How Toကားေမာင္းေနစဥ္ ဘရိတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ပါက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား(Zawgyi-Unicode)

ကားေမာင္းေနစဥ္ ဘရိတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ပါက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား(Zawgyi-Unicode) google

ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ ဆင္ေျခေလွ်ာလမ္းလုိအေနအထား ပေစာက္ေကြ႕၊ တံေတာင္ဆစ္ခ်ိဳးေကြ႕မ်ားျဖစ္ေနေသာအေနအထားမ်ိဳးတြင္

ရုတ္တရက္ဘရိတ္ဖမ္း၍မမိပါက ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ တုန္လႈပ္သြားေလ့ရွိပါသည္။

ဘရိတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းသည္ ေၾကာက္လန္႔စိတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားပါက အႏၱရာယ္က်ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကားေမာင္းေနစဥ္ ဘရိတ္ခ်ိဳ႕ယြင္ခဲ့ပါက မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။

 

***သင္စိတ္၀င္စားႏုိင္ေသာ2018 ကားတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒသုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္အေျခအေန***

 

(၁)ေၾကာက္စိတ္မ်ား မဝင္ပါေစႏွင့္။

ေၾကာက္စိတ္မႊန္ၿပီး လြန္လြန္ကဲကဲလုပ္ေဆာင္မိျခင္းက ႀကီးမားေသာအႏၱရာယ္ကိုျဖစ္ေစပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ စိတ္တည္ၿငိမ္ရန္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။

(၂) သင့္ေျခေထာက္၏လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔ထားၿပီး Cruise Control System ခလုတ္ကိုပိတ္ပါ။

Cruise Control System ဖြင့္ထားျခင္းက သတ္မွတ္ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘရိတ္စနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းသည္ႏွင့္ Cruise Control System ကို ေသခ်ာပိတ္ရပါမည္။

ခလုတ္ပိတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေျခေထာက္က ဘရိတ္ကိုထိထားရမည္။

(၃)ဘရိတ္ကို ဘယ္လိုနင္းရမလဲ။

ဘရိတ္နင္းျခင္းက ၾကမ္းျပင္ဆီကို ညင္ညင္သာသာနင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေစၿပီး ဘရိတ္ဆီစီးဆင္းျခင္းကုိ က်ဆင္းေစပါသည္။

ဘရိတ္စနစ္မ်ား၏ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ မာစတာဆလင္ဒါ သို႔မဟုတ္ ဒရမ္၊ ကလစ္ပါး (master cylinder or drums or calipers) တစ္ခု ခြ်တ္ယြင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ဘရိတ္၏တြန္းအား (pumping the brakes) ႏွင့္ ဘရိတ္ဖိအားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေျခေထာက္ကဘရိတ္ကို ခပ္ျပင္းျပင္းဖိနင္းထားၿပီး မေရြလ်ားေစဘဲေနျခင္းက ဘရိတ္ေျခနင္း၏ေအာက္တြင္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေစပါသည္။

(၄)ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္ ဘရိတ္ကို ဖိအားေပးျခင္း။

အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဘရိတ္ကို ဖိတြန္းထားျခင္းကဘရိတ္စနစ္၏ လံုေလာက္ေသာဖိအား (enough pressure) ကို ရရွိၿပီး ရပ္တန္႔မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

(၅) ဂီယာကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။

ဂီယာကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းက အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ကား၏အျမန္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာ္တိုဂီယာျဖစ္ပါက နံပါတ္တစ္တြင္ထားသင့္ပါသည္။

မန္ႏ်ဴရယ္ျဖစ္ပါက ကား၏အျမန္ႏႈန္းေႏွးသြားသည္အထိ ဂီယာကုိအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲရပါမည္။

(၆)Emergency Brake အသံုးျပဳပါ။

Emergency Brake ေခၚ ပါကင္ဘရိတ္ (parking brake) ကိုအသံုးျပဳၿပီး ကားကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ပါသည္။

ထိုအခါ ပံုမွန္ထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာၿပီးမွ ရပ္တန္႔ပါသည္။

ထိုဘရိတ္ကို အသံုးျပဳသည့္အခါ ေရွ႕ကိုဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ကိုတြန္းသည္ျဖစ္ေစ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မွန္မွန္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

(၇) သတိထားၾကည့္ရႈၿပီး ဆက္ေမာင္းပါ။

ကား၏ ေရွ႕ပတ္ဝန္းက်င္ျမင္ကြင္းကို အထူးသတိျပဳေမာင္းႏွင္ရပါမည္။

ၾကီးမားေသာယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ျဖတ္သြားျဖတ္လာမ်ား၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အတားအစီးမ်ားကုိ လွည့္ပတ္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ေမာင္းႏွင္ရပါမည္။

