How Toအဲယားကြန္း (Automotive Air Conditioning) တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း

အဲယားကြန္း (Automotive Air Conditioning) တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း google

ျပစ္ခ်က္မရွာခင္ Air corn system အလုပ္လုပ္ပံုေတြ theory ေတြနားလည္ဖို ့အေရးျကီးပါတယ္။ High pressure gauge နဲ ့Low pressure gauge ကိုဖတ္တဲ့အခါမွာ High 250 Low 50 ျဖစ္ေနရင္

Overcharged system ဒါမွမဟုတ္ condenser မွာ ျပစ္ခ်က္ ရိွေနျပီ system ကို recharge ျပန္လုပ္မယ္။

 

ကားဘက္ထရီသက္တမ္းျပည့္သံုးစြဲႏုိင္ရန္ လုိက္နာသင့္သည့္ နည္းလမ္းေကာငး္ေလးမ်ား <<< ကားဘက္ထရီသက္တမ္းျပည့္သံုးစြဲႏုိင္ရန္ လုိက္နာသင့္သည့္ နည္းလမ္းေကာငး္ေလးမ်ား >>> 

 

High pressure gauge နဲ ့Low pressure gauge ကိုဖတ္တဲ့အခါ High 160 Low 10 ျဖစ္ေနရင္ Evaporator froste ျဖစ္မယ္ low pressure ပိုက္လိုင္းေတြ စစ္ေဆးရမယ္ expansion valve ေတြ စစ္ေဆးရမယ္။

High side ႏွင့္ Low side ကို ယွဥ္ျကည့္လိုက္လို ့High 225 Low 80 ျဖစ္ေနရင္ Expansion valve စစ္ေဆးရမယ္ heat sensitizing tube ေတြစစ္ေဆးရမယ္။

 

High 50 Low 50 ျဖစ္ေနရင္ compressor clutch ကပ္ ( engage ) မကပ္ (disengage) စစ္ေဆးမယ္။

Refrigerant pressure sensor မေကာင္းရင္လည္း မကပ္ဘူး Gas မရိွရင္လည္း compressor clutch မကပ္ဘူး A/C switch ေတြ wiring ပိုင္း ျပစ္ခ်က္ရိွေနလည္း compressor clutch မကပ္ဘူး compressor coil

မွာလည္းျပစ္ခ်က္ရိွေနရင္ compressor clutch disengage ျဖစ္မယ္။

High 150 Low 30 ျဖစ္ေနရင္ A/C system ထဲမွာ ေရခိုးေရေငြ ့ရိွေနျပီ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျပီး မိနစ္ 30 ေလာက္ ေျခာက္ေသြ ့ေအာင္ထားပါ ျပီးရင္ Gas refill Low pressure gauge မွာ pressure သည္

ေအာက္ဆံုးထိထိုးက်သြားလိုက္ pressure ျပန္တက္သြားလိုက္ျဖစ္ေနရင္ ေရခဲျပီး Expension valve မွာပိတ္ေနတတ္တယ္ ေရေငြ ့ပါဝင္မႈမ်ားေနရင္ေတာ့ ေရခဲျပီး compressor ကိုပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။

High 125 Low 30 refrigerant/oil ပမာဏ ကိုစစ္ေဆးမယ္ မ်ားေနလား/ အလံုအေလာက္ရိွမရိွ။

High 200 Low 70 ဆိုရင္ A/C system ထဲမွာ Blockage ျဖစ္ေနျပီ blockage ျဖစ္တဲ့ေနရာကို ရွာျပီး replace လုပ္

High 150+ Low>10 ဆိုရင္ Expansive valve open သို ့မဟုတ္ leakage ျဖစ္ေနျပီ valve ေတြကိုစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

High 100 Low 100 ျဖစ္ျပီး Compressor မကပ္ရင္ wiring စစ္ေဆးရပါမည္။

 

မွတ္ခ်က္။ A/C system ရဲ ့ideal pressure သည္ 150 high ႏွင့္ 30 low အေျခေနမွာ ရိွပါတယ္။

