How Toကားထဲကိုဆီမွားထည့္မိလွ်င္ျပဳလုပ္ရမည့္အခ်က္မ်ား

ကားထဲကိုဆီမွားထည့္မိလွ်င္ျပဳလုပ္ရမည့္အခ်က္မ်ား google

လူအမ်ားစုသည္မိမိကားတြင္မည္သည့္စက္သုံးဆီအသုံးျပဳသည္ကုိေမ့ေလ်ာ့ေနၿပီးဓာတ္ဆီ၊ဒီဇယ္မွားယြင္းထည့္မိျခင္းမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဆီမွားထည့္သည့္အခါတြင္အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီးပ်က္စီးမႈအေနအထားကြာျခားတတ္ေသာ ေၾကာင့္ ကားထဲဆီမွားထည့္မိပါက ျဖစ္တတ္သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

ဆီမွားထည့္မိၿပီဟုသိလိုက္သည္ႏွင့္တၿ႔ပိဳင္နက္စက္ႏိႈးဖို႔ စိတ္မကူးပါႏွင့္။

စက္ႏိႈးခဲ့ပါကအင္ဂ်င္ကိုထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားေစမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ျပင္ဆင္မႈစရိတ္စကမ်ားအမ်ားႀကီး တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ကားတန္းေမာင္းမိပါကေရာက္သည့္ေနရာတြင္လြတ္လြတ္ကင္းကင္းခ်က္ခ်င္းရပ္လိုက္ၿပီးကားေသာ့တန္း ျဖဳတ္ထားလိုက္ပါ။

ဆီမွားထည့္မိၿပီဆိုပါက႐ုတ္တရက္အရွိန္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားျခင္း၊အင္ဂ်င္မီးေဖာက္တာျခင္း၊အိတ္ေဇာမွမီးခိုးအရမ္းထြက္လာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

ဓာတ္ဆီတုိင္ကီထဲကို ဒီဇယ္ထည့္ရန္ခက္ခဲပါသည္။

ဒီဇယ္ပန္႔ေခါင္းမွာဓာတ္ဆီတုိင္ကီနဲ႔အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္သည့္အတြက္ဆီမွားထည့္ေတာ့မည္ဆုိပါကသတိျပဳမိႏုိင္ပါသည္။

ဒီဇင္အင္ဂ်င္ကားထဲကိုဓာတ္ဆီမွားထည့္မိပါကဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ကိုဒီဇယ္မွားထည့္မိသည္ထက္ ပ်က္စီးမႈပုိမ်ားပါသည္။

ဆီမွားထည့္သည့္ျပႆနာႀကံဳရၿပီဆုိပါကတတ္ကြၽမ္္းနားလည္သူ၏အကူအညီယူၿပီးအျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

မိမိစိတ္ထင္ရာလုပ္မိပါက ကား၏တျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားပါ ပ်က္စီးကုန္ၿပီး ျပင္မဆုံးႏိုင္ျဖစ္တတ္ပါသည္။

Source:7 daily

Read times
Rate this item
(1 Vote)