Sports Carဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ရေသာ Stratos ၿပိဳင္ကားကို ေခတ္သစ္မိုဒယ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာသည့္ 2018 MAT Lancia Stratos

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ရေသာ Stratos ၿပိဳင္ကားကို ေခတ္သစ္မိုဒယ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာသည့္ 2018 MAT Lancia Stratos google

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ထုတ္လုပ္ေစ်းကြက္တင္ခဲ့ၿပီး ကားၿပိဳင္ပြဲသမိုင္းမွာ နာမည္ေက်ာ္လူသိမ်ားခဲ့သည့္ Lancia Stratos ၿပိဳင္ကားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ကမၻာအႏွံ့အျပားက

လူသန္းေပါင္းစြာအတြက္ အမွတ္ရစရာ ျဖစ္ေနသည့္ ကားမိုဒယ္တစ္ခုဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရေသာ Stratos ၿပိဳင္ကားသည္ ေခတ္သစ္ မိုဒယ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္

ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

 

ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ၿပီး ေပးေခ်လုိက္ရသည့္ တန္ဖိုးႏွင့္ ထိုက္တန္မႈရွိသည့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ Toyota Corolla Axio 2013 *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ၿပီး ေပးေခ်လုိက္ရသည့္ တန္ဖိုးႏွင့္ ထိုက္တန္မႈရွိသည့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ Toyota Corolla Axio 2013 *** 

 

သို႔ေသာ္ Lancia မွ ထုတ္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေခတ္သစ္ Stratos ၿပိဳင္ကားကို ထုတ္လုပ္လိုက္သည္ကေတာ့ အီတလီနိုင္ငံက ကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Manifattura Automobile Torino ပဲျဖစ္ၿပီး

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက Stratos ကားသစ္၏ နမူနာပုံစံကို ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တုန္းကေတာ့ MAT သည္ Brose Group ၏ ဥကၠဋ Micheel Stoschek အတြက္ တစ္စီးတည္းထုတ္ ကားအျဖစ္

2010 Stratos ကို အထူးထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၈ မိုဒယ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္မယ့္ MAT Lancia Stratos ၿပိဳင္ကားသစ္ကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဂ်ီနီဗာကားျပပြဲမွာ ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ၿပီး

စုစုေပါင္းကားအစီးေရ ၂၅ စီးသာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

2018 MAT Stratos ၿပိဳင္ကားသစ္ကို အမ်ားသုံးလမ္းေပၚမွာ ေန႔စဥ္အသုံးျပဳေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာ္လည္း Supercar ၊ ကားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ GT Racer ႏွင့္ Safari Package Rally Racer ဆိုၿပီး

ဗားရွင္းသုံးမ်ိဳး ခြဲျခားထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ကား၏ေစ်းကို အတိအက် မသိရေသးေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက Stratos ကားသစ္တစ္စီးသည္ ေပါင္ေျခာက္သိန္းဝန္းက်င္ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

Stratos ၿပိဳင္ကားသစ္၏ ကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းသည္ မူလ Strats မိုဒယ္ကို အေလးအျမတ္ျပဳဖန္တီးထားသည့္ 2010 Stratos Concept ကားကိုသာ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေခတ္ေဟာင္းဟန္ မေပ်ာက္ေသာ

ေခတ္သစ္ၿပိဳင္ကား တစ္စီး၏ ႐ုပ္ထြက္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ကား၏ ကိုယ္ထည္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားသည္လည္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ မူလလက္ေဟာင္း Stratos မိုဒယ္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူျခင္းေၾကာင့္ ယခုေခတ္တြင္ ရွားပါးၿပီး

ေတြ႕ရခဲေသာ Rally ၿပိဳင္ကားတစ္စီး၏ဟန္ကို ဆန္းသစ္လွပစြာ ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ဒီဇိုင္းပုံစံတို႔ကို ေရာေႏွာဖန္တီး ဒီဇိုင္းထြင္ထားေသာ Stratos ကားသစ္ကို ေခတ္သစ္နည္းပညာမ်ားႏွင္ အေကာင္းဆုံးတည္ေဆာက္ထားၿပီး ကားကိုယ္ ထည္တစ္ခုလုံးနီးပါးကိုလည္း

