TipsMark II ေရႊငါးကားရဲ႕ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တတ္တ႔ဲ ျပႆနာအရိွဆံုးျဖစ္တဲ့ 1JZ FSE Engine ရဲ႕ high pressure fuel pump အေၾကာင္း

ဒီကားအဂ်ၤင္ရဲ႕ ဆီေပးပံု စနစ္ဟာ ယခင္ မတ္တူးကားအဂ်ၤင္ေတြျဖစ္တ႔ဲ 1JZ GE Engine ေတြန႔ဲ မတူပါဘူး။

ယခင္ မတ္တူးအဂ်ၤင္ေတြျဖစ္တ႔ဲ 1JZ GE Engine ေတြရဲ႕ ဆီေပးပံုစနစ္ဟာ Intake manifold န႔ဲ ။ Engine head အဂ်ၤင္ဟက္ အဝင္ေနရာဆက္ထားတ႔ဲ အင္းတက္အဆံုးမွာ fuel injector nozzle ကိုထိုင္ထားျပီး ဆီတိုင္ကီထဲမွာရိွတ႔ဲ Pressure pump မွ ပို႔ေပးတ႔ဲ ဆီတြန္းအားန႔ဲသာ ေနာ္ဇယ္ကို သူ႔သတ္မွတ္ခ်ိန္ေရာက္ရင္ သတ္မွတ္ထားတ႔ဲ အတိုင္းအတာကို မီးန႔ဲဖြင့္ေပးျပီး ဆီပန္းေပးတာပါ။


1JZ FSE အဂ်ၤင္ရဲ႕ ဆီေပးပံုက်ေတာ့ ေနာ္ဇယ္ကို ဒီဇယ္အဂ်ၤင္ေတြထိုင္ထားသလို အဂ်ၤင္ဟက္ထဲမွာ ထိုင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပစၥတင္မီးေလာင္ေပါက္ကြဲတ႔ဲအခါ ခံနိဳင္ရည္ရိွေအာင္ ပံုပါအတိုင္း ေနာ္ဇယ္ေခါင္းကို ျပဳလုပ္ထားျပီး အလုပ္လုပ္ပံုကလည္း ဒီဇယ္ေနာ္ဇယ္လိုမ်ိဳး အလုပ္လုပ္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရင္အဂ်ၤင္ေတြလို တိုင္ကီထဲက Pressure pump ေအာ္တိုပန္႔ ရဲ႕ဆီတြန္းအားန႔ဲတင္ ေနာ္ဇယ္မဖြင့္နိဳင္ေတာ့လို႔ 1JZ FSE အဂ်ၤင္မွာ ဒီ high pressure fuel pump တြန္းကန္အားျမင့္ဆီတြန္းပန္႔ကို ထည့္ထားရပါတယ္။

 

ဒီလို ဆီကို ပစၥတင္ခန္းထဲကို တိုက္ရိုုက္ေပးပို႔နိုင္တာေၾကာင့္ ဆီစားသက္သာျပီး အဂ်ၤင္လည္းပိုသြက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ high pressure fuel pump ထည့္ထားတ႔ဲအတြက္ ဆီတိုင္ကီထဲက ေအာ္တိုပန္႔ဇကာန႔ဲ ဆီစစ္ေတြအနည္းငယ္ ပိတ္ရင္ျဖစ္ေစ high pressure fuel pump ထဲကိုအမွဳန္အနည္းအပါးန႔ဲ ေရေရာက္သြားခဲ႔ရင္ျဖစ္ေစ။ ဆီတြန္းကန္အားနည္းျပီး ကားမဆြဲေတာ့ပါဘူး။

 

ေနာက္တစ္ခ်က္ကတစ္ခါ တစ္ခါ ကားကို ၁၀ ေက်ာ္ေလာက္ရပ္ထားရင္လည္း စက္မနိဳးေတာ့ပါ ၊ ဒီလိုေတြျဖစ္လာခ႔ဲရင္ ဆီတိုင္ကီကိုျဖဳတ္ေဆး ၊ ေအာ္တိုပန္႔ဇကာကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ ေလမွဳတ္ ၊ ေနာက္ ဆီစစ္အသစ္လဲ ၊ high pressure fuel pump ကိုတစ္စစီျဖဳတ္ေဆးရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လိုအပ္တာေတြ ျပဳျပင္ျပီးသြားရင္ တစ္ခါတည္းစက္နိဳးျပီး ေကာင္းသြားတာ ရိွေပမယ့္ တစ္ခါ တစ္ခါ စက္မနိဳးတတ္ပါဘူး။ အားလံုးျပဳျပင္ျပီးမွ စက္မနိဳးခ႔ဲရင္ scanner စက္န႔ဲဖတ္လည္းcode နံပါတ္မရိွေတာ့ပါဘူး။

