Tipsတိုယိုတာကယ္လ္ဒီးနားမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ ကိုးခ်က္

တိုယိုတာကယ္လ္ဒီးနား (Toyota Caldina) ကားဟာျပည္တြင္းမွာအသံုးမ်ားတဲ့ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။

တိုယိုတာကယ္လ္ဒီးနား (ToyotaCaldina) ကားအမ်ိဳးအစားဟာျပည္တြင္းမွာ အသံုးမ်ားတဲ့ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္တဲ့အတြက္လည္း အသံုးမ်ားပါတယ္။ စက္ပစၥည္းေတြ ရဲ႕သေဘာ ကအသံုးျပဳတာ ၾကာရွည္တာနဲ႔အမွ် ျပႆနာေလးေတြတန္းစီၿပီး လာတတ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္သိရွိကာကြယ္ထားႏိုင္ရင္ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲသည္ကား အမ်ိဳးအစားမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာေလးေတြ ကိုေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

 

၁။ တစ္ႀကိမ္တည္းနဲ႔ စက္ႏိႈးလို႔မရတာ၂၀ဝ၃ ေမာ္ဒယ္ ကယ္လ္ဒီး နားကိုစက္စတင္ ႏိႈးႏိႈးခ်င္းမရတာပါ။ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ဆက္တိုက္ႏိႈး မွသာ စက္ကလည္ပတ္ပါတယ္။ အဲသည္ေနာက္ ဒက္ရွ္ဘုတ္မီး မလင္းတာ၊ တံခါးေပါက္ေတြ အတင္အခ်လုပ္လို႔မရတဲ့ျပႆနာေတြ ပူးတဲြပါလာတတ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပါဝါေပးတဲ့အစိတ္အပိုင္းက ျပႆနာရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေပးပို႔တဲ့ဝါယာရင္း စနစ္ေတြကို စစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

 

၂။ အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲတာ ၂၀ဝ၃ ေမာ္ဒယ္ကယ္လ္ဒီးနားမွာ ေမာင္းႏွင္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲတာ (over heat)ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ခရီးေဝးေမာင္းႏွင္တဲ့အခါေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အင္ဂ်င္အေအးေပးစနစ္ေတြအား နည္းခ်က္ရွိလာတာပါ။ ေရတိုင္ကီ (rad-iator) ျဖစ္တဲ့ အင္ဂ်င္ အေအးေပးစနစ္ကို စစ္ေဆးရပါမယ္။ ကူးလင့္အရည္လည္ပတ္တဲ့ အေနအထား၊ ေရလည္အံု၊ ပန္ကာနဲ႔ သာမိုစတက္စတာေတြ ေကာင္းမြန္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးရပါမယ္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ရွိမရွိ စစ္ေဆးၿပီး သက္တမ္းလြန္ေနရင္ အသစ္လဲလွယ္ေပးရပါမယ္။

 

၃။ စတီယာရင္ျပႆနာ
၁၉၉၅ ေမာ္ဒယ္ ကယ္လ္ဒီးနားမွာ loose steering wheel ျဖစ္ တာပါ။ ဂီယာနံပါတ္ တစ္ကေနႏွစ္ကို ေပာင္းၿပီးတဲ့အခါ စတီယာရင္ လုစ္(loose)ျဖစ္ၿပီး ခ်ိန္ညႇိလို႔မရႏိုင္တာပါ။ အဲဒါက ျမန္ႏႈန္း ျမင့္ေမာင္းႏွင္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားတာျဖစ္လို႔ အထူးဂ႐ုစိုက္ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။

 

၄။  ေအဘီအက္စ္မီးလင္းတာ
၁၉၉၈ ေမာ္ဒယ္ ကယ္လ္ဒီးနားရဲ႕ ဒက္ရွ္ဘုတ္မွာ ABS မီးလင္းေန တာပါ။ ABS စနစ္မပါဘဲ ေကာင္းမြန္စြာမာင္းႏွင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။
ေအဘီအက္စ္စနစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳးျပတ္ေတာက္တာ၊ ကနဳ knock sen-sor, wheels sensors နဲ႔ speed sensors ေတြ ခ်ိဳ႕ယြင္းတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြေကာင္းမြန္ေနရင္ေတာ့ diagnosis machine OBD2 နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာထိုးစစ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

 

၅။ ဒက္ရွ္ဘုတ္အသံျမည္တာ
၂၀ဝ၄ ေမာ္ဒယ္ ကယ္လ္ဒီးနား ZT ရဲ႕ ဒက္ရွ္ဘုတ္အတြင္းဘက္က အသံျမည္လာတတ္တာပါ။ အဲဒါဟာ ကလစ္သံ (click) ျဖစ္တယ္။ အင္ဂ်င္ပူေႏြးလာေလ အသံပိုျမည္လာေလျဖစ္တယ္။ က်ယ္ေလာင္ တာမ်ိဳးမဟုတ္ေပမဲ့ ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္ရင္သိသိသာသာၾကားႏိုင္ပါ တယ္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္နဲ႔ ဆီစစ္(filter)ေတြလဲလွယ္ဖို႔ လိုအပ္တာပါ။


