Sports Car



ေန႔စဥ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ အထူးဇိမ္က်သက္သာမႈကို ရရွိေစၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားတစ္စီး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳး ရရွိေစပါသည့္ 2017 Lamborghini Aventador LP 740-4 S

ေန႔စဥ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ အထူးဇိမ္က်သက္သာမႈကို ရရွိေစၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားတစ္စီး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳး ရရွိေစပါသည့္ 2017 Lamborghini Aventador LP 740-4 S google

နာမည္ေက်ာ္စူပါၿပိဳင္ကားကုမၸဏီ Lamborghini သည္ Aventador ၿပိဳင္ကားကို ကုမၸဏီ၏ ထိပ္တန္း စူပါၿပိဳင္ ကားမိုဒယ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ အေစာပိုင္းကတည္းက တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမိုးဖြင့္ပုံစံ Roadster ဗားရွင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ဗားရွင္း SuperVeloce မ်ားကဲ့သို႔ အထူးထုတ္ဗားရွင္းမ်ား ထပ္တိုးဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွာလည္း Aventador S အမည္ႏွင့္

ဗားရွင္းသစ္ တစ္ခု ထပ္တိုးမြမ္းမံထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က တရားဝင္ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက အမ်ားသုံးလမ္းမ်ားေပၚတြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ

Aventador S သည္ ထင္သာျမင္သာေသာ အေျပာင္းအလဲအမ်ားႀကီး မရွိဘဲ ခပ္ပါးပါးေလး မြမ္းမံထားျခငး္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ အဆိုအရ ေလခြင္းအားႏွင့္ ေအာက္ခံထည္ပိုင္းကို အျပည့္အဝမြမ္းမံထားသည္ဟုဆိုၿပီး

စြမ္းအားပိုျပည့္ဝျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီထုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္အမိုက္စား SuperVeloce ၿပိဳင္ကားႏွင့္ ပိုနီးစပ္ပါသည္။

Lamborghini ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္က Aventador S သည္ စူပါၿပိဳင္ကားမ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈကို အေကာင္းဆုံး ေဖာ္က်ဴးျပသေနေသာ

Aventador မ်ိဳးဆက္သစ္မိုဒယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သလို အနာဂတ္၏ေရွ႕ေျပးဒီဇိုင္း၊ ေခတ္သစ္နည္းပညာႏွင့္ ေမာင္းႏွင္မႈစြမ္းအားတို႔ လိုက္ဖက္ညီစြာ သဟဇာတ ျဖစ္ေနေသာ Aventador S သည္ စူပါၿပိဳင္ကားမ်ား၏

Concept ပုံစံကို အဆင့္သစ္တစ္ခုဆီ တြန္းပို႔ေပးေနျခင္းဟုလည္း ဆိုပါသည္။ အဆင့္ျမင့္စူပါၿပိဳင္ကားေဈး ကြက္တြင္ 2017 Lamborghini Aventador LP 740-4 S ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးၿပိဳင္ဘက္ဟု ဆိုနိုင္ျခင္းမွာ

Ferrari F12berlinetta ျဖစ္ပါသည္။

တံခါးႏွစ္ေပါက္ႏွင့္ စူပါၿပိဳင္ကားမိုဒယ္သစ္ Aventador S ကို အေဝးကၾကည့္လွၽင္ ယခင္မိုဒယ္ႏွင့္ တူသေယာက္ရွိေသာ္လည္း နီးနီးကပ္ကပ္ ၾကည့္မည္ဆိုလွၽင္ ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္သစ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။

ကားေရွ႕မ်က္ႏွာစာမွာ ပိုခံ့ညားထည္ဝါေသာ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းဧရိယာႏွင့္ သိသိသာသာ ဒီဇိုင္းမြမ္းမံ ေျပာင္းလဲထားေသာ ကားေရွ႕ဘမ္ပါတို႔က အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ၿပီး ကားအေရွ႕ဘက္စြန္း၏ အလယ္ပိုင္းမွာ ယခင္လို

