How Toမိမိကားေရျမဳပ္ေနလွၽင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္အခ်က္မ်ား

မိမိကားေရျမဳပ္ေနလွၽင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္အခ်က္မ်ား google

မိမိကားကို ပါကင္ထိုးထားၿပီး တစ္ေနရာရာကို သြားေနခ်ိန္ မိုးရြာျပီး လမ္းေရႀကီး၍ ကားေရျမဳပ္သြားလွၽင္ ဘာဆက္လုပ္မလဲ? မိုးေရထဲ ကားေမာင္းေနရင္းႏွင္ မထင္မွတ္ပဲ ကားစက္ရပ္သြားရင္

ဘယ္လိုဆက္လုပ္မလဲ? လမ္းက်ပ္ေန၍ ကားကို စက္ႏိႈးျပီးရပ္ထားခ်ိန္ လမ္းေပၚေရမ်ားတက္ျပီး ရုတ္တရက္ေရၾကီးလာလွၽင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? ဆိုေသာ ေမးခြန္မ်ားရဲ႕ အေျဖကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို

ၾကည့္ၿပီး အေျဖရွာႏုိင္ပါသည္။

၁။ မိမိကားဘယ္ေလာက္ထိေရျမဳပ္ေနသလဲဆိုျခင္းကို စစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍ ကားတံခါး ေအာက္ေျခထက္မပိုပဲ ေရျမဳပ္ေနလွၽင္ ဂီယာ နံပါတ္ ၄ ျဖင့္သြားပါ။ အကယ္၍ ကားေရွ႕ေဘာနက္ဖုံး ထိေရျမဳပ္ေနပါက

ေရက်သြားသည္အထိခဏေစာင့္ၿပီးလွၽင္ ေလစစ္ကို စစ္ေဆးပါ။ ေလစစ္တြင္ ေရစိုေနပါက နီးစပ္ရာ ကား၀ပ္ေရွာ႔ဆီ ကားကိုဆြဲသြားပါ။

၂။ ကားအင္ဂ်င္ပုိင္းေလာက္ထိေရဝင္ေနပါက ကားစက္ႏႈိးျခငး္ကို အထူးေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ မေတာ္တဆ ကားအင္ဂ်င္ထဲ ေရ၀င္ေနလွၽင္ မိမိက ကားစက္ႏႈိးလိုက္သည့္အခါ ျပဳျပင္၍ မရေလာက္ေအာင္

ကားအင္ဂ်င္ပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မည္။ အေကာင္းဆုံးမွာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ မကၠင္းနစ္ကို ေခၚျပီး စစ္ေဆးခိုင္းသင့္ပါသည္။

၃။ အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို စစ္ေဆးပါ ။ အင္ဂ်င္၀ိုင္တိုင္းသည့္ တုတ္တံတြင္ ေရစက္မ်ားေတြ႕ေနျခင္း (သို႕မဟုတ္) အင္ဂ်င္၀ိုင္ပမာဏမ်ားလာျခင္းသည္ အင္ဂ်င္၀ိုင္ခြက္ထဲသုိ႔ ေရဝင္ေနေသာ လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အခ်ိန္တြင္ လုံး၀လုံး၀ စက္မႏိႈးဘဲ နီးစပ္ရာ ကားဝပ္ေရွာ႔ဆီ ကားကိုဆြဲသြားျပီး အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားအကုန္ေဖာက္ထုတ္ၿပီးလွၽင္ အင္ဂ်င္၀ိုင္ခြက္၊ ပလပ္ စသည္မ်ားကို သန္႕ရွင္းၿပီး အင္ဂ်င္ထဲတြင္ ေရမက်န္ေစရန္

ဂရုျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဂီယာ၀ိုင္ကိုစစ္ေဆးပါ။ အင္ဂ်င္၀ိုင္ကိုစစ္ေဆးသကဲ့သို႔ ဂီယာ၀ိုင္တုိင္းသည့္ တုတ္တံကို ေရရွိမရွိစစ္ေဆးသင့္ၿပီး တခ်ိဳ႕ ဂီယာေဘာက္စ္ေတြမွာ ဂီယာ၀ိုင္တိုင္းတဲ့ တုတ္တံမထည့္ထားသျဖင့္ အကယ္၍မ်ားမိမိကားက

