How Toေအာ္တိုဂီယာ ကားကို ေမာင္းႏွင္သူမ်ား သိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား

ေအာ္တိုဂီယာ ကား ေမာင္းႏွင္ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ က်ိန္းေသ သိထားရပါမယ္တိတိက်က် ေလး နားလည္ထားသင့္ဖတ္ထားသင့္သည့္ ပိုစ့္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေမး။ တစ္ေလာက အြန္လိုင္းေပၚမွာ အျငင္းပြားေနၾကတ႔ဲ…ေအာ္တိုဂီယာအေၾကာင္းနဲ ့ OD(Overdrive off) အသံုးျပဳပံုအေၾကာင္း န႔ဲ ေအာ္တိုဂီယာ ဘရိတ္စနစ္အေၾကာင္းေလး ေမးခ်င္လို႔ပါ

 

ေျဖ။ ဟုတ္က႔ဲ ေအာ္တိုဂီယာ န႔ဲပတ္သက္ျပီး အစ္ကိုသိလိုရာကို… ေမးျမန္း နိဳင္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္အမွန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္န႔ဲယာဥ္ေမာင္းသူေတြအတြက္လံုျခံဳမွဳ႕ကားမပ်က္ေအာင္အတြက္ပါေစတနာထားျပီးေျဖၾကားေပးပါမယ္ဗ်ာ…ဒီေနရာမွာ ဒီအေၾကာင္းဟာလူ႔အသက္ကို ဦးစားေပးျပီးကားအတြက္ကို ေနာက္မွာထားပါတယ္ဆိုတာသိေစခ်င္ပါတယ္

 

ေမး။ ဟုတ္က႔ဲပါ ဒါဆို ပထမဆံုး ေအာ္တိုဂီယာကိုဘယ္လိုေမာင္းနင္ရမယ္ဆိုတာေလးကို အၾကမ္းဖ်င္းေျပာျပပါလား ?

ေျဖ။ ေအာ္တိုဂီယာကို ေမာင္းမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ကို လံုးဝေမ့ထား သင့္ပါတယ္။

 

ညာဘက္ ေျခေထာက္တစ္ဘက္တည္းန႔ဲသာ လီဘာ(Accelerator pedal)န႔ဲဘရိတ္( Brake pedal)ကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္…ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့လီဘာမွာKD(Kick Down Switch)လို႔ေခၚတ႔ဲ… ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္းကို အဂ်ၤင္အပတ္ေရ(RPM) န႔ဲထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး… ဘရိတ္မွာေတာ့ STP (Stop Light Switch) ရိွပါတယ္… KD မီးၾကိဳးေရာ STP မီးၾကိဳးေရာ ECU(Engine control unit), ECM( Engine Control Module )box ေခၚတ႔ဲ အဂ်ၤင္ကြန္ထရိုးေဘာက္ထဲကိုဝင္ပါတယ္…

 

KD မီးရဲ႕အလုပ္လုပ္ပံုက လီဘာနင္းခ်ိန္ အဂ်ၤင္အပတ္ေရျပည့္ရင္… မိုင္နွဳန္းျပမီတာ(Speed meter )ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕ အင္းလက္ေလထိန္းတံခါးဆင္ဆာ (Throttle position sensor)တို႔ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕န႔ဲ လိုအပ္သလို ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္း လုပ္ေပးပါတယ္… STP ကေတာ့ ဘရိတ္နဲနဲနင္းလိုက္လို႔ ECU ထဲကိုမီးဝင္သြားရင္… အဂ်ၤင္အပတ္ေရ ၁၀၀၀ ေအာက္ထိ ဆီျဖတ္ပစ္ပါတယ္…ထပ္နင္းလိုက္ရင္ speed meter ရဲ႕ တြက္ခ်က္မွဳ႕အရ… ဂီယာကိုေဒါင္းေပးကာ Automatic transmission lock up torque converter လုပ္ျပီး ကားရဲ႕ေမာင္းနွင္ေနတ႔ဲေအာ္တိုဂီယာစနစ္ကို အျမန္ဆံုးရပ္ပစ္တာပါ… အရိွန္ကိုလိုက္ျပီး ဂီယာကို လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလိုတစ္ခ်က္ခ်င္းေဒါင္းျပီး… အျမန္လိုအပ္ရင္ နံပါတ္ ၁ ဂီယာအထိအျမန္တစ္ခါတည္းေဒါင္းေပးပါတယ္… ခုေခတ္ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားေတြမွာေတာ့ 2 Step Break Switch ေတြကိုသံုးပါတယ္…