ကာဗြန္ဖိုင္ဘာသားမ်ားႏွင့္သာ ဖန္တီးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္ထည္ အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးေအာင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားေသာ Stratos ကားသစ္သည္ အခ်ိဳးအစားညီမၽွၿပီး အေကာင္း ဆုံးထိန္းသိမ္းေမာင္းႏွင္နိုင္ေအာင္

စီမံထားပါသည္။ Mid-engined တပ္ Stratos ကို ေဘးဘက္က ၾကည့္လွၽင္ သပ္(စို႔)ပုံစံ ကိုယ္ထည္အေနအထား၊ ခပ္ဝိုက္ဝိုက္ ကားေရွ႕ေလကာမွန္ႏွင့္ ျဖဳတ္လို႔ရေသာ ကားအေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ စက္ဖုံးမ်ားကို လိုက္ဖက္ညီစြာ

တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

အလ်ား ၄ယ၁၈၁ မီလီမီတာ၊ အနံ ၁ယ၉၇၁ မီလီမီတာႏွင့္ အျမင့္ ၁ယ၂၄ဝ မီလီမီတာရွိေသာ Stratos ကားသစ္၏ ကိုယ္ထည္အတိုင္းအတာသည္ မူလ Stratos မိုဒယ္ေဟာင္းထက္စာလွၽင္ နည္းနည္း ပိုႀကီးသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ထုိကိုယ္ထည္အတိုင္းအတာအရဆိုလွၽင္ Stratos သည္ Auti TT ၏ကိုယ္ထည္ အရွည္ႏွင့္ တူညီပါသည္။ ျဗက္က်ယ္က်ယ္ ကားေရွ႕ စက္ဖုံးႏွင့္ ေခတ္ေဟာင္းပုံစံ ကားေရွ႕မီးတို႔သည္ ကားေရွ႕မ်က္ႏွာစာကို

ဂႏၴဝင္ေခတ္ေဟာင္းၿပိဳင္ကားတစ္စီး၏ အသြင္ရရွိေစၿပီး ကားေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ကားေနာက္မီးဝိုင္းမ်ားကေတာ့ ေခတ္သစ္ႏွင့္ ေခတ္ေဟာင္းႏြယ္ေသာ ဒီဇိုင္းဟန္ပန္ကို သိသာေပၚလြင္ေစပါသည္။

Mid-engined အင္ဂ်င္တပ္ Stratos ၿပိဳင္ကားသစ္၏ အင္ဂ်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိအက်မေၾကညာေသးေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏အဆိုအရ ကားသစ္သည္ ျမင္းေကာင္ေရ ၅၅ဝ အား ေက်ာ္လြန္သည္အထိ

ထုတ္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခင္ Concept မိုဒယ္၏ 4.3 Liter V8 အင္ဂ်င္ထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုေကာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ Concept ကားတုန္းကေတာ့ အျမင့္ဆုံးအျမန္ႏႈန္း အေနျဖင့္ တစ္နာရီကို မိုင္ ၁၇ဝ မွ

၂ဝ၅ မိုင္ၾကား သြားလာနိုင္ၿပီး ၃ ဒသမ ၃ စကၠန္႔အတြင္းမွာ သုညမိုင္မွ တစ္နာရီ ၆၂ မိုင္ႏႈန္းေရာက္ေအာင္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆိုင္းထိန္းစနစ္ကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ မြမ္းမံထားေသာ Stratos ကားသစ္သည္

ရႈပ္ေထြးေကြ႕ေကာက္ေသာ လမ္းမ်ားတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေမာင္းႏွင္အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ကားအတြင္းခန္းကို မူလကား၏ သြင္ျပင္ မေပ်ာက္ေစဘဲ ေခတ္သစ္ဟန္လြမ္းၿပီး ဂႏၴဝင္ဆန္ဆန္ႏွင့္ အရိုးရွင္းဆုံး အတြင္းခန္းမ်ိဳး ဖန္တီးထားပါသည္။

Source: automobile

Read times
Rate this item
(0 votes)