ထိုသို႔ဂီယာေဘာက္စ္ပါလွၽင္ လုံးဝလုံးဝ ဂီယာထိုးျခင္း စက္ႏိႈးျခင္းမလုပ္ပဲ နီးစပ္ရာ ကားဝပ္ေရွာ႔ကို ကားဆြဲသြားလုိက္သင့္ပါသည္။

၅။ စတီယာရင္ကို စစ္ေဆးပါ။ EPS (electronic power steering) ပါေသာ ကားမ်ားတြင္ျပႆနာအျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာသုံးျပီး ပါ၀ါစတီယာရင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားသည့္အတြက္ စတီယာရင္အုံကို

(အရပ္ေခၚ စတီယာရင္ဂန္း) ေရ၀ပ္ရင္ပ်က္ပါသည္။ ရိုးရိုး ဟုိက္ဒေရာလစ္ဆီသုံးေသာ ပါ၀ါစတီယာရင္ဆိုလွၽင္လည္း စတီယာရင္ဂန္းထဲ ေရစိမ့္သြားလွၽင္ အထဲက ဗားမ်ား ပ်က္စီးတတ္သျဖင့္

မိမိကားစတီယာရင္ေလးလာလွၽင္ မေပ့ါဆမေနဘဲ ကားဝပ္ေရွာ႔သို႔ သြားေရာက္ကာ ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။

၆။ လွ်ပ္စစ္စနစ္ကို စစ္ေဆးပါ။ ကားေမာင္းသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းအေသးစိတ္မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ၾကိဳးျပတ္ျခင္းမ်ား၊ ၾကိဳးလြတ္ေနျခင္းမ်ား ရွိမရွိကို စစ္ေဆးႏုိင္ရပါမည္။ ေရွ႕မီးၾကီး၊

ကားအဲ့ယားကြန္း၊ တံခါးဂ်က္၊ အတြင္းခန္းမီး စသည့္အရာမ်ား မၾကာခဏစစ္ေဆးပါ။ ထို႔ေနာက္ တစ္ခုခု မသကၤာလွၽင္ ျပေနက် ကားဝပ္ေရွာ႔ကို သြားျပီးစစ္ေဆးခိုင္းသင့္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။ မိမိျပေနက် ကား၀ပ္ေရွာ႔၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို မိမိလက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ ကားထဲတြင္ မွတ္သားထားၿပီး ယခုေဖာ္ျပထားေသာ Infographic

အေသးစားကို ကားထဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲတြင္ ျဖစ္ေစမွတ္သားထားသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကားဆြဲေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို မွတ္သားထားၿပီး ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွၽင္ မိမိသြားမည့္

ေနရာ၏ အေျခအေနကို ၾကိဳတင္စုံစမ္းသင့္ပါသည္။ ယခုဆိုလွၽင္ ေရဒီယိုမွ တခါတေလ ယာဥ္ေၾကာအေျခအေနမ်ားေဖာ္ျပေပးတတ္ပါသည္။

 

မိုးရာသီအတြင္း ကားအတြက္ သတိျပဳရမည့္ ကားထဲေရဝင္ျခင္း *** သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ မိုးရာသီအတြင္း ကားအတြက္ သတိျပဳရမည့္ ကားထဲေရဝင္ျခင္း *** 

 

ကားေဘးတံခါးေအာက္ေျခခန္႔အထိ ေရျမဳပ္သြားလွၽင္ေတာင္ အႏၲရယ္မ်ားသျဖင့္ ကားေရျမဳပ္သြားလွၽင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ျပႆနာမွာ အလြန္ပင္မ်ားျပားလွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမည့္စရိတ္၊

ဝပ္ေရွာ႔ ထုိးထားရသည့္အခ်ိန္ စသည္ဆံုးရံႈးမႈမ်ား အလြန္ပင္ မ်ားျပားလွသျဖင့္ ကားအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မလုိအပ္ဘဲ ကားကို ေရထဲျဖစ္ေမာင္းျခငး္၊ ေရႀကီးေလ့ႀကီးထရွိေသာ လမ္းေပၚတြင္ မိုးရြာေနစဥ္

ကားရပ္မထားခဲ့သင့္ေပ။

Source:car lover

Read times
Rate this item
(0 votes)