How Toကားအတြင္း၌ ကားေသာ့ ေမ့က်န္ခဲ့လွ်င္ ျပဳလုပ္သင့္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ရိုးရွင္းေသာ ကားထိန္းသိမ္းနည္း ငါးခု

ကားအတြင္း၌ ကားေသာ့ ေမ့က်န္ခဲ့လွ်င္ ျပဳလုပ္သင့္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ရိုးရွင္းေသာ ကားထိန္းသိမ္းနည္း ငါးခု google

ကားရွိေသာလူတုိင္း ႀကံဳေတြ႕ရတက္ေသာ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကားေသာ့ကုိ ကားအတြင္း၌ ေမ့က်န္ေနတက္သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည့္ စိတ္ရႈပ္ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။


လူတိုင္းက အမွားႏွင့္ မကင္းနုိင္သည့္အတြက္ မိမိေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးသည္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကားေသာ့ကို ကားထဲတြင္ ေမ့ၿပီး ကားတံခါးအားလံုးကို ေလာ့ခ်မိတက္ၿပီး ပိတ္မိတက္ပါသည္။
*** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ ရန္ကုန္လိုင္စင္ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးမည့္ ခြဲတမ္းတြင္ ရန္ကုန္လိပ္စာေျပာင္းမည့္ နယ္လုိင္စင္ကားမ်ားအတြက္ မပါဝင္ေၾကာင္း ***
ယခုလုိ ျပႆနာမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ရပါက အလြယ္တကူႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို Automobile Equipment Directory အတြက္ တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။
ယခုတင္ျပေပးေသာ ေျဖရွင္းနည္းသည္ တံခါးေဘာင္ေပၚ၌ ေလာ့ဘုသီးေလးရွိေသာ ကားမ်ားအတြက္သာ အသံုးဝင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာႀကီးႀကီးမားမားမလုိဘဲ ေနရာတုိင္းတြင္ အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ေသာ ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းျဖစ္သာ အားလံုးကို အစဥ္ေခ်ာသြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႀကိဳးကို သံုးပံုတစ္ပံု နားေလာက္တြင္ တင္းႏုိင္ေလွ်ာ့ႏုိ္င္ေသာ ကြင္းေလးတစ္ခုထံုးလုိက္ၿပီး ကားတံခါး၏ အေပၚဆံုးအနားတြင္ စၿပီး ႀကိဳးကို အထဲသို႔ သြင္းလုိက္ပါ။
ႀကိဳးကို အဖြင့္အပိတ္လုပ္၍ ရေသာ ဘုသီးနားေရာက္ေအာင္ ဆြဲခ်လုိက္ၿပီး ေစာေစာက ကြင္းေလးကို ဘုသီးတြင္ စြပ္လုိက္ၿပီး တင္းေအာင္ ဆြဲခ်ီကာ တင္းသြားၿပီဆုိပါက အေပၚမွ ႀကိဳးကိုဆြဲလုိက္မည္ဆိုလွ်င္
ဘုသီးက အေပၚကို တက္လာၿပီး ကားတံခါးကို အလြယ္တကူျပန္ဖြင့္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိနည္းသည္ အေမရိကန္တြင္ ရွိေသာ ကားတံခါးႏွင့္ ေသာ့မ်ားကို ေရာင္းခ်ေသာသူက က်င္သံုးလာျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရွိၿပီး အလြယ္ကူဆံုးနည္းႏွင့္ အရိုးရွင္းဆံုးနည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ကားအားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း ကားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ရိုးရွင္းေသာ ကားထိန္းသိမ္းနည္း ငါးခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။
၁။ မိမိကားအတြက္ ဆီကုိ ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးပါ။
မိမိကားတြင္ သံုးေသာ စက္ဆီမ်ားကို ပံုမွန္ (သို႔မဟုတ္) ၆ လတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးေပးၿပီး လိုအပ္ပါကလဲထားသင့္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားသည္ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် မစစ္ေဆးပါက ကား၏ အင္ဂ်င္မ်ားကို ထိခုိက္ေစပါသည္။
၂။ ကားအပိုဘီးမ်ားကိုစစ္ေဆးပါ။
ကားဘီးေပါက္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳရန္ အပိုထည့္ေဆာင္ထားေသာ ကားတာယာမ်ားကိုလည္း ေလေလ်ာ့ေနျခင္းမ်ိဳး မရွိရေလေအာင္ စစ္ေဆးရန္ မေမ့သင့္ေပ။
အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သံုး၍မရပါက စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္လာတက္ပါသည္။
၃။ ကားကုိ သန္႔ရွင္းေနရန္ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းပါ။
ကားဆိုသည္မွာ အျပင္ ေန၊မိုး၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား အစရွိေသာ အျပင္မွ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေရးပံုမွန္လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ကို တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ဖေယာင္းတင္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားသည္ ကား၏ အတြင္းအျပင္ႏွစ္ဘက္လံုးတြင္ က်ေရာက္ေနပါက လူမ်ားကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ ကားကို တုိက္ရုိက္ရပ္ထားျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။
၄။ ကားဘက္ထရီ ျပန္ျဖည့္ပါ။
မိမိကားကို စက္မႏႈိးထားလွ်င္ေတာင္ ကား၏ ဘက္ထရီစြမ္းအင္အနည္းငယ္သည္ နာရီ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္ဉာဏ္မ်ားတြက္ အသံုးျပဳေနရပါသည္။
အကယ္၍ မိမိ၏ ကားကို ၾကာျမင့္စြာ ရပ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ ဖုန္းအားသြင္းေသာ Charge မ်ား၊ GPS မ်ားႏွင့္ Power Port တြင္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား အားလံုးကို ျဖဳတ္ထားခဲ့ပါ။
၅။ ဂရုစိုက္ပါ။
မိမိကားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကားေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ အခ်ိန္၊ ခံစားခ်က္၊ ကားအသံမ်ားကို မိမိသာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကားမွ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အာရံုရသည္ႏွင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ လိုအပ္ပါက ကားဝပ္ေရွာ့ပ္မ်ားတြင္
သြားေရာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။
Source:car lover

Read times
Rate this item
(5 votes)