Local Industryမုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လွည္းတန္းသို႔ကားငယ္မ်ားသြားလာမႈအတြက္သတိျပဳရန္

မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လွည္းတန္းသို႔ကားငယ္မ်ားသြားလာမႈအတြက္သတိျပဳရန္ facebook

ယေန႔ ၁၀ ရက္ေန႔ေန႔ခင္းဘက္ရြာသြန္းေသာမိုးေၾကာင့္ လွည္းတန္းဂံုးေက်ာ္တံတား ေအာက္ဘက္တြင္ေရတင္ေနခဲ့ၿပီး ကားသြားရန္ခက္ခဲေနခဲ့သည္။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကားငယ္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ လွည္းတန္းဘက္သြားစရာရိွပါက သတိျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။

 

Unicode

 

ယေန႔ ၁၀ ရက္ေန႔ေန႔ခင္းဘက္ရြာသြန္းေသာမိုးေၾကာင့္ လွည္းတန္းဂံုးေက်ာ္တံတား ေအာက္ဘက္တြင္ေရတင္ေနခဲ့ၿပီး ကားသြားရန္ခက္ခဲေနခဲ့သည္။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကားငယ္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ လွည္းတန္းဘက္သြားစရာရိွပါက သတိျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။

 

hledan.jpg

 

 

hledan_2.jpg

 

 

gledan0.jpg

 

 

 hledan01.jpg

Photo credit

Read times
Rate this item
(3 votes)