Sports Carကမ႓ာ႔ၿပိဳင္ကားေလာကကို ရိုက္ခတ္သြားေသာ Janpan ကား GTR R35

ကမ႓ာ႔ၿပိဳင္ကားေလာကကို ရိုက္ခတ္သြားေသာ Janpan ကား GTR  R35 google

GTR ဟု ဆုိလိုက္လွ်င္ GTR ၏ ဖခင္ႀကီးဟု သတ္မွတ္၍ ရသည့္ GTR project ခ်ိအင္ဂ်င္နီယာ ကာဇူတုိရွိ မီဇူႏုိသည္ စူပါကားတုိင္းသည္ ဟန္မိတ္ကား

(Koeneisegg, Bugatti et) ျဖစ္သည္ဆုိေသာ ဥေရာပ အိုင္ဒီယာကုိ လံုးဝလက္မခံခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ အမ်ားႀကီးထုတ္ႏုိင္ေသာ Sport car တည္ေဆာက္ရန္

အၿမဲတမ္းစိတ္ထဲရွိေနခဲ့ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကတည္းက GTR ဆုိေသာနာမည္ျဖင့္ Sport car စတင္ထုတ္လုပ္လာခဲ့ရာ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ကားမာ်းတြင္ Skyline Platform ၏ Grade အေနျဖင့္ GTR Grade ဆုိ၍ ထြက္ၿပီး GTR ႏွင့္ Skyline ဆုိေသာ နာမည္ႏွစ္ခုကုိ တြဲလ်က္ R34 GTR ထိသာ ေတြ႔ပါမည္။

ယခင္ကားမ်ားတြင္ Skyline ဆိုသည့္နာမည္ကို V35 ဟု အၿပီးေပးလုိက္ၿပီး ယခုထြက္လာေသာ 35 ကို Nissan GTR ဟုသာ သီးသန္႔ေခၚေဝၚၿပီး Skyline Platform ထဲတြင္ မပါဝင္ေတာ့ဘဲ။

ယခင္ကားမ်ားအတုိင္း ေျခာက္လံုးထုိးအင္ဂ်င္ကို သံုးထားေသာ္လည္း ယခင္ကားအင္ဂ်င္ RB26 ကဲ့သို႔ အလ်ားလုိက္စီထားေသာ ္ဆလင္ဒါမ်ားမဟုတ္ေတာ့ဘဲ V ပံုစံစီထားေသာ VR38 အင္ဂ်င္ၿဖစ္သြားၿပီး ယခင္ကားမ်ားကဲ့သို႔

ၿပိဳင္တူအလုပ္လုပ္ေသာ Parallel twin Turbo system ပါသည္။

အင္ဂ်င္မွာ ပံုမွန္ကားမ်ားကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္က ကပ္လ်က္မရွိေတာ့ဘဲ အင္ဂ်င္က ေရွ႕ဂီယာေဘာက္ကေတာ့ ကားေနာက္ပိုင္းဝင္ရုိးကုိ ခြထုိင္ထားသည္။

အင္ဂ်င္ကလည္း ယခင္လုိ ေရွ႕ဝင္ရိုးေပၚတည့္တည့္ထုိင္သည့္ ဒီဇုိင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကား၏ အလည္ centre ကိ ရသေလာက္ယူေသာ ဒီဇုိင္း (Front midship platform FM platform) ပံုစံျဖစ္သြားၿပီး Drivetrain system

ကေတာ့ ယခင္ကားမ်ားအတုိင္း All Wheel Drive System ျဖစ္ပါသည္။

FM Platform ဒီဇုိင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ပုိင္းမ်ားေရြ႕လ်ားသည့္အခါတြင္ အင္ဂ်င္ဝိတ္ပိေနျခင္းမ်ိဳးမရွိေတာ့ဘဲ ဂီယာေဘာက္မွာ ဘူဂါတီမ်ားကဲ့သို႔ ကလပ္ႏွစ္စံုပါေသာ စနစ္ႏွင့္ လုပ္ထားပါသည္။

Auto ေရာ Tip-tronic system ေရာ သံုး၍ ရေသာ six speed gearbox တပ္ဆင္ထားၿပီး Transmission Software ျမင့္လုိက္ပါက ပို၍ စီး၍ေကာင္းေၾကာင္းသိရပါသည္။

GTR 35 ကိုထုတ္လုပ္ရန္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက Nissan က စီစဥ္ေနခဲ့ၿပီး နမူနာပံုစံအေနႏွင့္ ၂၀၀၁ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ စသျဖင့္ သံုးႀကိမ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ GTR နမူနာပံုစံကို တုိက်ိဳကားျပပြဲတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး ေရာင္းကုန္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလုိင္တြင္ ေစ်းကြက္ထဲ တရားဝင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါသည္။

အျပင္ပန္းအသြင္ပံုကို ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ GTR က ယခင္မိုဒယ္မ်ားကဲ့သို႔ Japanese အေငြ႕အသက္မာ်းကို အျပည့္အဝေဆာင္က်ဥ္းေပးေနသည္။