(၈) သတိေပးပါ။

ကား၏အႏၱရာယ္အခ်က္ျပမီးကုိ ဖြင့္ထားပါ။

မိမိျပႆနာရွိေနသည္ကို အျခားယာဥ္မ်ားသိရွိေစရန္ ဟြန္းတီးၿပီး အခ်က္ျပသတိေပးျခင္းကိုလည္း အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

(၉) လမ္းေၾကာ၏တစ္ဖက္စီ

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေနေသာ ကား၏အရွိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ရန္ လမ္း၏ဘယ္ညာတစ္ဖက္စီကို ပါးပါးနပ္နပ္ႏွင့္ လွည့္ပတ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းက ပြတ္အားကိုျဖစ္ေစၿပီး ကား၏ အျမန္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

အျမန္ႏႈန္းက သိပ္ျမင့္မားေနပါက အရွိန္လြန္ တိမ္းေမွာက္ႏုိင္၍ ဂရုစိုက္ေမာင္းႏွင္ရပါမည္။

(၁၀) ယာဥ္၏အရွိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ပါ။

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္တြင္ ဘရိတ္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍မရပါက အျမန္ဆံုးမည္သို႔ရပ္တန္႔ရမည္ဆိုသည္ကိုပဲ အာရံုထား စဥ္းစားရပါမည္။

အေရးေပၚဘရိတ္ကဲသို႔ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားက အသံုးမတည့္ေတာ့ပါက သို႔မဟုတ္ ထိုနည္းစနစ္မ်ား မိမိကားတြင္ မပါရွိခဲ့ပါက ဘီးေလးဘီးကို ကားလမ္း၏ပြတ္တိုက္အား မ်ားမ်ားသံုးၿပီး ကား၏အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ရပ္တန္႔ႏုိင္ဖို႕ရန္ သဘာဝနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရပါမည္။

ထို႔အတြက္ လမ္းေဘးတြင္ရွိေသာ ျမက္ခင္းမ်ား၊ ၿခံဳပုတ္ငယ္မ်ားရွိေသာဆီကို အထူးဂရုစိုက္ၿပီး ဆင္းသက္ေမာင္းႏွင္သင့္ပါသည္။

Source:kumudra journal


(Unicode)

ကားမောင်းနေစဉ် ဘရိတ်ချို့ယွင်းခဲ့ပါက လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်များ(Zawgyi-Unicode)

ယာဉ်မောင်းနေစဉ် ဆင်ခြေလျှောလမ်းလိုအနေအထား ပစောက်ကွေ့၊ တံတောင်ဆစ်ချိုးကွေ့များဖြစ်နေသောအနေအထားမျိုးတွင် ရုတ်တရက်ဘရိတ်ဖမ်း၍မမိပါက ယာဉ်မောင်းသူများအနေနှင့် တုန်လှုပ်သွားလေ့ရှိပါသည်။

ဘရိတ်ချို့ယွင်းခြင်းသည် ကြောက်လန့်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မှားပါက အန္တရာယ်ကျရောက် နိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကားမောင်းနေစဉ် ဘရိတ်ချို့ယွင်ခဲ့ပါက မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး

လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။

(၁)ကြောက်စိတ်များ မဝင်ပါစေနှင့်။

ကြောက်စိတ်မွှန်ပြီး လွန်လွန်ကဲကဲလုပ်ဆောင်မိခြင်းက ကြီးမားသောအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေပါသည်။

ထိုအချိန်တွင် စိတ်တည်ငြိမ်ရန် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။

(၂) သင့်ခြေထောက်၏လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်ထားပြီး Cruise Control System ခလုတ်ကိုပိတ်ပါ။

Cruise Control System ဖွင့်ထားခြင်းက သတ်မှတ်မြန်နှုန်းနှင့် အလိုအလျောက်မောင်းနှင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

 

***သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သော2018 ကားတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာမူဝါဒသုံးသပ်ချက်နှင့် တစ်ပတ်အတွင်း ရန်ကုန်ကားစျေးကွက်အခြေအနေ***

 

ထို့ကြောင့် ဘရိတ်စနစ်ချို့ယွင်းသည်နှင့် Cruise Control System ကို သေချာပိတ်ရပါမည်။

ခလုတ်ပိတ်ပြီးသည်နှင့် ခြေထောက်က ဘရိတ်ကိုထိထားရမည်။

(၃)ဘရိတ်ကို ဘယ်လိုနင်းရမလဲ။

ဘရိတ်နင်းခြင်းက ကြမ်းပြင်ဆီကို ညင်ညင်သာသာနင်းခြင်းမျိုးဖြစ်စေပြီး ဘရိတ်ဆီစီးဆင်းခြင်းကို ကျဆင်းစေပါသည်။

