Knowledge

တာယာတစ္လံုး၏ ေဘးနံရံတြင္ ၎တာယာ၏ အရြယ္အစား၊ တပ္ဆင္ရမည့္ ေခြ၏ (rim) အရြယ္အစား၊ တာယာ၏ အၿမင့္ဆံုးခံနိုင္မည့္ ဝန္၊ အၿမင့္ဆံုးေမာင္းနွင္နုိင္မည့္ speed၊ တာယာ၏ တည္ေဆာက္ပံု နွင့္ အသံုးၿပဳထားေသာ materials မ်ား၊ တာယာ၏ ပန္းပြန္းစားခံနိုင္မႈအေၿခအေန (treadwear)၊ တာယာ၏ကုတ္အား (traction)၊ နွင့္ တာယာ၏ အပူဒဏ္ေပၚခံနုိင္မႈ (temperature resistance)၊ တာယာ၏ ထုတ္လုပ္သည့္ ကာလ၊ ထုတ္လုပ္သူ နွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံု၊ TWI (Tread Wear Indicator) ေခၚ တာယာ၏ ပန္းပြန္းစားမႈအေၿခအေနကိုၾကည့္ရမည့္ေနရာ၊ စေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေဖာ္ၿပထားသည္။
ဥေရာပ ကားႀကီးေတြရဲ႕ instrument cluster မွာေတြ႕ရတဲ့ အေခၚေဝၚမ်ား နွင့္ သေကၤတအခ်ိဳ႕ ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွွ် သင့္ကားဆီတုိင္ကီကို ျပည့္လွ်ံသည္အထိဓာတ္ဆီ မျဖည့္မိပါေစႏွင့္။ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ျဖည့္ရာတြင္လည္း ပန္႔ကိုင္၀န္ထမ္းကို တိုင္ကီျပြန္(အဖံုးဖြင့္လွ်င္ဖြင့္ခ်င္း ေတြ႔ရေသာအ၀က်ယ္ပိုက္)ၾကီးမွ ေလသံၾကားလွ်င္ ဆီဆက္မထည့္ဘဲ ရပ္ခိုင္းရန္ ဓာတ္ဆီျဖည့္တိုင္း မွာၾကားပါ၊
လက္ရိွကားေစ်းကြက္အတြင္းမွာေတာ့ အံုနာဘုတ္ေပ်ာက္အသစ္ေလွ်ာက္၊ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ မသမာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚၿပီး မူရင္းအံုနာဘုတ္ပုိင္ရွင္နဲ႔ မိတၱဴတုိ႔အၾကားဘယ္ကမွန္တယ္၊ ဘယ္သူမွားတယ္ဆုိၿပီးအြန္လုိင္းမွာ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။
ရန္ကုန္လိုင္စင္ (YGN)၊ မႏၲေလးလိုင္စင္ (MDY)၊ ေနျပည္ေတာ္လိုင္စင္ (NPT)၊ စစ္ကိုင္းလိုင္စင္ (SGG) စတဲ႔ ကားအသီးသီးဟာ လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္လို႔ သက္တမ္းတိုးၾကတဲ႔အခါ ရန္ကုန္လိုင္စင္ဟာလည္း ရန္ကုန္ထိကားယူသြားစရာမလို၊ မႏၲေလးလိုင္စင္ဆိုရင္လည္း မႏၲေလးကိုကားယူသြားစရာမလိုဘဲ မိမိလက္ရွိ ရွိေနတဲ႔ကညနမွာ တျခမ္းစစ္ ခရီးလြန္စစ္ျခင္းျဖင့္သက္တမ္းတိုးျခင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ မူလရံုးထိကားသယ္ေဆာင္သက္တမ္းတိုးရတဲ႔ဒုကၡကို ကင္းေဝးေစပါတယ္။
အခုလက္ရိွ Honda Civic ဝယ္ရင္ IMA ကင္းလား,Computer ထိုးစစ္လို႔ရလား? အဲ့လိုေတြဘာေၾကာင့္ေမးရလဲ? IMA ဆိုတာက Integraded Motor Assist ပါ။
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သည္ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ထက္ အသံုးမ်ားသည္။ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္သည္ပါ၀ါစြမ္းအား ေကာင္းျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ နည္းပါးျခင္း၊ အၾကမ္းခံ၍ ၾကာရွည္အသံုးခံျခင္း စေသာ အားသာခ်က္မ်ား ရွိသည္။
ယာဥ္သက္ေသခံ လက္မွတ္(အရပ္ေခၚ ဝီွးတက္ေပါ့) အေပ်ာက္ေလွ်ာက္ရင္ က်ေတာ္တို႔က ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ထားသူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္မူရင္းကို ေတာင္းပါတယ္။
အရင္က (၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း) ထုတ္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခုေနာက္ပိုင္းထုတ္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ခ်ိဳ႕ယြင္းလာၿပီဆိုရင္ အရင္ဆံုး အခ်က္ျပမီးေတြကေန သတိေပးေလ့ရွိပါတယ္။(အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားျပေလ့မရွိ)။
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္(၁၁)မ်ိဳးကို အသစ္လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သက္တမ္းတိုး(ႏွစ္လဲ)တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေပ်ာက္လို႔(မိတၴဴ)ျပန္ေလွ်ာက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ နယ္ေျပာင္း(နရပ)တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုခုလုပ္မယ္ဆိုတိုင္း(အာမခံေၾကးမပါ) ေဖၚျပပါပံုပါဇယားအတိုင္းကုန္က်ပါမည္။