၆။ အင္ဂ်င္ခ်က္မီးလင္းတာ
၂၀ဝ၀ ေမာ္ဒယ္ ကယ္လ္ဒီးနားရဲ႕ဒက္ရွ္ဘုတ္မွာ အင္ဂ်င္ခ်က္ မီးလင္းေနၿပီး ေမာင္းႏွင္တဲ့အခါမွာ O/D Light က ဖြင့္လိုက္ပိတ္ လိုက္ျဖစ္ေနတာပါ။ အင္ဂ်င္အဆြဲအ႐ုန္းက မမွန္တဲ့အတြက္သက္ ေသာင့္သက္သာေမာင္းႏွင္လို႔မရေအာင္ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ Odometer clock က ခ်ိဳ႕ယြင္းတာမ်ားပါတယ္။

 

၇။ ဘက္ဂီယာ ျပႆနာ
၁၉၉၉ ေမာ္ဒယ္ ဖိုးဝွီးဒ႐ိုက္ (four wheel drive) ကယ္လ္ဒီးနားမွာ ျဖစ္တဲ့ျပႆနာပါ။ ေရွ႕ကို ဦးတည္ၿပီးေမာင္းႏွင္ ေနတဲ့အခါ ဘာျပႆနာမွမရွိေပမဲ့ ဘက္ဂီယာထိုးၿပီးေနာက္ဆုတ္ တဲ့အခါ ေခါက္သံ (knock)ထြက္လာၿပီး ကားဘီးေတြတုန္ခါလာ တတ္တာပါ။

 

၈။ တံု႔ျပန္မႈေႏွးေကြးတာ
၂၀ဝ၁ ေမာ္ဒယ္ကယ္လ္ဒီးနားကိုစက္ႏိႈးတဲ့အခါ ဘာျပႆနာမွမရွိဘဲ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လီဗာနင္းၿပီး အရွိန္ျမႇင့္တင္တဲ့အခါ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္မႈမရွိတာပါ။ အနည္းငယ္ေစာင့္ၿပီးမွ အရွိန္ကျမင့္ တက္လာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကတစ္နာရီ ၅၀ ကီလိုမီတာႏႈန္း န္းနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ေနရာက ႐ုတ္တရက္ တစ္နာရီ ၂၀ ကီလိုမီ တာႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အာ႐ံုခံကိရိယာေတြကို စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္တာက (knock sensor)လို အာ႐ံုခံကိရိယာ ခ်ိဳ႕ယြင္းတာပါ။

 

၉။ အင္ဂ်င္ပူအဲကြန္းအလုပ္မလုပ္
၁၉၉၄ ေမာ္ဒယ္ကယ္လ္ဒီးနားကို ၆၈ ကီလိုမီတာႏႈန္းအထက္ ေမာင္းႏွင္တဲ့အခါ အင္ဂ်င္ပူလာၿပီး အဲကြန္းက အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါ။ အဲသည္ ေမာ္ဒယ္ေတြကေတာ့ သက္တမ္းလြန္ေနတာျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ အျပင္ကိုထြက္ရမယ့္ အပူရွိန္က အိတ္ေဇာပိတ္ဆို႔ တာေၾကာင့္ အပူရွိန္ေနာက္ျပန္ၿပီး အင္ဂ်င္ပူလာတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အိတ္ေဇာစနစ္ကို သန္႔ရွင္းေပးရပါမယ္။ ေရဒီေယတာအတြင္းမွာ ေရနည္းတာ၊ ေရလံုုးမရွိတာ၊ ပန္ကာႀကိဳး ခ်ာင္ေနတာ ျပတ္ေနတာ၊ ေရပန္႔က ေရယိုတာစတဲ့အေျခအေန ေတြေၾကာင့္လည္း အင္ဂ်င္ပူလာတတ္ပါတယ္။

 

သာမိုစတက္ (thermostat) ခ်ိဳ႕ယြင္းရင္ ေရေအးလွည့္ပတ္တာကို ရပ္တန္႔ေစတာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ပူလာတတ္ပါတယ္။ ပန္နဲ႔ သာမို စတက္ျပဳျပင္တာ ေရေအးလွည့္ပတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို သန္႔ရွင္းေပးတာေတြျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ အင္ဂ်င္ျပဳျပင္ၿပီးတဲ့အခါအသံုးျပဳတဲ့ အင္ဂ်င္ဝိုင္အရည္အေသြးမျပည့္မီတာ၊ စက္ကိုျပန္လည္တပ္ဆင္ တဲ့ေနရာမွာ မကြ်မ္းက်င္တဲ့ စက္ဆရာေၾကာင့္ အစိတ္အပိုင္းေတြ က်ပ္လြန္းတာ၊ အထိုင္မက်တာ၊ တပ္ဆင္ပံုမွားယြင္းတာေတြေၾကာင့္ အင္ဂ်င္လုပ္ေဆာင္ပံုမွားယြင္းၿပီး အပူလြန္ကဲတတ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲတာ မျဖစ္တဲ့အခါ အဲကြန္းက ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ပါတယ္။


Source:ေအာင္ထြန္းဦး

Read:ဟြန္ဒိုင္းက ျပည္တြင္း၌ ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည္

ဟြန္ဒိုင္းက ျပည္တြင္း၌ ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည္

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)