How Toဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္နဲ႔ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တုိ႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္/အားသာခ်က္မ်ား

ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္နဲ႔ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ဟာျမင္းတေကာင္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ဆုိတာ ျပဳိင္ျမင္းတေကာင္ (Race horse )လုိ က်စ္လစ္တယ္ ၊ ေပါ့ပါးတယ္ ၊ လွ်င္ျမန္မယ္ ၊ တက္ႂကြေနမယ္။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ဆုိတာ ပစၥည္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အလုပ္ၾကမ္းလုပ္တဲ့ ခုိင္းျမင္း(Work Horse)တေကာင္လုိ ေႏွးမယ္ ၊ သန္မာမယ္ ၊ ခံႏုိင္ရည္ပုိေကာင္းပါမယ္။

ဒါကအၾကမ္းမ်ဥ္း သေဘာကုိဖြင့္ဆုိျပတာပါ။


ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ား
၁။ ေစ်းသက္သာျခင္း
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္နဲ႔ ယွဥ္ရင္ ကားအမ်ဳိးအစား၊ အင္ဂ်င္ပါဝါျခင္းတူရင္ေတာင္ ဓာတ္ဆီကားကေစ်းပုိသက္သာပါတယ္ ။ အင္ဂ်င္အလံုးလုိက္လဲမယ္ဆုိေတာင္ တခ်ဳိ.ကားေတြမွာေစ်းဘယ္ေလာက္မွမ႐ွိပါဘူး ။


၂။ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈနည္းျခင္း
ဓာတ္ဆီကားမွာ အင္ဂ်င္တြင္းမီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ Spark Plug ပလပ္နဲ႔အလုပ္လုပ္တာမုိ႔ ပံုမွန္မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္(Regular Combustion ) ျဖစ္ၿပီးႀကီးမားေသာဖိအားျဖစ္စဥ္ေတြမလုိအပ္တာမုိ႔ အသံဆူညံမႈႏွင့္ အင္ဂ်င္တုန္ခါမႈမွာ ဒီဇယ္ကားထက္သိသိသာသာေလွ်ာ့နည္းပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အိမ္စီးဇိမ္ခံကားအမ်ားစုမွာဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ေတြကုိအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

၃။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္လည္ပတ္ႏႈန္းႏွင့္ စြမ္းအားေကာင္း ျခင္း
ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မွာ ဓာတ္ဆီရဲ႕သေဘာသဘာဝအရရယ္ ပံုမွန္မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈျဖစ္စဥ္ရယ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈတည္ၿငိမ္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္စြမ္းရည္ထုတ္လုပ္မႈ မွာဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထက္စြမ္းအားပုိေကာင္းပါတယ္။

 

၄။ ျပဳျပင္ရလြယ္ကူျခင္း ၊ အပုိပစၥည္းေစ်းသက္သာျခင္း
ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ေတြဟာ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာျပဳျပင္ရလြယ္ကူၿပီး ၊ အပုိပစၥည္းေစ်းပုိသက္သာတယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

 

၅။ အင္ဂ်င္ကုိယ္ထည္ဝိတ္ေပါ့ပါးျခင္း
ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မွာ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္လုိ အင္ဂ်င္တြင္း ဖိအားျမင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ မလိုအပ္သျဖင့္ႀကီးမားေသာ ဖိအားဒဏ္ခံႏုိင္ရည္႐ွိေအာင္ တည္ေဆာက္စရာမလုိဘဲပါ့ပါးက်စ္လစ္တဲ့ဒီဇုိင္းပံုစံျဖင့္တည္ေဆာက္ႏုိင္သျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး အင္ဂ်င္ရဲ႕ဝိတ္ေပါ့ပါးက်စ္လစ္ေစပါတယ္ ။ အမ်ားအားျဖင့္ သြန္းသံ (Cast Iron ) ျဖင့္တည္ေဆာက္ၿပီး အခုေနာက္ပုိင္း အလူမီနီယံ (Aluminium)စပ္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ေသာေၾကာင့္ ပုိမုိေပါ့ပါးလာေစပါတယ္။


