How Toအင္ဂ်င္ေအးေအာင္လုပ္သည့္ စနစ္မ်ား

အင္ဂ်င္ေအးေအာင္လုပ္သည့္ စနစ္မ်ား google

Air cooling

======


အင္ဂ်င္ကုိ ေလျဖင့္ ေအးေအာင္ျပဳလုပ္ေသာ ကားမ်ဳိးက ေတာ္ေတာ္ ရွားသြားပါၿပီ။ အင္ဂ်င္ကုိ ယာဥ္ေနာက္ပုိင္းမွာ ထုိင္ထားၿပီး ေလျဖင့္ အေအးခံတဲ့ကားအျဖစ္ လိပ္ခုံးကားေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ၿပီ္းေတာ့ Karmann Ghia ႏွင့္ Porsche Roadsters တုိ႔ကလည္း ေလျဖင့္ ေအးေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့စနစ္ကုိ သုံးၾကပါတယ္။

ေရျဖည့္ရတဲ့ ကရိကထ မရွိဘူး။ ေရလည္အု့လည္း မလိုဘူး။ ေရလည္ပတ္ဖုိ႕အတြက္ ပတ္လမ္း မလုိဘူး။ ဒီေတာ့ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေတြမွာ အသုံးမ်ားၾကပါတယ္။

ေလျဖင့္ ေအးေအာင္ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႕အတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ ၂ ရပ္ရွိတယ္။ အပူျဖာမထြက္ေစဖုိ႔အတြက္ ငါးမန္းေတာင္ေတြ အမ်ားႀကီး လိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလစီးေၾကာင္း လုိအပ္တယ္။

 

Oil cooling
======

 

အင္ဂ်င္တုိင္းမွာ ဆီျဖင့္ေအးေအာင္ ျပဳေပးပါတယ္။ အင္ဂ်င္၀ုိင္က အင္ဂ်င္ထံမွ အပူေတြကုိ ရယူၿပီး ေအာက္ခံဇလားထဲကုိ ျပန္ဆင္းပါတယ္။ ေအာက္ခံ ဇားက ကားသြားေနစဥ္ ေလတုိးခံရတာေၾကာင့္ အပူေတြ ေလနဲ႔ ပါသြားပါတယ္။ ကားလမ္းေပၚ ေရႀကီးေနတဲ့ေနရာ ကားျဖတ္ေမာင္းရင္ ဆီခံဇလားထံမွ အပူေတြကုိ ေရက ယူသြားလုိ႔ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ ထုိးက်သြားတာဟာ ဆီျဖင့္ ေအးေအာင္ျပဳလုပ္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Water cooling
========


အင္ဂ်င္ကုိ ေရျဖင့္ေအးေအာင္ျပဳလုပ္ေသာနည္းလမ္းမွာ အသုံးအမ်ားဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရကုိ အဓိကသုိေလွာင္ရာ ေရတုိင္ကီတြင္ ေရပူကုိ ေအးေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ ဖန္တီးေပးထားရာမွ ေရစီးဆင္းရန္ ပုိက္လမ္းေၾကာင္းကုိ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားတယ္။ ပုိက္ကုိ သတၱဳသား ငါးမန္းေတာင္ထဲမွာ ျမွဳပ္ထားတယ္။ အင္ဂ်င္မွ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေရပူပူထံမွ အပူေတြကုိ ေရတုိင္ကီက ရယူလုိက္တယ္။ အဲပူေတြက ငါးမန္းေတာင္ေတြဆီကုိ ေရာက္သြားတယ္။ ငါးမန္းေတာင္ေတြၾကားမွာ ေလစီးေၾကာင္း အစဥ္ရွိေနေအာင္ ေလအားျပင္းျပင္းေပးႏုိင္တဲ့ ပန္ကာနဲ႔ ပန္ကာနဲ႔ ဖန္တီးေပးထာတယ္။ ငါးမန္းေတာင္ေတြက ရရွိထားတဲ့အပူေတြကုိ ေလထဲ အပူျဖာၿပီး ထည့္ေပးလုိက္ၾကပါတယ္။

 

ပုံမွန္ပန္ကာနဲ႔ ေလေအးစက္ေတြအတြက္ ပန္ကာဆုိၿပီး ပန္ကာ ၂ လုံးပါခဲ့ရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ရာသီဥတုုအေျခအေနက ပူျပင္းတဲ့သေဘာရွိတာေၾကာင့္ ပန္ကာ ၂ လုံးစလုံးျဖင့္ ေလေပးႏုိင္ေအာင္ စီမံထားၾကရတယ္။ နဂုိ အစီအစဥ္က ေလေအးေပးစက္သုံးေတာ့မွ သူ႕ပန္ကာက ထလည္ေပးရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ေလေအးေပးစက္သုံးသုံး မသုံးသုံး ပန္ကာလည္ေအာင္ လုပ္ထားၾကရတယ္။

 