ဘရိတ်စနစ်များ၏ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ မာစတာဆလင်ဒါ သို့မဟုတ် ဒရမ်၊ ကလစ်ပါး (master cylinder or drums or calipers) တစ်ခု ချွတ်ယွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ယာဉ်မောင်းသူများအနေနှင့် ဘရိတ်၏တွန်းအား (pumping the brakes) နှင့် ဘရိတ်ဖိအားကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ခြေထောက်ကဘရိတ်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းဖိနင်းထားပြီး မရွေလျားစေဘဲနေခြင်းက ဘရိတ်ခြေနင်း၏အောက်တွင် ပိတ်ဆို့ခြင်းမျိုး ဖြစ်စေပါသည်။

(၄)ရပ်တန့်နိုင်ရန် ဘရိတ်ကို ဖိအားပေးခြင်း။

အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဘရိတ်ကို ဖိတွန်းထားခြင်းကဘရိတ်စနစ်၏ လုံလောက်သောဖိအား (enough pressure) ကို ရရှိပြီး ရပ်တန့်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။

(၅) ဂီယာကို လျှော့ချပေးပါ။

ဂီယာကို လျှော့ချပေးခြင်းက အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်းကို လျှော့ချပေးပြီး ကား၏အမြန်နှုန်းကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အော်တိုဂီယာဖြစ်ပါက နံပါတ်တစ်တွင်ထားသင့်ပါသည်။

မန်နျူရယ်ဖြစ်ပါက ကား၏အမြန်နှုန်းနှေးသွားသည်အထိ ဂီယာကိုအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲရပါမည်။

(၆)Emergency Brake အသုံးပြုပါ။

Emergency Brake ခေါ် ပါကင်ဘရိတ် (parking brake) ကိုအသုံးပြုပြီး ကားကို ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။

ထိုအခါ ပုံမှန်ထက် အချိန်ပိုကြာပြီးမှ ရပ်တန့်ပါသည်။

ထိုဘရိတ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ ရှေ့ကိုဆွဲသည်ဖြစ်စေ၊ နောက်ကိုတွန်းသည်ဖြစ်စေ ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန် ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

(၇) သတိထားကြည့်ရှုပြီး ဆက်မောင်းပါ။

ကား၏ ရှေ့ပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွင်းကို အထူးသတိပြုမောင်းနှင်ရပါမည်။

ကြီးမားသောယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ၊ ဖြတ်သွားဖြတ်လာများ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အတားအစီးများကို လှည့်ပတ်လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး မောင်းနှင်ရပါမည်။

(၈) သတိပေးပါ။

ကား၏အန္တရာယ်အချက်ပြမီးကို ဖွင့်ထားပါ။

မိမိပြဿနာရှိနေသည်ကို အခြားယာဉ်များသိရှိစေရန် ဟွန်းတီးပြီး အချက်ပြသတိပေးခြင်းကိုလည်း အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။

(၉) လမ်းကြော၏တစ်ဖက်စီ

မြန်နှုန်းမြင့်နေသော ကား၏အရှိန်ကိုလျှော့ချဖို့ရန် လမ်း၏ဘယ်ညာတစ်ဖက်စီကို ပါးပါးနပ်နပ်နှင့် လှည့်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်းက ပွတ်အားကိုဖြစ်စေပြီး ကား၏ အမြန်နှုန်းကို လျှော့ချစေခြင်း ဖြစ်သည်။

အမြန်နှုန်းက သိပ်မြင့်မားနေပါက အရှိန်လွန် တိမ်းမှောက်နိုင်၍ ဂရုစိုက်မောင်းနှင်ရပါမည်။

(၁၀) ယာဉ်၏အရှိန်ကိုလျှော့ချပါ။

မြန်နှုန်းမြင့် မောင်းနှင်နေစဉ်တွင် ဘရိတ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍မရပါက အမြန်ဆုံးမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်ဆိုသည်ကိုပဲ အာရုံထား စဉ်းစားရပါမည်။

အရေးပေါ်ဘရိတ်ကဲသို့ ခေတ်မီနည်းစနစ်များက အသုံးမတည့်တော့ပါက သို့မဟုတ် ထိုနည်းစနစ်များ မိမိကားတွင် မပါရှိခဲ့ပါက ဘီးလေးဘီးကို ကားလမ်း၏ပွတ်တိုက်အား များများသုံးပြီး ကား၏အရှိန်လျှော့ချရပ်တန့်နိုင်ဖို့ရန် သဘာဝနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရပါမည်။

ထို့အတွက် လမ်းဘေးတွင်ရှိသော မြက်ခင်းများ၊ ခြုံပုတ်ငယ်များရှိသောဆီကို အထူးဂရုစိုက်ပြီး ဆင်းသက်မောင်းနှင်သင့်ပါသည်။

Source:kumudra journal

Read times
Rate this item
(0 votes)