 

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္က ဘရိတ္ေပၚေျခေထာက္တင္ထားျပီး ညာဘက္က… လီဘာနင္းေနရင္ ကားရဲ႕ အဂ်ၤင္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႔စနစ္ ေအာ္တိုဂီယာထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕စနစ္ေတြ ရႈပ္ေထြးကုန္ျပီး ဂီယာေရာ အဂ်ၤင္ပါနာျပီး ပ်က္တတ္ပါတယ္… ေအာ္တိုဂီယာကားတိုင္းလိုလို ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္တင္ဖို႔ကို… ဘရိတ္ဘယ္ဘက္ အစြန္မွာထားေပးတတ္ပါတယ္… ဒါေၾကာင့္ ေအာ္တိုဂီယာကားကို ေမာင္းနွင္ရင္ ညာဘက္ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းထဲန႔ဲသာ ေမာင္းနွင္ရမယ္လို႔ …ကားကုမၸဏီေတြက အတိအက်ညႊန္ၾကားထားပါတယ္ဗ်ာ…

 

ေမး။ ဒါဆို ေအာ္တိုဂီယာအလုပ္ပံု ပါဝင္တ႔ဲဂီယာေတြကိုေျပာျပေပးပါလား ??

 

ေျဖ ။ ေအာ္တိုဂီယာေတြအလုပ္လုပ္ပံုက… Hydraulically ေခၚတ႔ဲ ဆီဖိအားစနစ္ျဖင့္ကားကို ေရြ႕လ်ားေစတာပါ… ေအာ္တိုဂီယာဆီပန္႔(Oil pump) မွာ ဖရံုသီး (converter)အဝင္ဂီယာ၏ input shaft တြင္ထိုင္ထားပါတယ္ဆီမရိွရင္ ကလပ္ပလိပ္ျပားေတြကို ဆီန႔ဲ ဖိအားမေပးနိဳင္လို႔ ကားမသြားပါဘူး… ဆီနည္းေနရင္လည္း ပံုမွန္ေလာက္ကားမဆြဲပါ…

 

ေအာ္တိုဂီယာ

ဆီမ်ားျပန္ရင္လည္း… ေအာ္တိုဆီအရမ္းပူျပီး ဂီယာကလပ္ျပားေလးေတြပ်က္တတ္ပါတယ္… ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္းလုပ္တာကေတာ့ အေပၚကေျပာတ႔ဲအတိုင္း… KD မီးရဲ႕ၾကိဳးက လီဘာနင္းခ်ိန္ အဂ်ၤင္အပတ္ေရျပည့္ရင္… မိုင္နွဳန္းျပမီတာ(Speed meter )ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕ အင္းလက္ေလထိန္းတံခါးဆင္ဆာ (Throttle position sensor)တို႔ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕န႔ဲ လိုအပ္သလို ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္း လုပ္ေပးဖို႔ကို ECU box ကေန TCU (Transmission control unit)ကို… D1, D2,D3,D4,D5 ဆိုျပီး အျမင့္ဆံုးပါတ႔ဲဂီယာအထိမီးၾကိဳးေတြန႔ဲ ထိန္းခ်ဳပ္အလုပ္လုပ္ပါတယ္… တစ္ခ်ိဳ႕ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားေတြမွာ TCU control box န႔ဲ… ေအာ္တိုဂီယာထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕စနစ္ပါပါတယ္…

 

