကာင့္ ေလာင္စာေရာေလထုထည္သည္ အပူခ်ိန္တစ္ခုနဲ႔ပူလာသည္ ။

3-ဆလင္ဒါထိပ္ဆံုး ေရာက္လွ်င္ ေလက်စ္အား အျမင့္ဆံုးျဖစ္မည္ အခ်ိန္ကိုက္ Spark Plug မွ လွ်ပ္စစ္မီးပြားထြက္ေပးလွ်င္ ေပါက္ေလာင္ကြဲပါေတာ့သည္ ထိုခုတ္ခ်က္သည္ စက္စြမ္းအားရေသာခုတ္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္

4-ပစၥတင္ေအာက္ဆံုးေရာက္ ထပ္မသြားနိုင္တဲ႔။အဆံုး အေပၚျပန္တက္လာရျပန္သည္ တက္လာသည္နဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ ကာဗြန္မ်ားစြာပါသည့္ ဓါတ္ေငြ႔အညစ္အေၾကးမ်ားကို ျပင္ပသို႔စြန့္ထုတ္ရန္ အထြက္ဗါးက အခ်ိန္ကိုက္ဖြင့္ေပးရသည္။

 

ဒါက အတိုဆံုးရွင္းျပလိုက္တဲ႔ ၄ ခ်က္ခုတ္အင္ဂ်င္ ခု ရွင္းျပခ်င္တဲ႔ အရွည္ဆံုးသေဘာတရားမ်ားကေတာ့

A- ဓါတ္ဆီသည္ ဓါတ္ေငြ႔ရည္ျဖစ္သည္ အေငြ႔ပ်ံအားနဲလို႔ အရည္အျဖစ္ျမင္ေနရေသာ္လည္း
ဓါတ္ေငြ႕သာျဖစ္လို႔ Gas လို႔သာေခၚပါသည္ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္လွ်င္ ဓါတ္ဆီထဲကို ဆားထည့္လွ်င္ Gas မထြက္ေတာ့လို႔ မည္သည့္အင္ဂ်င္မွ မနိုးနိုင္ပါ ပန္းထိမ္သံုးေသာဖါးဖိုထဲမွ လက္က်န္ဓါတ္ဆီျဖင့္လည္း အင္ဂ်င္မနိုးနိုင္ပါ Gas ကို မီးရႈိ့ၿပီးသြားလို့ျဖစ္ပါသည္


B-အင္ဂ်င္ထဲေရာက္ေနတဲ႔ ေလာင္စာေရာေလသည္ ဘယ္ေလာက္ရွိတဲ႔ အပူခ်ိန္နဲ႔ ေတြ႔ေတြ႔ ႀကိဳတင္ခါ မီးေလာင္မေပါက္ကြဲရပါ ၾကိဳတင္ေပါက္ကြဲခဲ႔ပါလွ်င္ စက္စြမ္းအားအနဲငယ္ က်သြားသလို ေနာ့ကင္းဆိုသည့္ မီးေခါက္သံ အနဲငယ္လည္းၾကားရေပလိမ့္မည္။

C-ဒါေၾကာင့္မို႔ မီးေလာင္လြယ္တဲ႔ Gasoline အရည္က္ို ဆလင္ဒါထဲမွာပူတိုင္းအလိုလိုထမေလာင္ရေလေအာင္ ဓါတုနည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ထုတ္လုပ္ေပးရေလေတာ့သည္ ဒါကို RON = Research Octane Number မ်ားနဲ႔ သတ္မွတ္ေပးရသည္ပူတိုင္းထမီးမေလာင္တဲ႕ No. မ်ားကေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ လူသိတာ 90- ကစေပသည္ သူ႔ထက္ နံပါတ္ျမင့္ေလ ပူတိုင္းမီးမေလာင္ေလေပါ့ Octane No. အျမင့္ဆံုး 100- ဆိုပါေတာ့သူကဆရာႀကီးေပါ့ 100- ဆိုတာ ငါကြ ငါသည္ကား ပူတိုင္းမေလာင္တဲ႔ Gasoline ကြ ငါသည္ကား Spark မီးပြား Flame မီးေတာက္တစ္ခုနဲ႔သာေတြ႔မွ ေလာင္ရမယ္လို႔ ကတိျပဳထားတယ္ကြ ဆိုပါေတာ့

 

