How Toမိမိကားကုိေရရွည္အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းမလဲ....????

မိမိကားကုိေရရွည္အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းမလဲ....???? google

ကားကုိစက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမရွိဘဲ ၾကာရွည္အသုံးခံေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

ကားအသုံးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ပါ

ကားကုိတစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ထက္ပိုၿပီးအခ်ိန္ၾကာၾကာရပ္ထားပါက ဆီယိုသည့္ျပသနာရွိႏုိင္သည့္အတြက္တစ္ပတ္ကိုအနည္းဆုံးတစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္ျဖစ္ျဖစ္ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲပါ။

ကားျပဳျပင္စာအုပ္ဖတ္ၿပီး အခ်ိန္မွန္စစ္ေဆးပါ

ကားအေအးေပးစနစ္၊ ကားဆုိင္းထိန္းစနစ္၊ တျခားအစိတ္အပိုင္းျပဳျပင္မႈမ်ားကို ကားျပဳျပင္မႈမ်ားကို ကားျပဳျပင္စာအုပ္ၾကည့္၍ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္အတိအက်လုိက္နာၿပီးျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ပါ၀ါဆီ၊ ဘရိတ္ဆီမ်ားစစ္ေဆးလဲလွယ္ပါ

ဂီယာဆီ၊ ပါ၀ါဆီ၊ ဘရိတ္ဆီမ်ားလုိအပ္သည့္ပမာဏရွိမရွိ၊ ဆီအေရာင္ေကာင္းမေကာင္းပုံမွန္စစ္ေဆးေပးမွသာ ျပသနာကင္းကင္းျဖင့္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္၀ုိင္ပုံမွန္လဲလွယ္ပါ

ကားအင္ဂ်င္သက္တမ္းရွည္ေစရန္ အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ပုံမွန္လဲလွယ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ခရီးမုိင္ ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ၾကားသြားထားၿပီးပါက အသုံးျပဳသည့္အင္ဂ်င္၀ိုင္ေပၚမူတည္ၿပီး သုံးလမွေျခာက္လတစ္ခါလဲလွယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ခရီးမုိင္ ၂၀၀၀၀၀ ေရာက္သြားပါက အင္ဂ်င္၀ုိင္သာမက ဆီစစ္ကုိပါတစ္ခါတည္းလဲလွယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဘရိတ္ေကာင္း၊မေကာင္းစစ္ေဆးပါ

ဘရိတ္ေသခ်ာအလုပ္လုပ္မလုပ္စစ္ေဆးရန္မွာလည္းအေရးၾကီးပါသည္။

ကားတာယာမ်ားကို ေနရာေျပာင္းသုံးစြဲပါ

ကားတာယာအေနအထားကုိသတိထားစစ္ေဆးဖို႕လိုၿပီး တစ္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္(သို႕မဟုတ္) မုိင္ ၆၀၀၀-၇၅၀၀ အတြင္းသြားလာၿပီးတုိင္း ေနရာခ်ိန္းၿပီး တပ္ဆင္အသုံးျပဳတာမ်ိဳးလုုပ္ေပးရမည္။

ထုိ႕ျပင္ကားဘီးကုိလည္းလိုအပ္သည့္ေလပမာဏရွိမရွိစစ္ေဆးၿပီး ျဖည့္တင္းေပးပါ

အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ သြားေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ကားခါယမ္းမႈရွိလာပါက အျမန္ဆုံးအလုိင္းမန္႕ခ်ိန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ပုံမွန္သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ပါ

ရြ႕ံ၊ဖုန္၊သဲ စေသာအညစ္အေၾကမ်ားမွာ ကားေဘာ္ဒီကုိပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္အတြက္ ပုံမွန္ေဆးေၾကာသန္႕စင္ေပး ရန္လုိအပ္ပါသည္။

ေရပုံမွန္မေဆးသည့္အခါ ကားတံခါးေအာက္ပုိင္းေနရာမ်ားမွာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ပ်က္စီးလာၿပီး ေဆးကြာျခင္း၊ ေပါက္ျပဲျခင္းျဖစ္ႏုိ္င္သည့္အတြက္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

Source:7 day news

Read times
Rate this item
(2 votes)