ေအာ္တိုဂီယာေတြမွာ ဆီမေကာင္းရင္ ဂီယာပ်က္တတ္သလို… ATF န႔ဲ CVT မွားရင္လည္း ဂီယာပ်က္တတ္ပါတယ္… ေအာ္တိုဂီယာန႔ဲ CVT (Continuously variable transmission) ကို… ကၽြမ္းက်င္သူေတြဆို ဂီယာအျပင္ပိုင္းန႔ဲ ဂီယာေမာင္းတံ(Shift lever)ကိုၾကည့္ျပီး… ခြဲနိဳင္သလို… ဆီတိုင္းတံမွာ ေအာ္တိုဆီဆိုရင္ ATF လို႔ေရးထားျပီး… CVT Gear ဆိုရင္ CVT လို႔ ခြဲျခားေရးထားေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ…။

 

ေမး။ ဂီယာေမာင္းတံအသံုးျပဳပံုေလးေရာေျပာျပေပးပါ ?

 

ေျဖ ။ ။ ေအာ္တိုဂီယာေတြမွာ OD Button ပါတ႔ဲကားေတြရိွသလို လံုးဝမပါတ႔ဲကားေတြ လည္းရိွပါတယ္…ေအာက္က ပံုေတြမွာပါတ႔ဲကားေတြက… ဂီယာေမာင္းတံ (Shift Lever) မွာ OD လံုးဝမပါတ႔ဲကားေတြပါ… Shift Lock Button ပါတ႔ဲကားေတြရိွသလို… Shift Lock Button လံုးဝမပါတ႔ဲကား… Shift Lock ကို ကားေသာ့ထည့္ျပီးသံုးရတ႔ဲကားေတြလည္းရိွပါတယ္… တန္ဖိုးၾကီးကားတစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့ လံုးဝမထည့္ထားပါ… ကားလံုျခံဳေရးအတြက္ ေသာ့ဖြင့္ျပီး ဘရိတ္နင္းမွသာ ဂီယာထည့္လို႔ရေအာင္ လုပ္ထားေပးပါတယ္… ဂီယာေမာင္းတံေရြ႕ရာတြင္ Release button ေခၚ ဂီယာေမာင္းတံေဘးမွ ခလုတ္ကို နိွပ္မွေရြ႕ေျပာင္းဂီယာထည့္ရေသာ ကားမ်ားရိွသလို… Release button ခလုတ္မပါဘဲေရြ႕၍ရေသာ ဂီယာေမာင္းတံမ်ားလည္း… ရိွပါသည္ ။ Mercedes Benz သည္ Release button မပါပါ…

 

Shift Lock ဆိုတာ ေအာ္တိုဂီယာကားေတြမွာ ဂီယာေမာင္းတံကို P Position ကေန စက္နိဳးျပီးဘရိတ္မနင္းပဲ က်န္တ႔ဲ ဂီယာေတြကို ထည့္မရေအာင္ အထိန္းသေဘာမ်ိဳး ထည့္ထားေပးျခင္းျဖစ္ပါ… ဘရိတ္နင္းလိုက္ခ်ိန္တြင္ ဘရိတ္(Brake pedal)နင္းတံအတြင္းဘက္တြင္တပ္ ဆင္ထားေသာ ဘရိတ္မီးခလုတ္(Brake pedal switch) မွ တစ္ဆင့္… ရီေလး(Relay)သို႔ မီးေပးကာ…Shift lock solenoid ခလုတ္ကို ဖြင့္ေပးပါတယ္… ထို႔ေၾကာင့္ ဘရိတ္နင္းမွ ဂီယာေမာင္းတံ ေျပာင္းလို႔ရတာပါ… ဘရိတ္နင္းေသာ္လည္း ဂီယာတံေနရာေျပာင္းမရျခင္းသည္… ဘရိတ္မီးအဝင္ Fuse ျပတ္ျခင္း… Brake pedal switch မေကာင္းျခင္း… Shift lock solenoid အလုပ္မလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ… Shift lock solenoid အလုပ္မလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ လဲေပးရေသာကားမ်ားရိွပါတယ္..

 

ေမး။ ဒါဆို ဘကၠထရီအားကုန္လို႔ ဂီယာေမာင္းတံေရြ႕မရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ??