ဥေရာပၿပိဳင္ကားမ်ားႏ်ွင့္ ကြဲျပားစြာ ကိုယ္ထည္ၾကီးမားကား၊ အမိုးအျမင့္မွာ လူတစ္ေယာက္၏ ရင္အံုခန္႔ရွိပါသည္။

GTR ကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲသူသည္ ဂ်ပန္ကာတြန္း ဂန္ဒန္ (Gumdam) စက္ရုပ္ဇာတ္ကား၏ Theme ေလးကို ယူၿပီးဆြဲထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကားမိုဒယ္မည္မွ်ပင္ေျပာင္းလဲေစကာမူ ကား၏ ေနာက္မီးခြက္ဝိုင္းႏွစ္ခုပံုစံမွာ 1972 C110 GTR မုိဒယ္ေဟာင္းမွ ယခုအထိ ပံုစံမေျပာင္းဘဲ ရိုးရာမပ်က္ဆက္လက္အသံုးျပဳေနေၾကာင္းသိရပါသည္။

ကားတံခါးဖြင့္ေသာ လက္ကိုင္မ်ားကလည္း တစ္ျခားေသာ ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ကြဲျပားစြာ လက္ကိုင္ကို အထဲသို႔ဆြဲသြင္းလုိက္မွသာ ကားတံခါးပြင့္သြားပါသည္။

ေဘာ္ဒီအစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အလူမီနီယမ္အသားမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆ တိုက္မိခိုက္မိပါက ျပင္ရခက္ေသာ ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

ကား၏အေလးခ်ိန္မွာ အလူမီနီယမ္သံုးထားတာေတာင္ စုုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္ ၁၇၄၀ ကီလုိဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိပါသည္။

ယခင္ထြက္ခဲ့ေသာ R32 33 34 အားလံုးထက္ကို ကီလုိ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပို၍ေလးပါသည္။

ထုိကား၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ အားသာခ်က္မွာ တာထြက္အရွိန္သာျဖစ္ၿပီး ၀-၁၀၀ ကိုေရာက္ရန္ ၃.၉ စကၠန္႔သာၾကာေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာထားပါသည္။

ေနာက္ဘမ္ပါေအာက္တြင္ ၅ လက္မအက်ယ္ရွိေသာ ေပါလစ္တုိက္ထားသည့္ အိတ္ေဇာေပါက္ ေလးလံုးကို ခန္႔ညားစြာျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကားအေရွ႔ဘမ္ပါတြင္လည္း ေလျဖတ္သန္းမႈ (aerodynamic) ေကာင္းေအာင္ အတြန္႔ေလးမ်ား

လုပ္ထားေပးပါသည္။

အတြင္းခန္းကို ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ရွန္မိြဳင္သားခံု သုိ႔မဟုတ္ ေလသာခံုဟုဆို၍ ဂရိတ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။

အျပင္ကၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ကား ႀကီးမားေသာ္လည္း အထဲတြင္ ေနရာအလြန္က်ယ္ေနျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ရွိပါသည္။

ဒတ္ရွ္ဘုတ္အလယ္တြင္ ကားအင္ဂ်င္အပူခ်ိန္၊ ေရအပူခ်ိန္၊ speed၊ APM စသည္တုိ႔ကိုျပဥည့္ multifunction display (MFC) ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

R34 GTR တည္းက MFD ပါတယ္ဆိုေသာ္လည္း ယခုကားတြင္ User interface ကုိ တာ၀န္ယူဒီဇုိင္းဆြဲေပးသည္က ကားဂိမ္းေဆာ့သည့္သူတိုင္းသိေသာ Granturismo team က တာ၀န္ယူဆြဲေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂရိတ္ႏွင့္မုိဒယ္ကို လုိက္ၿပီး ကြဲလြဲသည္ေလးမ်ား အနည္းငယ္ရွိၿပီး အႀကမ္းအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္မိုဒယ္အျပင္ ရိုးရိုးဂရိတ္ႏွင့္ Black Edition ဟူဆို၍ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲထြက္သြားပါသည္။

 

 

Black Edition ၏ထူးျခားခ်က္မွာ ေနာက္စပိြဳင္လာ ဘလိတ္ျပားက ကာဗြန္ျပားျဖစ္သြားျခင္း၊ ေရွ႕မီးသီးမ်ားက auto ခ်ိန္ေပးေသာ HID မီးသီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္မီးသီးမွာ LED ျဖစ္ျခင္း၊ ေဘးမွန္မ်ားတြင္ ေရေငြမရိုက္ေအာင္

ေအာ္တုိအပူေပးသည့္စနစ္ႏွင့္ ေဘးမွန္မ်ားက ေအာ္တုိ ေခါက္သည့္စနစ္ပါလာျခင္း္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

Source:Yangon S Supra Z

Read times
Rate this item
(4 votes)