Sports Carလွၽင္ျမန္ဖ်တ္လတ္မႈႏွင့္ ထူးျခားမႈမ်ားပါဝင္သည့္ 2019 Nio EP 9

လွၽင္ျမန္ဖ်တ္လတ္မႈႏွင့္ ထူးျခားမႈမ်ားပါဝင္သည့္ 2019 Nio EP 9 google

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ရွန္ဟဲၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Nio ကားကုမၸဏီသည္ လၽွပ္စစ္ကားမ်ားႏွင့္ Self-Driving နည္းပညာကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္သူအျဖစ္

အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါသည္။ Nio သည္ ေခတ္ေရွ႕ေျပး Autonomous Concept ကားေလး Eve ၊ Nio 003 Racer ႏွင့္ ခုနစ္ေယာက္စီး လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္သုံး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ SUV ကား ES8 တို႔ကို

ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူသိမ်ားပါသည္။

 

အသစ္သစ္ေသာ မြမ္းမံမႈေတြျပဳလုပ္ထားသည့္ Hyundai Sonata Limited 2.0T *** အသစ္သစ္ေသာ မြမ္းမံမႈေတြျပဳလုပ္ထားသည့္ Hyundai Sonata Limited 2.0T *** 

 

 

ထုိ႔ထက္ ပိုၿပီးလူသိမ်ားသည္က လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္သုံး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ၿပိဳင္ကားမိုဒယ္ EP9 ကို ဒီဇိုင္းထြင္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေယာက္စီး ၿပိဳင္ကား Nio EP9 ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက

စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္စီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္းေစ်းႏွင့္ ေျခာက္စီးတိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ကြင္းမွာေရာ အမ်ားသုံး လမ္းမွာပါ

အသုံးျပဳေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ Nio EP9 ကို ေနာက္ထပ္ ၁ဝ စီး ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ ၂ဝ၁၉ မိုဒယ္အျဖစ္ အသစ္မြမ္းမံ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကားသစ္၏ေစ်းကို အတိအက် မသိရေသးေသာ္လည္း

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ သန္း ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။ အဆင့္ျမင့္စူပါၿပိဳင္ကားေစ်းကြက္တြင္ 2019 Nio EP9 ႏွင့္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္က Rimac Concept One ႏွင့္

Porsche 918 Spyder မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

တံခါးႏွစ္ေပါက္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းဆန္း ၿပိဳင္ကားသစ္ေလး EP9 သည္ ခပ္ဝပ္ဝပ္ႏွင့္ ျဗက္က်ယ္က်ယ္ ကိုယ္ထည္အေနအထား၊ အရြယ္ အစား ႀကီးမားျပန္႔ကားေသာ ကားဘီးခုံးမ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္ဟိုက္ပါၿပိဳင္ကား

တစ္စီးအသြင္ကို အျပည့္အဝရယူထားၿပီး ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနေသာ ၿပိဳင္ကားဒီဇိုင္းမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ဆန္းသစ္ သေလာက္ ခံ့ညားတင့္တယ္လွေသာ EP9 သည္ စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံ႐ုပ္ရွင္ တခ်ိဳ႕တြင္

ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ခပ္ဆန္းဆန္းကားမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ Nio သည္ EP9 ကားသစ္ကို ေျမဝပ္အားေကာင္းၿပီး ေလစီးဆင္းမႈေကာင္းမြန္ေအာင္တင္သာမက ေလခြင္းအားေကာင္းၿပီး

တရြတ္ဆြဲမႈနည္းပါးေအာင္လညး္ အထူးမြမ္းမံဖန္တီး ထားပါသည္။ ကိုယ္ထည္ျပားမ်ားကို ကာဗြန္ဗိုင္ဘာသားမ်ားႏွင့္သာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ထည္အေလးခ်ိန္ကို ေပါ့ပါးေစပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကား၏အရွိန္အဟုန္ ျမန္ဆန္သြက္လက္ေစရန္ ဖ်တ္လတ္ေသာ ေလခြင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ထပ္တိုး တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ထူးျခားအေကာင္းမြန္ဆုံး ေလခြင္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုက

ကားအေနာက္ဘက္က ေလပင့္အားထိန္း ေတာင္ပံႀကီးျဖစ္ၿပီး ေျမဝပ္အား ပိုေကာင္းေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တရြတ္ဆြဲမႈပိုနည္းေစျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ မတူညီေသာ အေနအထား သုံးမ်ိဳးကို ခ်ိန္ညႇိေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္။

ထုိအေနအထားသုံးမ်ိဳးမွာ Park ၊ Low Drag နဲ႔ High Downforce တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ကားေနာက္ပိုင္းက အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ Rear Flap ကို ေအာက္ေျခမွာရွိသည့္ Rear Diffuser ၏ အရွည္အတိုင္း

ဖန္တီးထားၿပီး Flat Undertray ႏွင့္ ကားအေနာက္အလယ္ပိုင္းမွ ကားမီးေတြနားအထိ ေကြ႕ေကာက္တက္သြားသည့္ ခပ္ထူထူလိုင္းႀကီးလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ကားေရွ႕ မ်က္ႏွာစာက အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ

Front Splitter ကိုလည္း ခ်ိန္ညႇိေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္။ ႀကီးမားသည့္ ကားဘီးခုံးေတြေအာက္က ကားဘီးမ်ားကို ၁၉ လက္မအရြယ္ကိုေရာ ၂၁ လက္မအရြယ္ကိုပါ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ကားေအာက္ခံထည္ကိုလည္း

ကာဗြန္ဖိုင္ဘာသားမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္သတၱဳ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကား၏ အေလးခ်ိန္ကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး သမားရိုးက် သံမဏိေအာက္ခံထည္မ်ားထက္စာလွၽင္ ကားကို ၇ဝ

ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုေပါ့ပါးေစပါသည္။

ေလးဘီးယက္စနစ္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္သုံး ၿပိဳင္ကားသစ္ Nio EP9 ၏ ဘီးတစ္စီးစီတြင္ လၽွပ္စစ္မိုတာတစ္ခုစီ တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း လၽွပ္စစ္မိုတာေလးခု ပါၿပီး ျမင္းေကာင္ေရ ၁ယ၃၄၁

ေကာင္အား (တစ္မီဂါဝပ္) အထိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔သီးျခားစီတပ္ဆင္ထားေသာ လၽွပ္စစ္မိုတာမ်ားက ကားကို ကုပ္အား ေကာင္းေကာင္းရရွိေစၿပီး လည္ပတ္အားကိုလည္း ပိုေကာင္းေစျခင္းေၾကာင့္

အခ်ိဳးအေကြ႕မ်ားတြင္ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ေစပါသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ EP9 တြင္ လၽွစ္စစ္မိုတာ ေလးခုကို ခြဲျခားတပ္ဆင္ထားသလို ဂီယာကလည္း ေလးခု သီးျခားပါဝင္ပါသည္။ ကား၏ အျမင့္ဆုံးအျမန္ႏႈန္းက

တစ္နာရီကို ၁၉၅ မိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂ ဒသမ ၇ စကၠန္႔အတြင္းတြင္ သုညမိုင္မွ တစ္နာရီ ၆၂ မိုင္ႏႈန္း ေရာက္ေအာင္ အရွိန္ျမႇင့္တင္နိုင္ပါသည္။ ကား၏ ဘက္ထရီကို အားအျပည့္သြင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္သာ

ၾကာျမင့္ၿပီး အားအျပည့္သြင္းထားမည္ဆိုလွၽင္ ၂၆၅ မိုင္ႏႈန္းအထိ ေမာင္းႏွင္အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကားဘက္ထရီကို သင့္တင့္ေသာ အပူခ်ိန္တြင္ရွိေနေစမည့္ Cooling System ေကာင္းေကာင္းလည္း

ပါဝင္ပါသည္။ ႏွစ္ေယာက္စီးကားအတြင္းခန္းကိုေတာ့ ကာဗြန္ဖိုင္ဘာသားမ်ား အသုံးျပဳၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားတစ္စီးအသြင္ ဖန္တီးထားပါသည္။

Source:automobile

Read times
Rate this item
(0 votes)