 

ဒီလိုျဖစ္လာခ႔ဲရင္ ပလပ္ေတြအကုန္လံုးကိုျဖဳတ္ျပီး အဂ်ၤင္ကို တတ္ေမာ္တာန႔ဲ ေလး ငါးၾကိမ္ေလာက္ ဆီလာေအာင္အထိ ေနာ္ဇယ္ဆီခ်ဴေပးပါ။ ဆီခ်ဴေပးျပီးလို႔ ပလပ္ေတြျပန္ထည့္ျပီးနိဳးလို႔ မနိဳးေသးရင္ high pressure fuel pump ရဲ႕ ေနာ္ဇယ္ဆီ ဆီပို႔တ႔ဲ အထြက္ပိုက္ေခါင္း ၂၂ နတ္ေခါင္းကို ဆီအနည္းငယ္ထြက္လာေအာင္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့ထားေပးျပီးမွ နိဳးရင္ နိဳးလာပါတယ္။

 

နိဳးတာန႔ဲ တစ္ျပိဳင္နက္ high pressure fuel pump ဆီပိုက္ေခါင္းက ဆီေတြဟာ အရမ္းပန္းလာမွာက်ိန္းေသျဖစ္တာမို႔ စက္မေသနိဳင္ေအာင္ အကူတစ္ေယာက္ကို လီဘာအနည္းငယ္နင္းခိုင္းထားျပီး ဆီပိုက္ေခါင္းကို အျမန္ဆံုးျပန္ၾကပ္ပါ။ အနည္းဆံုး ၅ မိနစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္နိဳးထားပါ။ ျပီးရင္ ျပန္နိဳးလို႔ လြယ္ပါျပီ။ အဂ်ၤင္ ဆြဲအားန႔ဲ အဂ်ၤင္အပတ္ေရ(slow)ကို အနီေရာင္ျမွားျပထားတ႔ဲ Throttle position sensor မွာလိုအပ္သလို ဆင္ဆာကို ကစားေပးျပီးခ်ိန္လို႔ရပါတယ္။ ဒီလိုနိဳးရာမွ ဘကၳရီၾကိဳးန႔ဲ ေထာက္မနိဳးပါန႔ဲ ။ အားျပည့္တ႔ဲ ဘကၳရီန႔ဲသာ နိဳးပါ။

 

ဘကၳရီေထာက္နိဳးပါက ေထာက္ၾကိဳးမ်ား မီးပြင့္၍ မီးထေတာက္ တတ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ၾကိဳးျဖင့္ ဘကၳရီေထာက္နိဳးျခင္းမျပဳရပါ။ high pressure fuel pump က ဆီတြန္းအားမေကာင္းခ႔ဲရင္ေတာ့ အသစ္လဲမွသာရမွာပါ။ မတ္တူးေရႊငါးေတြမွာ ဒီ high pressure fuel pump က ဒုကၡအေပးဆံုးမို႔ သတိထားနိဳင္ေအာင္တင္ေပးလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

No automatic alt text available.

ပံု(၁)က အနီေရာင္န႔ဲအဝိုင္းန႔ဲ ျပထားတာကေတာ့high pressure fuel pumpပါ အနီေရာင္ေလးေထာင့္န႔ဲျပထားတာကေတာ့throttle position sensor ပါ

48381196 1949067158482018 861055447229005824 n

ပံု(၂)က အနီေရာင္ဝိုင္းျပထားတာကေတာ့ high pressure fuel pump က ေနာ္ဇယ္ဆီ ဆီပို႔တ႔ဲ ထြက္ပိုက္ပံုပါ

No automatic alt text available.

ပံု(၃)ကေတာ့ 1JZ FSE အဂ်ၤင္ရဲ႕ ေနာ္ဇယ္ပံုပါ

Source: Y.M.T (Facebook)

 

Read: 4wd (ဖိုးဝွီး) ကို ဘယ္လို အသံုးျပဳမလဲ

4wd (ဖိုးဝွီး) ကို ဘယ္လို အသံုးျပဳမလဲ

Read times
Rate this item
(1 Vote)