Sports Carယခင္ထက္ စြမ္းအင္ပမာဏ ပိုမ်ားၿပီး ေအာက္ခံထည္ဖြဲ႕စည္းပုံလည္း ထူးျခားကြဲျပားေသာ GT3 RS ၿပိဳင္ကားသစ္

ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၏ ကားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Porsche သည္ နာမည္ေက်ာ္ Porsche 911 ၿပိဳင္ကား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ဗားရွင္းဟုဆိုရမည့္ 911 GT3 ၿပိဳင္ကားမိုဒယ္ကို

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက မိတ္ဆက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ GT3 ကို အေျခခံထားေသာ 911 မ်ိဳးဆက္ GT3 RS မိုဒယ္အျဖစ္ သိသိသာသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္မြမ္းမံခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာလည္း ေနာက္ဆုံးေပၚ GT3 မိုဒယ္အျဖစ္ 911.2 မ်ိဳးဆက္

GT3 RS မိုဒယ္သစ္ကို ထပ္တိုးအဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၏ ဂ်ီနီဗာကားျပပြဲႀကီးတြင္ တရားဝင္ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက နမူနာပုံစံအျဖစ္ အမ်ားသုံးလမ္းေပၚတြင္ ပြဲထုတ္ ေမာင္းႏွင္ျပသဖူးေသာ GT3 RS သည္ GT3 ကိုသာ အဓိက အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ လုံးဝ

မိုဒယ္အသစ္တစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း ကားအတြင္းေရာ အျပင္ကိုယ္ထည္ကိုပါ ခပ္ပါးပါးေလးေျပာင္းလဲမြမ္းမံထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခင္ထက္ စြမ္းအင္ပမာဏ ပိုမ်ားၿပီး ေအာက္ခံထည္ဖြဲ႕စည္းပုံလည္း

ထူးျခားကြဲျပားေသာ GT3 RS ၿပိဳင္ကားသစ္သည္ ၿပိဳင္ပြဲေျပးလမ္းထက္မွာ ပိုၿပီးဖ်တ္လတ္ျမန္ဆန္ပါသည္။

2018 Porsche 911 GT3 RS ၿပိဳင္ကားသစ္အတြက္ ႀကိဳတင္အမွာစာမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ လက္ခံေနၿပီျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၇,၅ဝဝ

ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပမွာေတာ့ ဧၿပီလလယ္မွ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယူရို ၁၉၅,၁၃၇ ႏွင့္အထက္ ေစ်းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ လက္ရွိၿပိဳင္ကားေစ်းကြက္တြင္ Porsche 911 GT3 RS ႏွင့္

အဓိကၿပိဳင္ဘက္မ်ားကေတာ့ Lamborghini Huracan Performante ၊ Mercedes-AMG GT ႏွင့္ Ferrari 488 Pista တို႔ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ၿပိဳင္ကားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

တံခါးႏွစ္ေပါက္ၿပိဳင္ကားသစ္ေလး 911 GT3 RS ၏ ကိုယ္ထည္ပုံစံသည္ GT3 မိုဒယ္ကိုသာ အေျခခံထားျခင္းေၾကာင့္ သိပ္ၿပီးထူးျခားကြဲျပားတာမ်ိဳးမရွိဘဲ ခပ္ပါးပါးေလးပဲ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ၂ဝ၁၈ မိုဒယ္အတြက္

ခပ္ေတာက္ေတာက္အစိမ္းေရာင္ကဲ့သုိ႔ ကိုယ္ထည္အေရာင္သစ္မ်ားကို ထပ္တိုးထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကားကိုယ္ထည္ေဘးဘက္က Side Skirt ေပၚတြင္ ေခတ္ေဟာင္းပုံစံ အနက္ေရာင္

အစင္းလိုင္းေအာက္ခံႏွင့္ GT3 RS စာလုံးႀကီးမ်ား ေရးျခယ္ေပးထားျခင္းမွာလည္း GT3 RS မိုဒယ္သစ္၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။

အသစ္မြမ္းမံထားေသာ ကားေရွ႕ မ်က္ႏွာစာသည္ GT3 မိုဒယ္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူၿပီး ေျမဝပ္အား ေကာင္းမြန္ေစရန္ တပ္ဆင္ေပးထားသည့္ အေနာက္ဘက္ ေလပင့္အားထိန္းေတာင္ပံႏွင့္ Side Skirt မွာ 911 GT3 RS

ႏွင့္ ပိုဆင္ပါသည္။ ကားကိုယ္ထည္မွာ ပထမဆုံး အျမင္အာ႐ုံကိုဖမ္းစားႏိုင္သည့္အရာမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ရိုးရိုး 911 GT3 မိုဒယ္ကဲ့သို႔ ကားေရွ႕ဘမ္ပါပုံစံသာျဖစ္ပါသည္။

အျပင္အဆင္သစ္ေတြအေနျဖင့္ ေလခြင္းအား ဒီဇိုင္းသစ္မ်ား၊ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ ေလစုပ္ေပါက္မ်ားႏွင့္ သိသာေပၚလြင္ေသာ Front Splitter မ်ားကို ထပ္တိုးတပ္ဆင္ထားပါသည္။ ကားအေရွ႕ အလယ္ပိုင္း

