Sports CarFerrari ကုမၸဏီမွ အသစ္ထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း 2018 Ferrari 488 Pista

Ferrari ကုမၸဏီမွ အသစ္ထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း 2018 Ferrari 488 Pista google

နာမည္ေက်ာ္ ၿပိဳင္ကားကုမၸဏီ Ferrari သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 458 ၿပိဳင္ကားကို အစားထိုးထားသည့္ 488 မိုဒယ္သစ္ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး အေျပာင္းအလဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

488 အထူးထုတ္မိုဒယ္ေတြကိုလည္း ထပ္တိုးထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၏ ဂ်ီနီဗာကားျပပြဲႀကီးတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ 488 မိုဒယ္သစ္ 488 Pista ကို ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။

 

hot car interior  *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ ကားအတြင္းအပူခ်ိန္မတက္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္မလဲ ??? ***

 

Pista ဆိုသည္မွာ အီတလီဘာသာစကားႏွင့္ဆိုလွ်င္ ကားၿပိဳင္ကြင္းဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး ကားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းခဲ့သည့္ Ferrari ၏ အေမြအႏွစ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္အေလးအျမတ္ျပဳ

မွည့္ေခၚထားျခင္းဟုလည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။

နာမည္ေက်ာ္ 488 GTE ႏွင့္ 488 Challenge ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားမ်ားကို နမူနာယူဖန္တီးထားသည့္ 488 Pista တြင္ 488 GTB ထက္ စြမ္းအားပိုျပည့္ဝေကာင္းမြန္ေစရန္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုေရာ

ကိုယ္ထည္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုပါ ထပ္တိုးမြမ္းမံထားပါသည္။

ထို႔ျပင္ 2018 Ferrari 488 Pista သည္ ၿပိဳင္ကားဆန္ဆန္ စြမ္းအားျပည့္ဝသြက္လက္မႈမွာေရာ ကားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာပိုင္းတြင္ပါ ယခင္ကထြက္ရွိခဲ့ဖူးသည့္ Special Series မ်ားႏွင့္

ကြဲျပားျခားနားသည့္ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

ကားေစ်းကိုေတာ့ အတိအက်မသိရေသးေသာ္လည္း 488 GTB ၏ ေစ်းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းခြဲဝန္းက်င္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေတာ့ 2018 Model Ferrari 488 Pista

သည္ ေဒၚလာ၃၂ဝဝဝဝ ႏွင့္ ၃၄ဝဝဝဝ ၾကား ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

488 Pista ၿပိဳင္ကားသစ္၏ ကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းသည္ ယခင္မိုဒယ္၏ ေျခရာအတိုင္းလိုက္ၿပီး လမ္းေပၚေမာင္း ၿပိဳင္ကား 488 GTB ႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲသုံးကား GTE ၊ Challenge မိုဒယ္မ်ား၏ ၾကားေနရာမွာ

ရွိပါသည္။

ကားကိုယ္ထည္တြင္ အသိသာအထင္ရွားဆုံး ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမွာ ကားေရွ႕ မ်က္ႏွာစာျဖစ္ပါသည္။

ကားေရွ႕ဘမ္ပါကို GTB လို ခပ္ရိုးရိုးပုံစံမဟုတ္ဘဲ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားပိုဆန္ေသာ ကိုယ္ထည္အစိတ္အပိုင္းသစ္မ်ားႏွင့္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ထည္ အစိတ္အပိုင္းသစ္မ်ားထဲတြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ အျမင္အာ႐ုံကို ဖမ္းစားနိုင္မည့္အရာကေတာ့ F1 ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားဟန္ကို ယူထားေသာ S-Duct ႏွင့္ ခပ္ရႈပ္ရႈပ္ Splitter ဒီဇိုင္းတို႔ပဲျဖစ္ၿပီး

ေျမဝပ္အားကို တိုးတက္ေစေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။

Splitter ကို အပိုင္းသုံးပိုင္း ခြဲျခားဖန္တီးထားၿပီး ကားေဘးဘက္ ေလစုပ္ေပါက္မ်ားသည္ အရြယ္အစားႀကီးမားပါသည္။

ကားေရွ႕စက္ဖုံးကိုလည္း ဒီဇိုင္းမြမ္းမံထားၿပီး GTB တုန္းကလိုမဟုတ္ဘဲ ကားေရွ႕မီးႀကီးႏွစ္ခုၾကား ဆန္႔ထုတ္ထားေသာ အရြယ္အစားႀကီးႀကီး ေလစုပ္ေပါက္ ကို အစားထိုးတပ္ဆင္ထားပါသည္။

ကားစက္ဖုံးမွာေတာ့ V ပုံစံအေနအထားကိုပဲ ဆက္လက္ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ကားေရွ႕မီးေတြကလည္း မေျပာင္းလဲဘဲ ကားေဘးဘက္မွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲက သိပ္မသိသာေသာ္လည္း Side Skirt