ကိုယ္ထည္အေရာင္အတိုင္း ဖန္တီးထားေသာ သတၱဳျပား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ Front Spiltter ႏွင့္ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ ေဘးဘက္ေလစုပ္ေပါက္မ်ား၏ ဝန္းက်င္ကို အနက္ေရာင္ဖန္တီးထားပါသည့္အျပင္ Spiltter

သည္လည္း ယခင္ထက္ ပိုရွည္လ်ားၿပီး ဘမ္ပါ၏ ေဘးစြန္း ႏွစ္ဖက္အထိ ခ်ဲ႕ကားထားပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ မြမ္းမံမႈက ေလစီးဆင္းမႈကို ပိုေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းေၾကာင့္ ေလခြင္းအား ပိုေကာင္းေစ႐ုံတင္မကဘဲ အင္ဂ်င္၏ ေအးျမမႈကို

လည္း ပိုတိုးေစပါသည္။

ကားေဘးဘက္ဒီဇိုင္းမွာ ထူးထူးျခားျခား အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ္လည္း Lamborghini ထုတ္ ေခတ္ေဟာင္းကားမိုဒယ္ Countach ၏ ပုံစံကို ခပ္ပါးပါးမွီျငမ္းထားေသာ ကားေနာက္ဘီးခုံးဒီဇိုင္းသစ္ကို

ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကားေနာက္ဘီခုံး၏ ထိပ္ပိုင္းသည္ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ပုံစံရွိၿပီး ဘီးခုံးေကာက္ေၾကာင္းမ်ားမွာ ကားေဘးဘက္ Side Skirt မ်ားဆီ အခ်ိဳး က်က် သြယ္ဝိုက္ဆင္းသက္လာပါသည္။

အသိသာအထင္ရွားဆုံး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ကားေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္နိုင္ၿပီး ကားေနာက္မီးမ်ား၏ ေအာက္ဘက္မွာ အထူးျခားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ကားေနာက္မီးႏွစ္ခုၾကား ဧရိယာကိုလည္း ယခင္လိုကိုယ္ထည္အေရာင္အတိုင္း

မဟုတ္ဘဲ အနက္ေရာင္သာ ဖန္တီးထားၿပီး ေဘးဘက္ ေလစုပ္ေပါက္မ်ားက ပိုၿပီး သြယ္လ်ပါသည္။ ေလစုပ္ ေပါက္ေတြ ပိုေသးသြားျခင္းေၾကာင့္ ဘမ္ပါသည္ ေဘး ဘက္အထိ ပိုရွည္လာၿပီး ကားကိုလည္း ပိုၿပီးေတာင့္

တင္းႀကံ့ခိုင္ေသာ ႐ုပ္ထြက္မ်ိဳးပိုင္ဆိုင္ေစပါသည္။

ဘမ္ပါေအာက္ဘက္တြင္ ဒီဇိုင္းဆန္းအိပ္ေဇာပိုက္၏ ေဘးတစ္ဖက္စီတြင္ ငါးဆူးေတာင္ပုံ သတၱဳျပားမ်ား ပါဝင္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားဆန္ဆန္ Diffuser ခပ္ႀကီးႀကီး ပါဝင္ပါသည္။ ထို Diffuser ဒီဇိုင္းသစ္သည္

ကားကိုယ္ထည္တရြတ္ဆြဲမႈမွလည္း ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ေလခြင္းအားပိုင္းကို ေျပာရမည္ဆိုလွၽင္ ကားအေနာက္ဘက္ ေလပင့္အားထိန္းေတာင္ပံအရွင္သည္ ကား၏အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ေမာင္းႏွင္မႈပုံစံအေပၚမူတည္ၿပီး

အေနအထားသုံးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည့္အျပင္ အသစ္မြမ္းမံထားေသာ Aventador S တြင္ ကိုယ္ထည္အေရွ႕ဘက္ေျမဝပ္အားကိုလည္း အရင္ထက္ ၁၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုတိုးလာေအာင္ ဖန္တီးထားပါသည္။

အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုလည္း ထပ္တိုး အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ Aventador LP 740-4 S ၿပိဳင္ကားသစ္တြင္ နာမည္ႏွင့္လိုက္ဖက္ညီေအာင္ ျမင္းေကာင္ေရ ရ၃ဝ အား 6.5 Liter V12 အင္ဂ်င္ကို ISR

(Independent Shifting Rod) ဂီယာခုနစ္ခ်က္ႏွင့္ တြဲဖက္တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထိုႏႈန္းထားအရ Aventador S သည္ ယခင္ထက္ ျမင္းေကာင္ေရအား ေလးဆယ္ပိုမ်ားၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Aventador SV ၿပိဳင္ကားႏွင့္

ယွဥ္ရင္ေတာင္ ျမင္းေကာင္ေရကိုး ေကာင္အားပဲ ပိုနည္းပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စြမ္းအင္ပိုမ်ား လာရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ VVT (Variable Valve Timing) ႏွင့္ VIS(Variable Intake System) တို႔ကဲ့သို႔

နည္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ ကား၏ အျမင့္ဆုံးေမာင္းႏွင္နိုင္ေသာ အျမန္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီကို ၂၁၇ မိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂ ဒသမ ၉ စကၠန႔္အတြင္းမွာ သုညမိုင္မွ တစ္နာရီ မိုင္ေျခာက္ ဆယ္ႏႈန္းေရာက္ေအာင္

အရွိန္ျမႇင့္တင္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွင့္ ႏႈန္းထားခ်င္း သိပ္မကြာျခားလွေပ။

ကား အိပ္ေဇာစနစ္သစ္ကလည္း ယခင္ထက္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုေပါ့ပါးသလို အင္ဂ်င္သံကိုလည္း ပိုေကာင္းေစၿပီး ကားဘီးမေခ်ာ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ေစနိုင္မည့္ Traction Control ႏွင့္ ကား၏ ေမာင္းႏွင္နိုင္စြမ္းကို

လည္း ပိုတိုးလာေစပါသည္။ ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာ ကား၏ ေမာင္းႏွင္မႈပုံစံ (Driving Mode) မွာ ယခင္လို Strada၊ Sport ႏွင့္ Corsa တို႔ႏွင့္အတူ Ego Mode လည္း ထပ္တိုးပါဝင္လာပါသည္။ Strada Mode

က ေန႔စဥ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ အထူးဇိမ္က်သက္သာမႈကို ရရွိေစၿပီး Sport Mode က ေနာက္ဘီးယက္စနစ္သုံးခံစားမႈမ်ိဳးႏွင့္ ၿပိဳင္ကားဆန္ ဆန္ခံစားမႈကို ရရွိေစသကဲ့သို႔Corsa မွာ တကယ့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားတစ္စီး၏

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳး ရရွိေစပါသည္။ Ego Mode မွာ အင္ဂ်င္၊ ဂီယာ၊ စတီယာရင္ႏွင့္ ဆိုင္းထိန္းစနစ္ကို ကားေမာင္းသူ၏ သေဘာ ဆႏၵအတိုင္း ဖန္တီးေမာင္းႏွင္နိုင္ပါသည္။

 

2017 Lamborghini Huracan LP 610-4 Avio ၿပိဳင္ကား *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ 2017 Lamborghini Huracan LP 610-4 Avio ၿပိဳင္ကား *** 

 

အသစ္မြမ္းမံ ထားေသာ2017 Lamborghini Aventador LP 740-4 S ၏ ေဈးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၁,၃၅ဝ ႏွင့္အထက္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ထက္ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္းနီးပါး ေဈးပိုႀကီးပါသည္။

Source:automobile

Read times
Rate this item
(2 votes)