 

ေျဖ ။ ။ဂီယာတံအဖံုးကိုဖြင့္ျပီး Shift lock solenoid ကို နိွပ္လိုက္ရင္ေရြ႕လို႔ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ…

 

ေမး။ေအာ္တိုဂီယာ ဂီယာအသံုးျပဳပံုေလးေတြ ေျပာပါေပးပါလားဗ်ာ ??

 

ေျဖ ။ ။Park ( P ) ကားရပ္ထားစဥ္ ကားမေရြ႕ေစရန္အသံုးျပဳတာပါ… P Position တြင္ဂီယာေမာင္းတံထားပါက ကားေရြ႕မရျခင္းသည္… ေအာ္တိုဂီယာေဘာက္အတြင္းရိွ ဂီယာမိန္းရွပ္တြင္(Output shaft) Lock လုပ္ထားေသာ ပင္နယံ(Pinion)နွင့္ Lock switch တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္.. Lock switch သည္ ဂီယာေမာင္းတံအား P မွေရြ႕လိုက္သည္နွင့္ Lock အထိန္း ျဖဳတ္ေပးကာ P သို႔ ျပန္ေရာက္သည္နွင့္ စပရိန္အားေၾကာင့္ အလုိအေလ်ာက္ Lock Switch အလုပ္လုပ္ကာ ရပ္ထားစဥ္ကားေနရာမေရြ႕ေအာင္ထိန္းေပးတယ္… သို႔ေသာ္အတက္အဆင္းမ်ားတြင္ကားရပ္ထားစဥ္… လက္ဆြဲဘရိတ္(Parking Brake)(HandBrake) ပါသံုးသင့္ပါသည္… အခ်ိဳ႕ကားမ်ားတြင္ Parking Brake သည္ ေျခနင္းအေသးေလးႏွင့္… ဘယ္ဘက္တြင္ပါတတ္ပါသည္… ဂီယာေမာင္းတံအား P တြင္ထားမွ ေသာ့ျဖဳတ္၍ရေသာကားမ်ားရိွသလို… N (Neutral / No gear) တြင္ထား၍ ေသာ့ျဖဳတ္၍ရေသာကားမ်ားလည္း ရိွပါတယ္ဗ်ာ…

 

Reverse (R) နိဳင္ငံတစ္ကာတြင္ေရာ ျမန္မာျပည္မွာပါ ဘက္(Back)ဂီယာဟုေခၚပါတယ္… ကားေနာက္ဆုတ္ရန္အတြက္သာသံုးတာပါ…N (Neutral / No gear) နဳိင္ငံအလိုက္ ဖရီးဂီယာ…No Gear ဟုသံုးပါတယ္… ဘယ္ဂီယာမွ မဝင္ေသာေၾကာင့္ ပါ…Drive (D) ေရွ႕သို႔ေမာင္းနွင္ရာတြင္သံုးတာပါ… နံပါတ္ ၁ ဂီယာမွ စတင္ကာ အရိွန္အမ်ားဆံုးဂီယာအထိ အလိုအေလ်ာက္ ကားအရိွန္ကိုလိုက္ကာKD,ECU, TPS (Throttle position sensor) , Speed meter sensor,TCU(Transmission control unit box) တို႔မွ Solenoid မ်ားကို အလုပ္လုပ္ေစကာ… ဂီယာခ်ိန္း(Change)ေပး…ေဒါင္း(Down)ေပးပါတယ္… ဂီယာတစ္ခု မဝင္ပဲ လက္ရိွေမာင္းေနေသာဂီယာမခ်ိန္း မေဒါင္းေပးပါ… ဂီယာထည့္ကာေမာင္းနွင္ေနစဥ္ ဖရီး (N) ျဖစ္သြားသည္မရိွပါ…

 