 

high pressure gauge နဲ ့ low pressure gauges ကို level ကိုျကည့္ျပီး A/C system ရဲ ့ျဖစ္ႏိုင္တဲ ့ inference ေတြ ကိုအနည္းငယ္ရွင္းျပေပးပါမယ္။

pressure gauge ႏွစ္ခုလံုး Low အေျခေနမွာဆိုရင္ refrigerant gas ထပ္ထည့္ဖို ့လိုပါျပီ pipe line တစ္ေလ်ာက္ leakage ျဖစ္မျဖစ္စစ္ေဆးပါ။ pressure သည္ zero နီးပါးေလာက္ျပေနရင္ေတာ့ ယိုစိမ့္မႈရိွေနပါျပီ။

low pressure gauge မွာ Low အေျခေနျပျပီး High pressure gauge မွာ High အေျခေနမွာရိွေနရင္ Need service ၊ ok ပထမဆံုး expansion valve ေတြ blockage ျဖစ္ မျဖစ္ အရင္စစ္ေဆးမယ္ tube ေတြ orifice

ျဖစ္ေနလား check မယ္။

 

Pressure gauge ႏွစ္ခုလံုးမွာ High အေျခေနျဖစ္ေနရင္ A/C system အတြင္း ေလဝင္ေနျပီ ကြ်န္ေတာ္ တို ့ A/c repair လုပ္ျပီး ျပန္လည္တပ္ဆင္တဲ့ အခါဘဲျဖစ္ျဖစ္ gas မျဖည့္ခင္ ေလ ကို အကုန္မစုတ္ထုတ္မိတဲ့အခါမွာ

ဒီျပသာနာ မ်ိဳးေတြ ျကံဳရတက္ပါတယ္ overcharge ျဖစ္ေနျပီ။

 

pressure gauge တပ္ျပီးျပစ္ခ်က္ရွာေတာ့မယ္ဆိုရင္ Engine ကို1500 rpm နဲ ့run ထား Blower speed ကိုအျမင့္ဆံုးထားပါ။

compressor oil သည္ compressor တစ္လံုးရဲ ့အသက္ပါ Use only this oil လို ့ေျပာထားရင္ သူ ့အမ်ိဳးအစားဘဲ အသံုးျပဳတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ Air corn ပိုင္း မွာျပသနာရိွေနရင္ေတာ့ system

တစ္ခုလံုးကိုစစ္ေဆးေပးျခင္းဟာ ပိုေကာင္းပါတယ္။

 

wiring ပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း Fuse /relay ေကာင္းမေကာင္စစ္ေဆးပါ။ A/C Amplifier မွာ power ေရာက္မေရာက္စစ္ေဆးပါ။ power မေရာက္ရင္ clutch မကပ္ပါ။ Blower fan မလည္ရင္ Fan motor, Fan Speed Resister

ေတြ စစ္ေဆးပါ ECU box ေတြစစ္ေဆးပါ။

 

(1) Receiver သို ့မဟုတ္ Dryer မွာ ဂ်ီးပိတ္ေနလား အညစ္အေျကးေတြရိွေနလား။

(2) Expansion valve ေတြ အေပါက္က်ယ္ေနလား။

(3) sensing tube ေတြ တပ္ဆင္မႈ မွားေနလား။

(4) pipe ေတြ pipe အဆက္ေတြ leakage ျဖစ္ေနလား။

(5) compressor အတြင္းယိုစိမ့္မႈျဖစ္ေနလား။

(6 ) Condenser fan လည္မလည္ စစ္ေဆးပါ။

(7 ) pressur switch , Control module ေတြ Blower fan လည္ပတ္မႈ ရိွ / မရိွ။

(8) Fan ေတြမလည္ရင္ temperature , pressure ေတြ ျမင့္မားျပီး gas pipe line မွာတပ္ဆင္ထားတဲ့ pressure sensor ဟာ ECU ကို အပူလြန္ကဲေနေျကာင္း သတင္ပို ့ျပီး magnetic clutch ကို Disengage ျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။

(9) Air Filter ေကာင္း / မေကာင္းစစ္ေဆးပါ။

(10 ) Drive belt ပန္ကာျကိဳးေတြ ေခ်ာင္ေနလား။

 

ယခုေဖာ္ျပလုိက္တဲ့ ရွင္းျပခ်က္အားလံုးက ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသာ္လည္း အေတာ္အတန္းသိရွိႏုိင္မယ္ဟု ေမွၽာ္လင့္မိပါတယ္။

 

Source:car lover

Read times
Rate this item
(2 votes)