အေၾကာင္းရွိလို႔ ရွည္ရတာပါ ထပ္ေျပာေပးပါမယ္ ပလပ္ ပလပ္ နဲ႔ အလြယ္ေျပာေနတဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးပြားထြက္ေပးတဲ႔ Spark Plug မွာ အပူခ်ိန္ျမင့္ခံနိုင္ေအာင္ ေၾကြလႊာေကာင္းေကာင္း နဲ႔ ငံုေပးထားရတယ္  ဘယ္ေလာက္ပူသလဲ ဆိုရင္ စက္နိုးစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အထဲမွာ မီးေသြးခဲလို ရဲရဲ နီေနပါတယ္ ဒီေတာ့ အေပၚကေျပာတဲ႔ ျဖစ္စဥ္အရ လြန္ကဲအပူခ်ိန္နဲ႔ေတြ႔တိုင္း ထေပါက္ကြဲေနရရင္ ဘယ္အဆင္ေျပေတာ့မလဲ ဒါေၾကာင့္မို႔ Octane No. ျမင့္ေလာင္စာရည္မ်ားနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ေပးရတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ၾကေပေတာ့

 

စက္ဆီ Engine Oil
ေလာင္စာဆီ Gasoline အရည္အေသြးနိမ့္မ်ားကလည္း ကာဗြန္ထြက္လြယ္ျပန္တယ္ ဗူးေလးရာ ဖယံုဆင့္ရတဲ႔ ေနာက္အေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ေနရာတကာ ကာဗြန္ဂ်ိဳးမ်ားလာတာမွာ အိပ္ေဇာဗါး အထြက္မွာ ကပ္တာ အဆိုးဆံုးပါ မီးေသြးအခဲေတြလို အျဖစ္မ်ားလာကာ ဆလင္ဒါ အခန္းထဲသို႔ကြာက်လာတတ္တယ္ နူရာ ဝဲစြဲ ဆိုသကဲ႕သို႔ ခုေျပာတဲ႔ ကာဗြန္မီးေသြးခဲကလည္း မီးေလးစြဲေနနိုင္ေသးတယ္
ကဲ ကဲ ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ေလာင္ကြဲဘို႔ ေလာင္စာေရာေလထုထည္ Spark Plug ကမီးပြင့္ခ်ိန္ကိုေစာင့္ေနတုန္း Octane No. နိမ့္တဲ႔ ေလာင္စာအာနိသင္ေၾကာင့္ ပလပ္ေၾကြက ရဲရဲနီ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ျဖစ့္ျဖစ္

 

ဗါးကာဗြန္ဂ်ိဳးက ျပဳတ္က်တဲ႔ မီးေသြးခဲ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္မတိုင္ခင္ ေပါက္ေလာင္မႈ ျဖစ္ၾကရလို႔တသ္ကယ္အခ်ိန္ကိုက္ေပါက္ေလာင္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာေလာင္စာအာနိသင္အား နဲရတယ္ကြန္ပရက္ရွင္းဆိုတဲ႔ ေလက်စ္အား မသိမသာနဲသြားရလို႔ ေနာ့ကင္းေခါက္သံေလးနဲ႔ အတူ စက္စြမ္းအားက်ရပါတယ္ဗ်ာ။


အဆံုးသတ္ေျပာရရင္ ခုသေဘာတရားမ်ား အစအဆံုး သိရင္ လိုအပ္ရင္ ကာဗြန္ဂ်ိဳးေဆးသင့္တယ္ Ron No. အျမင့္ေလာင္စာဆီကို မိမိကားနဲ႔ လိုက္ဖက္ေအာင္သံုးသင့္တယ္ ေလာင္စာဆီ အရည္အေသြးေၾကာင့္ ေနာ့ကင္းယ ေခါက္တာလား။ ကာဗြန္ဂ်ိဳးေတြ တစ္ကယ္မ်ားလို႔ ကာဗြန္ေဆးသင့္သလား ဆိုတာ ကြ်မ္းက်င္သူနဲ႔ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္ မိမိကား ဘာေၾကာင့္ ကာဗြန္မ်ားရသလဲဆိုတာလည္း အေျဖရွာသင့္တယ္ ဘာေပါ ညာေပါ့ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခ်ိန္မတိုင္မီ ႀကိဳတင္ေလာင္တဲ႔ Pre Ignition & Knocking ဆိုတဲ႕ သေဘာတရားေလးကို ေျပာျပေပးလိုက္တယ္

Source:Y.M.T(facebook.com)

 

Read: ရန္​ကုန္​စည္ပင္နယ္နိမိတ္​​​​အတြင္​း လ်ွပ္​စစ္​ဆိုင္​ကယ္​မ်ား စီမံခ်က္ျဖင့္ ​​တရားဝင္​ စီးနင္​းခြင္​႔ေပးသြားရန္​႐ွိ

ရန္​ကုန္​စည္ပင္နယ္နိမိတ္​​​​အတြင္​း လ်ွပ္​စစ္​ဆိုင္​ကယ္​မ်ား စီမံခ်က္ျဖင့္ ​​တရားဝင္​ စီးနင္​းခြင္​႔ေပးသြားရန္​႐ွိ

Read times
Rate this item
(0 votes)