Third (3) ဂီယာနံပါတ္ ၁ မွ ၃ အထိ ကားအရိွန္လိုက္ကာ… ဂီယာ အတင္ အခ် ျပဳလုပ္ကာ ခ်ိန္းေပး ေဒါင္းေပးပါတယ္… သိပ္မျမင့္ေသာေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းမ်ားနွင့္… Off-Road မ်ားနွင့္ Sport မ်ားတြင္လည္းသံုးၾကပါတယ္… Sport ေမာင္းေသာအခါ (3) ဂီယာနွင့္ လီဘာ(Accelerator pedal) ကိုနင္း၍ မိမိလိုခ်င္ေသာအရိွန္ေရာက္မွ (D) သို႔ ေျပာင္းထည့္ပါသည္… ECT Power Switch ပါေသာကားမ်ားတြင္ Sport ေမာင္းရာတြင္… power တြင္ထား၍ ေမာင္းၾကပါတယ္…

 

Second (2) ဂီယာနံပါတ္ ၁ မွ ၂ အထိ ကားအရိွန္လိုက္ကာ ဂီယာေျပာင္းေပးပါတယ္… ျမင့္မားေသာေတာင္မ်ားတြင္ အတက္အဆင္းဂီယာအျဖစ္သံုးတယ္…ဆီးႏွင္းက်ေသာနိဳင္ငံမ်ားတြင္ နွင္းထဲေမာင္းနွင္ရန္သံုးပါတယ္… First (L)(B) Low ဂီယာအျဖစ္ ရြံ႕ထဲရုန္းေသာအခါမ်ား အလြန္ျမင့္မားေသာေတာင္မ်ားကို ဝန္အေလးနွင့္အတက္အဆင္းလုပ္ေသာအခါ သံုးပါတယ္… နံပါတ္ ၁ ဂီယာတစ္ခ်က္တည္းျဖစ္ျပီး ဂီယာမခ်ိန္းေတာ့ပါဘူး…

 

အခ်ိဳ႕ေသာေအာ္တိုဂီယာမ်ားတြင္ Manual စနစ္ျဖင့္ေမာင္းနွင္နိဳင္ရန္… ဂီယာေမာင္းတံ ေဘးဘယ္ညာတြင္ အေပါင္း အနဳတ္နွင့္အကြက္ေလးမ်ား ပါရိွပါသည္…Manual တြင္ထားေမာင္းပါက… ဂီယာ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ သို႔ေျပာင္းရာတြင္ အေပါင္းဘက္သို႔… တစ္ခ်က္ခ်င္းတြန္းကာ ဂီယာခ်ိန္းေပးရတယ္… အလိုအေလ်ာက္ မခ်ိန္းပါဘူး… သတ္မွတ္အရိွန္မရိွေသးပါက ၂ ၃ ၄ ၅ မဝင္ပါ… သူ႔သတ္မွတ္အရိွန္ေရာက္မွသာ ဂီယာဝင္တာပါ… အနဳတ္ဘက္သို႔ တစ္ခ်က္တြန္းလွ်င္ ဂီယာ ၅ ၄ ၃ ၂ ၁ သို႔… တစ္ခ်က္ခ်င္းေဒါင္းေပးပါတယ္… ဘရိတ္နင္းလွ်င္လည္း သတ္မွတ္အရိွန္အတိုင္း… အလိုအေလ်ာက္ ေဒါင္းေပးပါသည္… Manual ျဖင့္ေမာင္းနိဳင္လွ်င္ ဆီစားအနည္းငယ္ သက္သာတယ္… ပံုတြင္ ေအာ္တိုဂီယာတြင္ Manual စနစ္ပါေသာ ဂီယာေမာင္းတံကို ၾကည့္နိဳင္ပါတယ္…

 

ေမး။ ECT Power ခလုတ္အလုပ္ပံုေလးကိုရွင္းျပပါလား?

 

ေျဖ ။ ။Electroniccally control Transmission ပါ… ECT Power Switch ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုက… Switch Power On လုပ္ထားရင္ Auto Transmission ကို Full Hydraulically ျဖစ္ေအာင္ ဂီယာေဘာက္မွာရိွတ႔ဲ Speed Sensor , Throttle Position Sensor,ECU,ECTတို႔ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕န႔ဲ Throttle Idle Plate Valve ကို ပံုမွန္ထက္ ၁၀% ေက်ာ္ဖြင့္ေပးကာ… Engine Power န႔ဲ Auto Transmission Power ကိုအျပည့္အဝ ျဖစ္ေအာင္ အသံုးခ်တာပါ…ဂီယာ 1,2 မွာအလုပ္မလုပ္ေသးပဲ 3 ,4 န႔ဲ 5(ပါေသာကား) ဂီယာေတြမွသာအလုပ္လုပ္တာပါ… အဂ်ၤင္စြမ္းရည္ အျမင့္ဆံုးန႔ဲ ဂီယာ စြမ္းရည္ အျမန္ဆံုးရေအာင္ သံုးတာပါ…Sport ေတြန႔ဲ ေတာင္တက္မွာ သံုးတာပါဗ်ာ… ဆီအနည္းငယ္ပိုစားပါတယ္…