၆။ အင္ဂ်င္ အပူခ်ိန္သက္သာျခင္း
ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ေတြမွာ ဓာတ္ဆီဟာလြယ္ကူစြာေလာင္ကြၽမ္းႏုိင္တာေၾကာင့္ ပံုမွန္မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ပဲလုိအပ္ၿပီး ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေတြလုိ အင္ဂ်င္တြင္း ျမင့္မားတဲ့အပူခ်ိန္ေတြကုိဖန္တီးစရာမလုိပါဘူး ၊ ဒိအတြက္အပူခ်ိန္ပုိေလွ်ာ့နည္းပါတယ္ ။ ေနာက္တခ်က္က အလူမီနီယံလုိ အလြယ္တကူအပူေလွ်ာက္စီးကူးၿပီး ၊ အပူစြန္႔ထုတ္လြယ္တဲ့သတၱဳေရာေတြကုိအသံုးျပဳၿပီး အင္ဂ်င္ကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္တာမုိ႔ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ဟာ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထက္အပူသက္သာပါတယ္ ။ ျမင့္မားတဲ့ အပူခ်ိန္ေပးရန္မလုိတဲ့အတြက္ ေအးေသာရာသီဥတုေတြမွာ စက္ႏႈိးရလြယ္ကူေစပါတယ္။


ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္မ်ား

၁။ အင္ဂ်င္သက္တမ္းတုိျခင္း
ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ေတြမွာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စြမ္းအားလုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ အားေပးတာရယ္ ၊ ဓာတ္ဆီကိုယ္တုိင္မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈအားေကာင္းတာေတြေၾကာင့္ အင္ဂ်င္သက္တမ္း က ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထက္စာရင္ အင္ဂ်င္က်တဲ့သက္တမ္းျမန္ပါတယ္။

 

၂ ။ ျပန္ေရာင္းေစ်းကြက္မွာ ေစ်းက်ျခင္း
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာေစ်းကြက္အေနအထားအရ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ဟာ အင္ဂ်င္သက္တမ္းတုိတဲ့အတြက္ အသံုးျပဳၿပီးသား Used ကားေတြကုိျပန္ေရာင္းတဲ့ resale value မွာ ေစ်းက်ႏုိင္ပါတယ္ ။


၃ ။ ဆီပုိစားျခင္း ၊ ဆီေစ်းႏႈန္းကြာျခားျခင္း
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္က ဆီပုိစားတယ္ဆုိတာအၾကမ္းမ်ဥ္းသိၾကပါတယ္ ။ အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ေတြရဲ႕ Engine Performance လုိ႔ေခၚတဲ့အင္ဂ်င္တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ပစ္စတင္ရဲ႕ C.R (Compression Ratio ) ဖိသိပ္မႈအခ်ဳိးနည္း ပါးတဲ့အတြက္ ဆီပုိစားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


၄။ Spark Plug ျပႆနာမ်ားျခင္း
ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ေတြမွာ Spark Plug နဲ႔ မီးခတ္ၿပီးေပါက္ကြဲရတာမုိ႔ ဆီမသန္႔ပါက ပလက္အလြယ္တကူပ်က္စီးေစတတ္ၿပီး အင္ဂ်င္အလုပ္လုပ္စြမ္း ရည္က်ကာ ပလပ္ျပႆနာေတြခဏခဏေျဖ႐ွင္း ရတတ္ပါတယ္။

 

၅။ Torque လည္အား အေျပာင္းအလဲမ်ားျခင္း
ဝန္ႀကီးမ်ားထမ္း၍႐ုန္းကန္ရာေတြ အင္ဂ်င္လည္အားအေျပာင္းအလဲမ်ားသျဖင့္ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္မႈမေကာင္းပါဘူး။ ဒီအထက္ပါအခ်က္ေတြကေတာ့ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္တလံုးရဲ႕ အၾကမ္းမ်ဥ္းအားသာခ်က္အားနည္းခ်က္ေတြပါ။


ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ား

၁။ အင္ဂ်င္သက္တမ္း႐ွည္ျခင္း
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ဖိအားနဲ႔အပူခ်ိန္ဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္႐ွိေအာင္ တည္ေဆာက္ထားတာမုိ႔ အင္ဂ်င္သက္တမ္း႐ွည္ပါတယ္ ။ အင္ဂ်င္ သက္တမ္း ႐ွည္တာမုိ႔ တပတ္ရစ္ကားေစ်းကြက္မွာ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈသက္သာပါတယ္ ။ Mercedes-Benz ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္အရ Mercedes-Benz ကုမၸဏီကထုတ္လုိက္တဲ့ Original အင္ဂ်င္တလံုးဟာ အႀကီးစာေမဂ်ာျပဳျပင္မႈေတြမလုပ္ရဘဲ 900,000 miles အထိသက္တမ္းၾကာ႐ွည္တယ္ဆုိတာကုိ တုိင္းတာ ျပသဖူးပါတယ္။

 

