How Toစတီယာရင္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

စတီယာရင္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား google

ကားေမာင္းႏွင္သည့္အခါတြင္ မိမိကား၏ စတီယာရင္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ကားခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 

၁။လွည့္လိုက္တုိင္းနားစြင့္ထားပါ
========================
ယာဥ္ေမာင္းသူက စတီယာရင္ကို လွည့္လိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ စူးရွရွည္လ်ားေသာ ျပည္သံ၊ ညည္းတြားသံမ်ိဳးႏွင့္ စီခနဲက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ အသံျမည္လာပါက ကား၏ စတီယာရင္စနစ္တြင္ ျပသနာရွိေနပါၿပီ။

ထုိသုိ႔ျဖစ္ျခင္းမွာ စနစ္အတြင္းတြင္ရွိေသာ ပန္႕(pump)က အရည္အေပၚ သက္ေရာက္တဲ့ဖိအား က်ဆင္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


၂။အလြတ္လွည့္ၾကည့္ပါ
===================
စတီယာရင္ဘီးကုိ အလြတ္လွည့္ၾကည့္ရင္း သတိထားၾကည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ဆုိလွ်င္ စတီယာရင္ကို အားမစိုက္ဘဲ အနည္းငယ္လွည့္သည္နွင့္ ကားကုိလိုခ်င္သည့္ဘက္ကို ေကြ႕ပတ္ၿပီးလွည့္ႏုိင္ပါတယ္။

စတီယာရင္ကို လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး အားစိုက္လွည့္ေနရပါက ကား၏ ပါ၀ါစတီယာရင္ခၽြတ္ယြင္းေနပါၿပီ။


၃။ယုိစိမ့္ေနတာရွိလား
=================
ပါ၀ါဆီယုိစိမ့့္ျခင္းရွိမရွိ အျမဲစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

ကားကုိအခ်ိန္အေတာ္ၾကာရပ္ထားၿပီးတုိင္း ယာဥ္၏ ေအာက္ဘက္တြင္ အရည္ယုိစိမ့္တာမ်ိဳးရွိမရွိ စစ္ေဆးရပါမယ္။

ယုိစိမ့္သည့္ အစက္အေပါက္မွာ ပန္းေရာင္သို႔မဟုတ္ အနီေရာင္ျဖစ္ေနပါက ပါ၀ါစတီယာရင္စနစ္အတြင္းတြင္ ပါ၀ါဆီယိုစိမ့္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္ မျဖစ္ အလြယ္တကူသိရွိလိုပါက ယင္းေနရာတြင္ စကၠဴျဖဴ သို႔မဟုတ္ အျဖဴေရာင္ကတ္ထူျပားတစ္ခ်ပ္ကို ထားရွိလုိက္ပါ။

အျဖဴေရာင္ကတ္ထူျပားမွ က်လာသည့္အရည္၏ အေရာင္ကုိအလြယ္တကူသိရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


၄။သတိေပးပါ
==========
မိမိကား၏ ပါ၀ါစတီယာရင္စနစ္ခၽြတ္ယြင္းေနပါကအျခားယာဥ္ေမာင္းသူကို သတိေပးပါ။

 

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ မိမိကား၏ ပါ၀ါစတီယာရင္ခၽြတ္ယြင္းေနပါက ပထမဆုံးျဖစ္လာေသာေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းၿပီး ယာဥ္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

 

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေၾကာက္စိတ္အစား အျခားယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား သိရွိႏုိင္ေစရန္ ဟြန္းသံႏွင့္ အခ်က္ျပသတိေပးပါ။

 

သုိ႔မွသာ မိမိကားတြင္ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီကို အျခားယာဥ္ေမာင္းေတြ သိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


၅။လမ္းေဘးကို ေရြ႕ပါ
=======================
ကားကုိလမ္းေဘးသုိ႕ေရြ႕ပါ။

 

ပါ၀ါမပါဘဲ ေမာင္းႏွင္းရျခင္းျဖစ္၍ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ပါ။

 

စတီယာရင္ကို အားစိုက္ၿပီး လမ္းေဘးကို ေရာက္ေအာင္အတက္ႏုိင္ဆုံးႀကိဳးစားပါ။

 


၆။အျမန္ႏႈန္းျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလွ်ာ့ခ်ပါ
==========================
ကား၏ အျမန္ႏႈန္းကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ျဖင့္ ရပ္တန္႕ႏုိင္ရန္ၾကိဳးစားပါ။

 

ဘရိတ္ကိုေဆာင့္နင္းျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားရပါမည္။

 

ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ပါက ကား၏ ဦးတည္ရာကို ဆန္႔က်င္ဘက္အရပ္ဆီသုိ႕ေရာက္သြားႏုိင္ၿပီး ဘီးေခ်ာ္ထြက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ကာ မလိုလားအပ္သည့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အတြက္ အထူးသတိျပဳသင့္ပါတယ္။

 

ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္တြင္ ပါ၀ါစတီယာရင္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါက ကားတြင္ပါရွိပါေသာ ဘရိတ္အသုံးျပဳသည့္အခါတြင္ မာေခါက္ေခါက္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

 

အနည္းငယ္သာဖိအားထည့္ၿပီး ေျခနင္းကို ဖိအားေပးရပ္တန္႕ရန္ၾကိဳးစားပါ။

 

ဂီယာကုိ အနိမ့္ဆံုးထားၿပီး ဂီယာႏွင့္ ဘရိတ္ကို ညီညြတ္ေအာင္အသုံးျပဳၿပီး ကားကုိ ျဖည္းညွင္းစြာရပ္တန္႔ပါ။


၇။ရပ္တန္႔ၿပီး စက္ျပန္ႏိႈးပါ
====================
ကားကုိ တည္ျငိမ္ေအာင္ရပ္တန္႕ၿပီး စက္ျပန္ႏႈိးပါ။

 

ပုံမွန္အတိုင္းေမာင္းႏွင္းၿပီး ကားလမ္းႏွင့္ ေ၀းရာကို ကားကုိေရြ႕ျခင္း(သို႕မဟုတ္)အနီးဆုံးကား၀ပ္ေလွ်ာ့သုိ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေမာင္းႏွင္ပါ။

 

Read more: ဘီးေခြနဲ႔ တာယာကုိ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ခ်ိန္ညွိျခင္

Read times
Rate this item
(0 votes)