How Toယာဥ္တုိက္မႈအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

ယာဥ္တုိက္မႈအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား google

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းလဲလွယ္မႈခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္လည္းတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။


ထိုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္သက္တမ္းရင့္ယာဥ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္လာခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ားလမ္းမမ်ား၌အစားထိုးေနရာယူလာျခင္းကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းျမင္ေတြ႕လာရသည္။
ယာဥ္အသစ္မ်ား၀င္ေရာက္ေနရာယူလာခ်ိန္တြင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သိသာသည့္အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာခဲ့သည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုမူတစ္ေန႔တျခားသိသာစြာရင္ဆိုင္လာရပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ လူအမ်ားသတိထားမိသည္မွာ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမူ ၀ါဒေၾကာင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈဆိုးရြားေနသည့္ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္သည္။
ယင္းမွာ ၂၀၁၁ ကစတင္လိုက္သည့္အဆိုပါမူ၀ါဒႏွင့္အတူတစ္ပါတည္းပါလာသည့္ျပႆနာမွာယာဥ္မေတာ္ တဆျဖစ္မႈအေရအတြက္တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။

 

***သင္စိတ္၀င္စားႏိုင္ေသာHonda Fitကားမ်ားတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာျပသနာမ်ား***


ထိုသို႔ယာဥ္မေတာ္တဆမႈတိုးျမႇင့္လာျခင္းမွာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းမ်ားက်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္္ျဖစ္သည္ဟုယာဥ္ေမာင္းအမ်ားစုကဆိုသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွာေမာင္းႏွင္ရာတြင္စနစ္တက်သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အလ်ဥ္းသင့္သလိုသင္ယူ၍လမ္းေပၚတက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္အမွားအယြင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားကိုပိုမိုေတြ႕ လာရသည္ဟုလည္းသိရသည္။
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမေျပာင္းလဲမီ ၂၀၁၀ ကယာဥ္စီးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္သာရွိၿပီးယင္းေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ယာဥ္စီးေရတစ္သိန္းခန္႔စီတိုးတက္လာခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္တြင္ယာဥ္စီးေရေျခာက္သိန္းခန႔္အထိရွိလာခဲ့သည္။
ယာဥ္စီးေရတိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္အတူဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား၂၀၁၀ တြင္ အမႈေပါင္းကိုးေထာင္ခန္႔ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ တြင္တစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္အထိတိုးလာခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရထုတ္ျပန္ထားသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာႏွစ္အလိုက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းမ်ားကသက္ေသျပေနသည္။
အဆိုပါစီမံကိန္းကဏန္းမ်ားအရတစ္ႏွစ္လွ်င္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈအေရအတြက္တစ္ေထာင္ခန္႔စီ တိုးလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူအေရအတြက္မွာလည္း ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ထက္၀က္ခန္႔တိုးလာသည္။
၂၀၁၀ က ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္သာရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ေသဆံုးသူဦးေရေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုအေရအတြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ ေရာဂါႀကီးစာရင္းသတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ေသဆံုးရသည့္ ဦးေရထက္ပိုမ်ားေနသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြား ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းတြင္ လူ ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရျခင္း၊ လမ္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရျခင္းႏွင့္ စက္ ပစၥည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္းဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ေတာ့ လူေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရ သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသည္ဟု ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကဆိုသည္။
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ယာဥ္ေမာင္းမကြၽမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရသည့္အတြက္ အသိပညာေပးမႈကို ပိုမိုျပဳလုပ္ေနရေသာ္လည္းအမွန္တကယ္လမ္းေပၚထြက္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အသိပညာေပးေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာမႈမရွိၾကေတာ့ေၾကာင္းကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကဆိုသည္။
ယာဥ္စီးေရမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ယာဥ္တိုက္မႈပိုမ်ားလာသည္ဆိုေသာအခ်က္မွာလည္းလူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသိတရားေပၚတြင္သာအေျခခံသည္ဟုသိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီးေနာက္ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ဆိုးရြားစြာႀကံဳေတြ႕ခံစားရသည့္ၿမိဳ႕မွာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီးယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္မွာလည္း ယင္းၿမိဳ႕သာျဖစ္ေနသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ တစ္ႏွစ္ တည္း၌ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၁၅,၄၀၆မႈႏွင့္ေသ ဆံုးသူ ၄,၂၃၃ ဦးရွိခဲ့ရာ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၌ ၂,၆၂၄ မႈမွ ေသဆံုးသူ ၅၇၄ ဦးျဖင့္အမ်ားဆံုး အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။
အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား၌ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တိုက္မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၌မူ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တုိက္မႈသာအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အသက္မျပည့္ေသးသူ ေမာင္းႏွင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ိဳးမရွိေသးေသာ္လည္း သက္မွတ္ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမဟုတ္ဘဲေမာင္းႏွင္လာျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ ေမာင္းသက္ မၾကာေသးသူမ်ား မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ပို၍အ ေတြ႕ရစိပ္လာသည္ဟုယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဆိုသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခု၌ ထိုသို႔ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း တိုးလာျခင္းမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ စိုး ရိမ္စရာ အေျခအေနျဖစ္လာခဲ့ ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ထိိ ေရာက္စြာ နည္းလမ္းရွာေဖြ၍ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္းရွိေနခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္လမ္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရးလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံကိန္းကို ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အာ ရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တို႔၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရး ဆြဲခ်မွတ္မႈကိုမူ ၂၀၁၃ မတိုင္မီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ လမ္းမေပၚ၌ ေသဆံုးမႈ ၇၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆိုင္ကယ္စီး ဦးထုပ္မ်ားကို စီးနင္းသူမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ကားစီးနင္းစဥ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအ ထိ ခါးပတ္ပတ္ထားရန္ စသည္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သည္အထိ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ျမင္ရျခင္း မရွိေသးသကဲ့သို႔ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈမ်ားက်ဆင္းမႈရွိမလာေသး ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းစီမံခ်က္ လက္ ေတြ႕ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တုိက္ တြန္းမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကညန႐ံုးတိုင္းဦးစီးအရာရွိကလည္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေရး အသိပညာေပးမႈ မ်ားကိုသာ ပို၍ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္သည္ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ယခုအခါ အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္မႈ စိုးရိမ္ရသည့္ ေရာဂါႀကီးအခ်ိဳ႕ကို စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ႏွစ္အလိုက္ ေလွ်ာ့ခ်မႈျပဳလုပ္ေနႏိုင္ၿပီဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေႂကြးေၾကာ္ထားခ်ိန္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္း တက္ေနျခင္း၊ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈႏႈန္းႀကီးထြားေနျခင္းက မၾကာမီတက္လာမည့္ အစိုးရသစ္အတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားက်ပ္ေသာလမ္းမမ်ားအပါအ၀င္ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိကားလမ္းမမ်ားထက္တြင္ တစ္ေနရာမဟုတ္တစ္ေနရာ၌ ကားတုိက္မႈ၊ ဆိုင္ကယ္တိုက္မႈမ်ားမွာေန႔စဥ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး မေတာ္တဆမႈ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

Source:icar

Read times
Rate this item
(0 votes)