How Toကားျပစ္ခ်က္ျပသာနာကိုဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ?????

ကားျပစ္ခ်က္ျပသာနာကိုဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ????? google

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးသည္စနစ္ေပါင္းစုံျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာစက္ယႏၱရားျဖစ္၍ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးမႈျပသာနာမ်ား၊ အားနည္းေသာျပစ္ခ်က္မ်ားအခ်ိန္မေရြးျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။

ကားေမာင္းေနစဥ္ရုတ္တရက္ေဖာက္ျပန္ေသာေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ကားအင္ဂ်င္စက္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ယာဥ္ေမာင္းမ်ားေတြ႕ၾကဳံဖူးၾကမည္။

အင္ဂ်င္တစ္လုံး၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္မူမမွန္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္(performance) ျဖစ္ေပၚလာပါက အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကုိအျပစ္ရွာရသည္မွာေခါင္းစားေသာပုစာၦတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။

အင္ဂ်င္တစ္လုံး၏ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာစနစ္မ်ားအေၾကာင္းကိုထဲထဲ၀င္၀င္သိရွိ မထားေသာယာဥ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္အင္ဂ်င္စက္တစ္ခုခုေဖာက္ျပန္လွ်င္ အျပစ္ရွာမေတြ႕ဘဲ အခက္အခဲျဖစ္ေနတတ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာျပသာနာေလးမ်ားသည္အေသးအဖြဲ႕မဟုတ္ေသာ္လည္းယင္းအျပစ္ကုိကုစားလုိက္လွ်င္ျပန္ေကာင္းသြားတတ္သည္။

ကားတစ္စီးကိုပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္းသုံးစြဲမႈသက္တမ္းၾကာလာပါကခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အင္ဂ်င္စက္တစ္လုံး၏ပုံမွန္မဟုတ္ေသာအသံမ်ား၊ တုန္ခါမႈမ်ား၊ လည္ပတ္ႏႈန္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္ဆြဲအား ရုန္းအားမ်ားသည္ယာဥ္ေမာင္းသူ သတိထားမိေလာက္ေအာင္ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနပါက ယင္းအရာမ်ားသည္ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

 

***သင္စိတ္၀င္စားႏုိင္ေသာToyota Kluger 2017***

 

မူမမွန္ေသာေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားကိုစူးစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ယင္းျပသနာမ်ား၏မူလအရင္းခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ သိရွိပါကျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

Complaint(1)

အင္ဂ်င္ပါ၀ါစြမ္းအားသည္ပုံမွန္ကဲ့သို႕မဟုတ္ဘဲအင္ဂ်င္ဆြဲအားက်ေနသည္ဟုထင္ရသည္။

ကားေမာင္းေနစဥ္ကားစက္ရွိန္ျမွင့္ရန္လီဗာနင္းေသာ္လည္းအင္ဂ်င္ဆြဲအားတက္မလာဘဲယခင္ကကဲ့သို႕ ကားေက်ာ္တက္၍မေကာင္းျခင္း၊မူမမွန္ေသာအင္ဂ်င္အသံမ်ားႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚသည္ကုိမေတြ႕ရ ျခင္းတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

Air Cleaner ေလစစ္(Air Filter) ပိတ္ေနသလား။ေလစစ္ Filter Element ကုိသန္႕ရွင္းေပးပါ။

လုံး၀ညစ္ေပေနပါက Air Cleaner အသစ္တစ္ခုလဲပါ။

Plug မ်ားကိုျဖဳတ္စစ္ၿပီး Spark plug ထိပ္ဖ်ားမ်ားအလြန္ညစ္ပတ္ေနပါကေဆးေၾကာသန္႕ရွင္းၿပီး ပိြဳင့္ Gap အကြာအေ၀းကိုျပန္ခ်ိန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးမရေအာင္ပလပ္မီးစားေနပါကအသစ္တစ္လုံးလဲေပးရမည္။

မီးေပးစနစ္အားနည္းေနလားစစ္ေဆးၿပီၤး ဒစ္စၾတီဗ်ဳတာပြိဳင့္စားေနပါက ေရွးေဟာင္းကားျဖစ္ပါက Brake Point ကြန္ဒင္ဆာ၊ Rotor,Cap ဖံုးမ်ားကိုစစ္ေဆးပါ။

ဒစ္စႀတီဗ်ဴတာပြိဳင့္စားေနပါကကြိဳင္မွမီးထြက္မမွန္ႏုိင္ပါ။

 Ignition Coil မွ မီးထြက္အားကိုလည္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။
Plug ႀကိဳးမ်ားေကာင္းရမည္။

Plug ႀကိဳးမ်ား ေပါက္ၿပဲကြဲအက္ေနပါကပလပ္သို႔ မီးမေရာက္ႏိုင္ပါ။
ဓာတ္ဆီစစ္ (Fuel Filter) ပိတ္ေနပါက ဆီလိုက္မမွန္ႏိုင္ပါ။

ဆီစစ္ဗူးညစ္ေပပိတ္ဆို႔ေနပါကအသစ္လဲေပးပါ။
အင္ဂ်င္ Compression က်ေနပါသလား။

Compression Test ကို ၀ပ္ေရွာ့ပ္တစ္ခုတြင္လုပ္ၾကည့္ပါ။
Exhaust စနစ္ႏွင့္ Catalytic Converter တြင္ကာဗြန္ခ်ဳိးမ်ားပိတ္ေနပါသလား။