ဧရိယာႏွင့္ ကားေရွ႕မီးဒီဇိုင္းသည္ ယခင္က GT3 မိုဒယ္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူေနေသးေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္မွန္ဘီလူးေအာက္က မီးမ်ားမွာ ထူးျခားကြဲျပားပါသည္။

ရိုးရိုး GT3 မိုဒယ္ႏွင့္ ထူးျခားကြဲျပားေသာ ေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခုမွာ ကားေနာက္ဖုံးစြန္းေပၚက NACA Duct မ်ားျဖစ္ၿပီး ကားေဘးဘက္တြင္ GT 3 RS ကားသစ္သည္ အရင္မိုဒယ္ႏွင့္ သိပ္မကြာျခားလွေပ။

Side Skirtသည္ နည္းနည္းပိုထူၿပီး အေနာက္ဘက္ဘီးခုံးဧရိယာက ေလစုပ္ေပါက္မ်ား၏ အနားသတ္သည္ ပိုၿပီးႀကီးမားထူထဲသလို ကားအေနာက္ဘမ္ပါက ေလစုပ္ေပါက္မ်ားသည္လည္း ပိုၿပီးရွည္သြယ္ပါသည္။

Twin-five-spoke ဒီဇိုင္း ကားဘီးသစ္မ်ားကလည္း GT3 RS ၏ မူလ႐ုပ္ထြက္ကို မေျပာင္းလဲေစဘဲ ကားအေနာက္ဘက္တြင္ ပုံမွန္ 911 မိုဒယ္၏ ကားေနာက္မီးဒီဇိုင္းကိုသာ ထပ္တိုးမြမ္းမံတပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း

အေနာက္ဘက္ ေလပင့္အားထိန္းေတာင္ပံကေတာ့ ခပ္ပါးပါးေလး ကြဲျပားပါသည္။ ကားအေနာက္ဘက္စြန္း၏ အလယ္တည့္တည့္မွာ တပ္ဆင္ထားေသာ အိပ္ေဇာပိုက္ဒီဇိုင္းသည္ ယခင္မိုဒယ္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း

ေလစုပ္ေပါက္သစ္မ်ားႏွင့္ Diffuser ပုံစံမွာ ယခက္ထက္ ပိုၾကည့္ေကာင္းပါသည္။

GT3 RS ၿပိဳင္ကားသစ္မွာ ကားကိုယ္ထည္ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းရန္အတြက္ ကားအေရွ႕ဘက္စြန္း၊ ကားေခါင္မိုး၊ အေနာက္ဘက္ ေလပင့္အားထိန္းေတာင္ပံႏွင့္ ကားမွန္အထိုင္ခြက္တို႔ကို ကာဗြန္ဖိုင္ဘာသားမ်ားႏွင့္

ဖန္တီးထားၿပီး တျခားစိတ္ဝင္စားစရာ ဒီဇိုင္း အျပင္အဆင္မ်ား ထပ္တိုးပါဝင္ေသာ Weissach Package ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

 

ကမ႓ာ႔ၿပိဳင္ကားေလာကကို ရိုက္ခတ္သြားေသာ Janpan ကား GTR  R35 *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ ကမ႓ာ႔ၿပိဳင္ကားေလာကကို ရိုက္ခတ္သြားေသာ Janpan ကား GTR R35 *** 

 

ေနာက္ဘီးယက္စနစ္သုံး 911 GT3 RS ၿပိဳင္ကားသစ္တြင္ ျမင္းေကာင္ေရ ၅၂ဝ အား 4.0 Liter Flat-six အင္ဂ်င္ကို Porsche Doppelkupplung ဂီယာခုနစ္ခ်က္ႏွင့္ တြဲဖက္တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး ယခင္ထက္ ျမင္းေကာင္ေရ

ႏွစ္ဆယ္အား ပိုမ်ားျပားပါသည္။ ကား၏ အျမင့္ဆုံး အျမန္ႏႈန္းက တစ္နာရီကို ၁၉၃ မိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး သုံးစကၠန္႔အတြင္းမွာ သုညမိုင္မွ တစ္နာရီ မိုင္ေျခာက္ဆယ္ႏႈန္း ေရာက္ေအာင္ အရွိန္ျမႇင့္တင္နိုင္ပါသည္။ ထိုႏႈန္းထားသည္

ယခင္ထက္ပိုၿပီးျမန္ဆန္ပါသည္။ ႏွစ္ေယာက္စီး ကားအတြင္းခန္းသည္လည္း ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိထားေသာ GT3 မိုဒယ္ကိုသာ အေျခခံထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားႀကီး ထူးျခားေျပာင္းလဲမသြားဘဲ Alcantara လို

အဆင့္ျမင့္အသုံးအေဆာင္မ်ား အသုံးျပဳထားၿပီး GT3 RS အမွတ္တံဆိပ္ လိုဂိုစာသားမ်ား တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

 

Directory Book 1

Source:automobile

Read times
Rate this item
(0 votes)