 

ေမး။ေအာ္တိုဆီကို ကီလိုဘယ္ေလာက္သံုးနိဳင္ပါလဲ ??

 

အရိွန္ေလ်ာ့သြားျပီးသားပါ…ဒီလို ဘရိတ္ကို ထိရံုန႔ဲ ဂီယာမေဒါင္းေပးတာဟာ… ဂီယာခ်ိန္းလိုက္ ေဒါင္းလိုက္န႔ဲ မလိုအပ္ဘဲ ဆီစားမွာစိုးလို႔… Speed meter န႔ဲ TCU က ထိန္းထားေပးတာပါ… ဘရိတ္ကိုအဆံုးအထိနင္းရင္ေတာ့ automatic transmission lock up torque converter ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးျပီး ဂီယာကို ၁ ထိေဒါင္းေပး… အဂ်ၤင္ ဆီျဖတ္ျပီး…အဂ်ၤင္ ဂီယာ ဘရိတ္စနစ္ကိုတြဲသံုးျပီး… အျမန္ဆံုး အရိွန္ေသေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္… ဥပမာ ကီလို ၁၈၀ ေမာင္းေနရင္ ၁ စကၠန္႔ မီတာ ၄၉ မီတာသြားမယ္… ေရွ႕မွာ အႏၱာရယ္ ရိွလို႔ ဂီယာ ကို manual ေရြ႕ ၃ ခ်က္ေလာက္ေဒါင္းေတာ့… ၃ စကၠန္႕အနည္းဆံုးကုန္သြားျပီ ၁၄၇ မီတာ ေရွ႕ေရာက္သြားျပီ… ဂီယာ ေဒါင္းျပီး ဘရိတ္နင္း ၄ စကၠန္႔ ရိွေတာ့ ၁၉၆ မီတာ(၆၄၆ေပ) ေရွ႕ေရာက္ သြားျပီ…ဘရိတ္မိမွာန႔ဲဆို ၂၁၅ မီတာ ေက်ာ္ေနျပီဗ်…

 

ဒီအခ်ိန္မွာ အႏၱာရာယ္ျမင္တာန႔ဲ ဘရိတ္ကို နင္းခ်လိုက္ရင္ မီတာ ၇၀ ေလာက္တင္ ကားရပ္ေနျပီ…ခုကားေတြက ABS ပါေတာ့ ေဘးဘယ္ညာ မဆြဲဘူး… ဘရိတ္ ေလ်ာတိုက္ပါမသြားဘူး…အရင္ဘရိတ္ေတြထက္အမ်ားၾကီးေသခ်ာတယ္… ဒါေၾကာင့္ အ႔ဲအခ်ိန္ OD ခလုတ္ေသးေသးေလးရွာနိွပ္တာ… ဂီယာေဒါင္းတာေတြလုပ္ေနရင္ ေအာ္တိုကလပ္ပလိတ္နာ အဂ်ၤင္နာ… ကားလည္း ေနာက္က်ျပီးမွရပ္မွာပါလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ…

Source: ကိုတိုး (Online Car Workshop)

 

Read: ယာဥ္ေၾကာဆိုင္ရာ ကနဦးစီးမံကိန္းအျဖစ္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ယာဥ္လိုင္းျပဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္မည္

ယာဥ္ေၾကာဆိုင္ရာ ကနဦးစီးမံကိန္းအျဖစ္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ယာဥ္လိုင္းျပဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္မည္

Read times
Rate this item
(1 Vote)