ေရခဲေအာင္ ေအးတဲ့ရာသီဥတုမ်ဳိးမွာ အင္ဂ်င္ အပူတက္ၿပီး ေႏြးေထြးမႈမရခင္မွာ ေရမလည္ပတ္ေအာင္ တားဆီးေပးထားတဲ့ သာမုိစတက္ဘားကုိလည္း ျဖဳတ္ထားၾကရပါတယ္။ နဂုိအစီအစဥ္မွာ အင္ဂ်င္ေအးေနရင္ ေရတုိင္ကီက ပန္ကာမလည္ဘူး။ အဲဒါကုိလည္း စက္ႏႈိးဖုိ႔လုပ္တာနဲ႔ ပန္ကာစလည္ေအာင္ လုပ္ထားရတယ္။ ဒါေတာင္မွ ေႏြအခါမွာ ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္ေၾကာက်ပ္က်ပ္မွာ ေမာင္းတာၾကာသြားရင္ အင္ဂ်င္က အပူေတြ တက္လာတတ္တယ္။

 

အင္ဂ်င္အပူတက္တာၾကမ္းေနရင္ ေရလမ္းေၾကာင္းမွာ ပိတ္ဆုိ႔မႈရွိေနလုိ႔ အပူမတတ္တာ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ေရတုိင္ကီ ျဖဳတ္ေဆးေပးသင့္တယ္။ ေရျဖင့္ အေအးေပးတဲ့စနစ္ကလည္း အသန္႔ႀကိဳက္တယ္။ ေရသန္႔ကုိသာ ျဖည့္ေပးရမယ္။ ဘုံဘုိင္ေရျဖည့္ရင္ အင္ဂ်င္ကအပူနဲ႔ ေရကုိ က်ဳိခ်က္တဲ့အခါ ထုံးဓာတ္လုိက္တာမ်ဳိးက ေခ်းအျဖစ္ျဖင့္ ခ်ဳိးကပ္ၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္းကုိ ပိတ္တဲ့အထိ ဒုကၡေပးတတ္တယ္။ ေရတုိင္ကီကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရေဖာက္ေဆးေပးရပါတယ္။ ေရေဖာက္ထုတ္ဖုိ႔ အေပါက္က ေရတုိင္ကီ ေအာက္ဖက္မွာ ရွိပါတယ္။ လိပ္ျပာေတာင္ပံပါတဲ့ ၀က္အနဲ႔ ပိတ္ေပးထားတယ္။ သတိထားရမွာက၀က္အူမွာပါတဲ့ ၀ါရွာ မေပ်ာက္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခန္႔မသင့္ရင္ အေပါက္၀မွာကပ္ၿပီး က်န္ရစ္တတ္ပါတယ္။ ၀က္အူနဲ႔တစ္ပါတည္း လုိက္မလာဘူး။ ေရေတြပန္းထြက္ေတာ့မွ ေရနဲ႔အတူ ပါသြားတတ္တယ္။

 

ေရတုိင္ကီမွာ ေရလုိရင္ ျဖည့္ေပးဖုိ႔ ပလတ္စတစ္ဘူးတစ္ခု ရွိတာကိုလည္း ဘူးအျပင္သားေပၚမွာ အမွတ္အသား ျပေပးထားတဲ့အထိ ေရျဖည့္တင္းေပးထားဖုိ႔ လုိတယ္။

 

ေရတုိင္ကီထဲက ေရထဲကုိထည့္သုံးဖုိ႔ ေရေအးေဆးကူးလင့္ coolant အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ ကူးလင့္မွာပါ၀င္တဲ့ ဓာတုဓာတ္ေတြကုိ ဂဃနဏမသိရင္ မသုံးတာေကာင္းတယ္။ ကူးလင့္ရဲ႕ သတိၱထူးတစ္ခုက ေရဆူမွတ္ျဖစ္တဲ့ ၁၀၀ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္ကုိ ေရာက္ေပမဲ့ ေရမဆူေအာင္ ထိန္းေပးႏုိင္တယ္။

 

ေရကုိ ေရတုိင္ကီကေန အင္ဂ်င္ထဲက ေရလုိင္းေတြတစ္ေလွ်ာက္သြားေစၿပီး ေရတုိင္ကီ ဆီကုိ ျပန္သြားေစတယ္။ ဒီလုိ သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပန္႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေရကုိ ဖိအားေပးကာ စီးဆင္းေအာင္ ျပဳထားးတယ္။ ဒီေတာ့ အင္ဂ်င္ပူေနတုန္းမွာ စက္သတ္ထားေပမဲ့ ေရတုိင္ကီအဖုံးကုိ မဖြင့္သင့္ဘူး။

 

ဖြင့္လုိက္ရင္ ဖိအား လက္က်န္ရွိေနတာရယ္၊ ေရကပူေန ဆူေနတာရယ္ေၾကာင့္ ေရေႏြးေငြ႕နဲ႔အတူ ပန္းထြက္လာတတ္တယ္။ ဖြင့္တဲ့သူကုိ ေရေႏြးပူနဲ႔ လွမ္းပက္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္ပြားေစတယ္။ မတ္သာလုိ႔ ဖြင့္ရမယ္ဆုိလွ်င္ အဖုံးကုိ တစ္၀က္ေလာက္ပဲ အရင္လွည့္ၿပီး ေလပူတုိးထြက္တာကုိ ခဏေစာင့္ေပးရမယ္။ ေလေတြ ထြက္သြားလုိ႔ ဖိအားေလ်ာ့က်ၿပီးမွ အဆုံးအထိလွည့္ၿပီး ဖြင့္ရမယ္။

 

Read more:ယာဥ္လုိင္စင္သက္တမ္းမတုိးခင္ ျပင္ဆင္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ား
Ref: ဒုိေဂ်ဆန္း

Read times
Rate this item
(1 Vote)