ႏွင့္ ကားေနာက္ဘီးခုံးေလစုပ္ေပါက္တို႔ကို ခပ္ပါးပါးမြမ္းမံထားပါသည္။

ခံ့ညားလွပၿပီးသား ကားအေနာက္ဘက္ဒီဇိုင္းကေတာ့ Pista ကို ပိုႀကံ့ခိုင္ေတာင့္တင္းေသာ ႐ုပ္ထြက္မ်ိဳးအျဖစ္ ပိုၿပီးသိသာထင္ရွားေစပါသည္။

ကားအေနာက္ဘက္က ေလပင့္အားထိန္းေတာင္ပံသည္ ပိုႀကီးမားၿပီး ပိုလည္းျမင့္မားေသာ အေနအထားႏွင့္ လင္းပိုင္အၿမီးဒီဇိုင္းမ်ိဳးရွိပါသည္။

Diffuser သည္ အရြယ္အစားႀကီးမားၿပီး အေနာက္ဘက္မ်က္ႏွာစာ၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ေနရာယူထားပါသည္။

ေဒါင္လိုက္ ငါးဆူးေတာင္ပုံ သတၱဳျပားမ်ားကလည္း အရြယ္အစားႀကီးၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကားမ်ားကဲ့သို႔ု ကားကိုယ္ထည္ေအာက္ပိုင္းအထိ ေနရာယူထားပါသည္။

ကားအေနာက္ဘက္စြန္း၏ ေဘးတစ္ဖက္စီတြင္ ေဒါင္လိုက္ေလစုပ္ေပါက္တစ္ခုစီ ပါဝင္ပါသည္။

အသစ္မြမ္းမံထားေသာ ေလခြင္းအားအျပင္အဆင္မ်ားက 488 Pista ကို 488 GTB ထက္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေျမဝပ္အား ပိုတိုးလာေစပါသည္။

ကားစက္ဖုံး၊ ဘမ္ပါမ်ားႏွင့္ အေနာက္ဘက္ ေလပင့္အားထိန္းေတာင္ပံတို႔ကိုလည္း ကာဗြန္ဖိုင္ဘာသားမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ကားကိုယ္ထည္အေလးခ်ိန္သည္ GTB မိုဒယ္ထက္

ေပါင္ႏွစ္ရာေလာက္ ပိုေပါ့ပါးပါသည္။

Option အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္နိုင္ေသာ လက္မႏွစ္ဆယ္အရြယ္ ကာဗြန္ဖိုင္ဘာသား ကားဘီးမ်ားကလည္း ကား၏ အေလးခ်ိန္ကို ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ထပ္တိုး ေပါ့ပါးသြားေစပါသည္။

488 Pista ၿပိဳင္ကားသစ္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ ျမင္းေကာင္ေရ ၇၁ဝ အား 3.9 L Twin Turbocharged V8 အင္ဂ်င္ကို Dual-Clutch ဂီယာ ခုနစ္ခ်က္ႏွင့္ တြဲဖက္တပ္ဆင္ထားပါသည္။

ထိုစြမ္းအင္ပမာဏသည္ 488 GTB ထက္ ျမင္းေကာင္ေရ ငါးဆယ္အားပိုမ်ားၿပီး 488 Pista ကိုလည္း စြမ္းအားအျပည့္ဝဆုံး V8 အင္ဂ်င္တပ္ Ferrari ကားတစ္စီး ျဖစ္လာေစပါသည္။

ကားတြင္ Side-Slip Angle Control ႏွင့္အတူ ကားျမန္ျမန္ေမာင္းခ်ိန္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မႈ ပိုေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဆိုင္းထိန္းစနစ္ကိုလည္း ဖန္တီးတပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

ကား၏ အျမင့္ဆုံးအျမန္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီကို ၂၁၁ မိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးတက္လာၿပီး ၂ ဒသမ ၈၅ စကၠန္႔ အတြင္းမွာ သုညမိုင္ကေန တစ္နာရီ ၆၂ မိုင္ႏႈန္း ေရာက္ေအာင္ အရွိန္ျမႇင့္တင္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္

488 GTB ထက္ေရာ 458 Speciale ထက္ပါ ပိုျမန္ဆန္သြက္လက္ပါသည္။

ကားအတြင္းခန္းမွာေတာ့ ျမင္ေတြ႕ေနက် Ferrari ၿပိဳင္ကားမ်ား၏ အတြင္းခန္းမ်ားႏွင့္ သိပ္မကြာလွဘဲ အတြင္းခန္းတစ္ခုလုံးမွာ အနက္ေရာင္ကို အသားေပးအသုံးျပဳထားပါသည္။

ကားဒက္ရွ္ဘုတ္၊ ထိုင္ခုံမ်ားႏွင့္ Centre Console တို႔တြင္ အနီေရာင္ကို ေရာစပ္အသုံးျပဳထားၿပီး ခရီးသည္ထိုင္ခုံဘက္က ဒက္ရွ္ဘုတ္ဘက္ျခမ္းတြင္ 488 Pista အမွတ္တံဆိပ္အမည္ကို တပ္ဆင္ထားပါ

သည္။

Source:automobile

Read times
Rate this item
(0 votes)