Catalytic Coverter မပိတ္ေနလွ်င္အင္ဂ်င္ Back Pressure ျဖစ္ၿပီးအင္ဂ်င္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစသည္။

Complaint(2)

အင္ဂ်င္ Idle Speed တြင္တည္ၿငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲစက္ေသသြားတတ္ျခင္း၊
အင္ဂ်င္ေအးေနေသာအေျခအေနတြင္လီဗာနင္း၍ စက္ႏႈိးလိုက္ပါကအင္ဂ်င္ႏိႈး၍ရၿပီး လီဗာကို ေျခဖ်ားလႊတ္လိုက္ပါကအင္ဂ်င္ Slow (Idle Speed) လည္ပတ္မႈသည္ၾကမ္းတမ္းတုန္ခါေနမည္။
တစ္ခါတစ္ရံစက္ေသသြားမည္။

အင္ဂ်င္ပူသြားေသာအခါ၊ အင္ဂ်င္ Speed တင္လိုက္ေသာအခါထုိကဲ့သို႔ျပႆနာမွာေပ်ာက္သြားၿပီး အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈေကာင္းသြားမည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား

ကာပ႐ိုက္တာစနစ္သံုးေနေသးေသာကားျဖစ္လွ်င္ကာပ႐ိုက္တာမွဆီတြန္းပို႔ေပးေသာ Accelerator Pump မေကာင္း၍ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ကာပ႐ိုက္တာျပဳျပင္ေရးဆိုင္တြင္ျပသစစ္ေဆးပါ။
အင္ဂ်င္ေလအ၀င္ Vacuum Lines တြင္ ေလယိုစိမ့္ေနေသာအေပါက္အကြဲအက္ေၾကာင္းရွိေနျခင္း။
မီးေပးစနစ္ (Ignition System) တြင္ျပႆနာမ်ားအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။

ပလပ္၊ ပလပ္ႀကိဳးကြိဳင္ႏွင့္ ဒစ္စႀတီဗ်ဴတာ Cap ဖံုးမ်ားကိုစစ္ေဆးပါ။

အားနည္းေနေသာအပုိင္းမ်ားကိုအစားထိုးလဲေပးပါ။
မီးတုိင္မင္ (lgnition Timing) မွားႏုိင္သည္။

ျပန္လည္စစ္ေဆး၍ မီးတိုင္မင္ ျပန္ခ်ိန္ပါ။
Computerized Engine Control System ျဖစ္လွ်င္ Scan Tool ကိုသံုး၍ အျပစ္ရွိေနေသာေနရာကို ရွာေဖြရပါမည္။ ပစၥည္းစံုလင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကား၀ပ္ေရွာ့ပ္မ်ား၌သာျပသ၍ ျပဳျပင္ပါ။
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve မေကာင္းလွ်င္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

EGR Valve မေကာင္းလွ်င္အသစ္လဲရမည္။
အင္ဂ်င္ Mechanical ပိုင္းျပႆနာတစ္ခုခုရွိႏုိင္သည္။

အင္ဂ်င္ Compression Pressure Test လုပ္၍ စစ္ေဆးပါ။
Idle Speed ခ်ိန္ထားေသာ အေနအထား မွားယြင္းႏိုင္သည္။
EFI စနစ္သံုး ကားမ်ားတြင္ ဆီစစ္ဗူးပိတ္ၿပီး ဆီဖိအားက်ႏုိင္သည္။

ဆီျဖန္းေပးေသာ Injector မ်ားညစ္ပတ္ေနႏိုင္သည္။

Injector မ်ားသန္႔ရွင္းေဆးေၾကာပါ။ မေကာင္းေတာ့ပါက Injector အသစ္လဲပါ။

Complaint (3) 

အင္ဂ်င္ Idles Speed ျမန္လြန္းေနသည္။

အင္ဂ်င္စက္စတင္ႏႈိးၿပီး ပူလာသည္အထိခရီးအတန္သင့္သြားၿပီးေသာ္လည္းအင္ဂ်င္ Slow လည္ပတ္မႈ (Idles Speed) မွာ ပံုမွန္အတိုင္းျပန္မက်ဘဲျမန္လြန္းေနျခင္း။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 

အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ေနျခင္း (Overheating)၊ အင္ဂ်င္အေအးခံစနစ္ကို စစ္ေဆးပါ။

ဆီလိုင္းတြင္ ဆီ Pressure က်ေနျခင္း၊ Fuel Pressure Regulator ကို စစ္ေဆးပါ။
မီးတိုင္မင္ မွားယြင္းေနျခင္း Ignition Timing ကို ျပန္ခ်ိန္ပါ။
မီးေပးစနစ္ (Ignition System) တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာ ထိန္းေက်ာင္းစနစ္သံုး ကားမ်ားတြင္ Control System မွားေနျခင္း။
အင္ဂ်င္ Vaccum Leak ျဖစ္ေနျခင္း
Idle Speed Control Unit မေကာင္းျခင္း

Read times
Rate this item
(1 Vote)