How Toစနစ္တက် အင္ဂ်င္ဝိုင္လဲၾကမည္

စနစ္တက် အင္ဂ်င္ဝိုင္လဲၾကမည္ google

ကားကို ျပဳျပင္ရာတြင္ မည္သို႔ပင္လြယ္ကူေစကာမူ စနစ္တက်ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ပါက ေနာက္ပိုင္း အဆက္ဆက္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ

အက်ိဳးရလဒ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အင္ဂ်င္ဝိုင္လဲလွယ္သည့္အခါ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ ဆီေဖာက္လဲရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အရာမ်ား အားလံုးကို သင့္ေဘးတြင္ ရွိေနေအာင္ အသင့္ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။

၂။ အသစ္တပ္ဆင္မည့္ ဆီစစ္ထဲသို႔ အင္ဂ်င္ဝိုင္ အသစ္ကို ေလာင္းျဖည့္ပါ။ အတြင္းမွ ဆီစစ္စကၠဴဆီဝေအာင္ စုပ္ရန္ ထားထားလုိက္ပါ။

၃။ စက္ႏႈိးပါ။ ၅ မိနစ္ ဝန္းက်င္ ႏႈိးထားၿပီးမွ စက္သတ္ပါ။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဆီေႏႊးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေႏြးေနမွ ဆီအစီးသြက္ပါသည္။

၄။ ၁၀ မိနစ္ေစာင့္ပါ။ ဆီေႏႊးစဥ္ ဆီမ်ား အေပၚတက္သြားပါသည္။ ေအာက္ျပန္ေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ခုိင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅။ ဆီတိုင္းတံကို ႏႈတ္ယူထားပါ။ ေလလံုေနလွ်င္ ေလဟာနယ္ျဖစ္ၿပီး ဆီအဆင္းေႏွးေစပါသည္။ ဆီျဖည့္သည့္ အဖံုးကိုလည္း ဖြင့္ထားလုိက္ပါ။ အဝတ္စသန္႔သန္႔ကို ဖြဖြေလးလံုးၿပီး အေပါက္ကို ပိတ္ဆို႔ထားလုိက္ပါ။

၆။ ဆီေဖာက္ထုတ္သည့္ အေပါက္ေအာက္တြင္ ဆီခံမည့္ ဇလားကို ေနရာခ်ပါ။ ပံုးျဖင့္ ခံလိုလွ်င္ အဝက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ခံၿပီးသံုးႏုိင္သည္။ တစ္ခါတည္း ပံုးထဲထည့္သိမ္းၿပီးသား ျဖစ္ေစသည္။

၇။ ဆီေဖာက္ထုတ္သည့္အေပါက္ကုိ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ လွည့္သာသည္အထိ ခြျဖင့္လွည့္၍ ေခ်ာင္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ျဖည္းျဖည္းလွည့္၍ ဖြင့္ၿပီး အဆို႔ဘိုးကို ဖယ္ရွားလုိက္ပါ။

၈။ ဆီမည္းမည္းမ်ား စီးက်လာမည္။ ကုန္စျပဳလာေသာအခါ အားလံုးကုန္သည္အထိ ဆက္လက္ေစာင့္ပါ။

၉။ အဆို႔ဘုိးပလပ္မွ ဝါရွာအေျခအေနကို စစ္ေဆးပါ။ စိတ္မခ်လွ်င္ အသစ္လဲပါ။ လက္ျဖင့္ လွည့္ၿပီး ျဖဳတ္ပါ။ တပ္ဆင္သည့္ေနရာတစ္ဝိုက္ရွိ ဆီေဟာင္းမ်ားကို အဝတ္စုတ္ျဖင့္ သုတ္သင္ပါ။

၁၀။ ဆီျဖည့္ထားေသာ ဆီစစ္အသစ္ထဲမွ ဆီမ်ားကို အင္ဂ်င္၏ ဆီျဖည့္ေပါက္ထဲသို႔ ေလာင္းထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဆီစစ္အသစ္ကို တပ္ဆင္ပါ။

၁၁။ ဆီျဖည့္ထားေသာ ဆီစစ္အသစ္ထဲမွ ဆီမ်ားကို အင္ဂ်င္၏ ဆီျဖည့္ေပါက္ထဲသို႔ ေလာင္းထည့္ပါ။ ထိုေနာက္ ဆီစစ္အသစ္ကို တပ္ဆင္ပါ။

၁၂။ ဆီခံထားေသာ ဇလားကို ဖယ္ရွားပါ။ အဆို႔ဘုိးတစ္ဝိုက္ ေပက်ံေနေသာ ဆီမ်ားကို အဝတ္စုတ္ျဖင့္ သုတ္သင္ပါ။

 

အင္ဂ်င္ဝိုင္ယိုစိမ့္ပါက ျပဳလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ အင္ဂ်င္ဝိုင္ယိုစိမ့္ပါက ျပဳလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား *** 

 

၁၃။ ဆီတုိင္းတံကို ေနရာတက်ျပန္ထည့္ပါ။

၁၄။ ဆီထည့္ေပါက္မွ ဆီေလာင္းထည့္ပါ။ အဖံုးျပန္ဖံုးပါ။

၁၅။ ၁၀မိနစ္အၾကာတြင္ ဆီတုိင္းၾကည့္ပါ။ လိုေနေသးလွ်င္ ထပ္ျဖည့္ပါ။ ပိုေနလွ်င္ ျပန္ေဖာက္ခ်ပါ။

၁၆။ စက္ကို ႏႈိးလိုက္ၿပီး ဒတ္ရွ္ဘုတ္မွ ဆီကရားသေကၤတ မီးလင္းေနရာမွ မွိတ္သြားလွ်င္ စက္သတ္ပါ။ ခဏေစာင့္ၿပီးမွ စက္ျပန္ႏႈိးပါ။ ၅ မိနစ္ခန္႔ဆက္တိုက္ႏႈိးထားပါ။ စက္ျပန္သတ္ၿပီးလွ်င္ ဆီလဲျခင္းကိစၥ ၿပီးဆံုးပါၿပီ။

Source:ဒိုေဂ်ဆန္း

Read times
Rate this item
(1 Vote)