၂။ ဆီစားသက္သာျခင္း

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေတြမွာေလတမ်ဳိးတည္းကုိသာ ဖိသိပ္ရတာမုိ႔ ပစ္စတင္ရဲ႕ C.R (Compression Ratio ) ဖိသိပ္မႈအခ်ဳိးႀကီးမားၿပီး Mileage လုိ႔ေခၚတဲ့ ဆီတဂါလံမွာသြားႏုိင္တဲ့ခရီးအကြာအေဝး ပုိမ်ားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ fuel Economy အရ တြက္ေခ်ပုိကုိက္ပါတယ္ ။

 

၃။ Spark,Distributor,နဲ႔ Ignition Coil ျပႆနာမ႐ွိျခင္း

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မွာ ေလဖိအားနဲ႔အပူခ်ိန္ကုိအသံုးခ်ၿပီး မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေစတာမုိ႔ Spark,Distributor,နဲ႔ Ignition Coil (မီးကြိဳင္) ေတြေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္တဲ့ျပႆနာကေနကင္းေဝးၿပီး Engine Performance ကုိေကာင္းစြာရ႐ွိေစပါတယ္။

 

၄။ မၾကာခဏျပဳျပင္ရမႈနည္းျခင္း

အပ်က္မ်ားေသာ Spark,Distributor,နဲ႔ Ignition Coil (မီးကြိဳင္) ေတြမပါလုိ႔ မၾကာခဏျပဳျပင္ရမႈနည္းပါတယ္။

 

၅။ ႐ုန္းကန္အားပုိေကာင္းျခင္း

ဝန္တင္၍ အင္ဂ်င္အ႐ွိန္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚတြင္ ခုိင္းေစေမာင္းႏွင္ရာတြင္ Torque လည္အားေျပာင္း လဲမႈနည္း၍ ဝန္းထမ္းရာတြင္ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ထက္ ဆြဲအား႐ုန္းအားပုိမုိေကာင္းမြန္ပါတယ္ ။

 

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား

၁။ အင္ဂ်င္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္း ၊ အေလးခ်ိန္ပုိမ်ားျခင္း

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တြင္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ ႀကီးမားေသာဖိအားႏွင့္အပူစြမ္းအင္ကုိအသံုးျပဳရသည္ ၊ ထုိဖိအားႏွင့္အပူခ်ိန္ကုိခံႏုိင္ရည္႐ွိရန္အတြက္ ၾကံ့ခုိင္ေသာအင္ဂ်င္ကုိယ္ထည္ကုိတည္ေဆာက္ရသည္မုိ႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားၿပီး
အေလးခ်ိန္ပုိမုိျမင့္မားပါတယ္ ။

 

၂။ တုန္ခါမႈႏွင့္အသံဆူညံမႈပုိမ်ားျခင္း
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ရဲ႕မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ အျမင့္ဆံုဖိအားတန္ဖုိးမွာ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ထက္ ၂ဆ ေက်ာ္ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ အသံဆူညံမႈႏွင့္တုန္ခါမႈတုိ႔ပုိမ်ားေစပါတယ္ ။


၃။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုိအပ္ျခင္း
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မွာ Fuel injection system ကုိသာသံုးၿပီးေလဖိအားနဲ႔မီးေလာင္ေပါက္ကြဲေစတာမုိ႔ ေလစစ္ (Air filter ) (fuel filter) (oil filter ) အစ႐ွိတဲ့ ဆီစစ္ဘူးေတြကုိဂ႐ုတစုိက္ သန္႔စင္လဲလွယ္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္ ။


၄။ ျပဳျပင္မႈစရိတ္ႀကီးမားျခင္း
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေတြဟာ မၾကာခဏျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ မလုိအပ္ေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ျပဳျပင္ရတဲ့အခ်ိန္အခါမွာ အပုိပစၥည္းနဲ႔ျပဳျပင္မႈစရိတ္က ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ထက္ပုိမုိႀကီးမားပါတယ္ ။


၅။ ေအးေသာရာသီဥတုေတြမွာႏႈိးရခက္ျခင္း
မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ေစဖုိ. အပူခ်ိန္ ( 500 ံC or 932 ံ F ) ကေန ဒါ့ထက္ျမင့္မားတဲ့ အပူခ်ိန္ျဖစ္ေအာင္ ဖိသိပ္ေပးရတာမုိ႔ ေအးတဲ့ရာသီဥတုေတြမွာ ႏႈိးရခက္ျခင္းကုိၾကံဳေတြရတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြက ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တစ္လံုးရဲ႕ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

Source: Prime Auto Technology

 

Read: ကလပ္ျပႆနာမ်ား စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္း

ကလပ္ျပႆနာမ်ား စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္း

Read times
Rate this item
(2 votes)