Local IndustryGrab က မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ “ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္” လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ စတင္မိတ္ဆက္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ – အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း Online-to-Offline (O2O) မိုဘိုင္းပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Grab က မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ လူမႈဘဝဖူလံုေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ နည္းပညာအရ ပူးေပါင္းအဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေရရွည္ကတိကဝတ္ ထားရွိခဲ့သည့္အတိုင္း ျပည္တြင္းရွိ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အားလံုးအတြက္ “ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္တစ္ခုကို စတင္ မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

 

အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ Grab Driver အက္ပလီေကးရွင္း အတြင္းရွိ Grab Driver Wallet မွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔၏ CB ဘဏ္အေကာင့္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္း လႊဲေျပာင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ေငြသားအျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္ယူရာတြင္ ပံုမွန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ တစ္ရက္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ မည္သည့္ နီးစပ္ရာ ATM စက္မ်ားတြင္မဆို ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

 

Grab က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လစဥ္ က်င္းပသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအရ အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္းရွိ တစ္ေန႔တာ ဝင္ေငြမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ထုတ္ယူအသံုးျပဳလိုသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ Grab က ၎၏ မိတ္ဖက္ဘဏ္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ CB ဘဏ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္နည္းပညာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ TransferTo တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ “ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အားလံုးသည္ အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္းရွိ ဝင္ေငြမ်ားကို ထုတ္ယူရန္ CB ဘဏ္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အလိုအေလ်ာက္ “ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္ကို Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အားလံုး ယေန႔မွစ၍ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

 

Grab Myanmar ၏ Country Head ျဖစ္သူ Cindy Toh က “ျမန္မာႏိုင္ငံက ကၽြန္မတို႔ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ Grab ဟာ အေကာင္းဆံုး မိတ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို အၿမဲ နားေထာင္ၿပီး လိုအပ္တာေတြကို အၿမဲ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အခုဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕စမတ္ဖုန္းထဲမွာ အဆင့္အနည္းငယ္ ႏွိပ္လိုက္ရံု နဲ႔ “ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ကို သံုးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဖုန္းထဲက ဝင္ေငြေတြကို အခ်ိန္မေရြး အလြယ္တကူ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လုပ္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြ အတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ လူေနမႈဘဝကို ရေစမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ တစ္ေန႔တာ ႀကိဳးစားအလုပ္လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကိုယ္ရတဲ့ဝင္ေငြကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အေမာေျပေစမွာပါ။ အခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အရင္ ဘဏ္ကေန တစ္ရက္အခ်ိန္ယူၿပီး ေငြထုတ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေနရာမွာ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွာ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားတဲ့ နည္းပညာကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြထဲက ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ဟု ေျပာသည္။

 

ခရီးသည္မ်ားအၾကား ေငြသားမသံုးဘဲ ခရက္ဒစ္ကတ္၊ ဒက္ဘစ္ကတ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္ ပိုမို တြင္က်ယ္လာသည္ႏွင့္အညီ ယခု မိတ္ဆက္လိုက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္သည္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း မ်ားအတြက္ ေငြသားအျဖစ္ ထုတ္ယူရာတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္အခ်ိန္ေၾကာင့္ ပူပန္ရန္မလိုသျဖင့္ ေငြသား အစားထိုး ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အသံုးျပဳမႈအား အရွိန္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ ေငြသားအသံုးျပဳဖို႔မလိုတဲ့ ေငြေပးေခ်စနစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုး လာေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးစနစ္ထဲ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြသားမဲ့ ေပးေခ်တဲ့စနစ္ကေန ေငြလက္ခံၿပီးတိုင္း မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ ဝင္လာတဲ့ ေငြကို Grab Driver Wallet မွာ စစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဝင္ေငြေတြကို ေငြသားအျဖစ္ အခ်ိန္မေရြး ျပန္ၿပီး ထုတ္ယူဖို႔ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ ဘဏ္အေကာင့္ထဲကို လႊဲေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္ ဟု Cindy က ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

 

ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသံုးျပဳပံု

 

Grab အသံုးျပဳ၍ ရရွိထားေသာ ေအာက္ပါ ဝင္ေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း၏ Grab Driver Wallet အတြင္း ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

  • ခရက္ဒစ္ကတ္၊ ဒက္ဘစ္ကတ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ GrabPay အသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်ထားသည့္ ဝင္ေငြမ်ား
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးထားေသာ Grab for Business အသံုးျပဳသည့္ ခရီးသည္မ်ား၏ GrabPay ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ထားသည့္ ဝင္ေငြမ်ား
  • ခရီးသည္မ်ားမွ ပရိုမိုကုဒ္ေလွ်ာ့ေစ်း အသံုးျပဳၿပီး သြားလာခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ Grab မွ ျပန္လည္ ေပးအပ္ေငြ
  • Grab က မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အပတ္စဥ္ ေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ ခရီး စဥ္ အေၾကာင္းေရအလိုက္ ဆုေၾကးႏွင့္ အပိုဆုေၾကးမ်ား

 

ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အေနျဖင့္ Grab Driver အက္ပလီေကးရွင္း ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း၊ ပံုမွန္ အသံုးျပဳေနေသာ Grab Driver အေကာင့္တစ္ခုႏွင့္ Grab Driver Wallet အတြင္း အနည္းဆံုး ရွိထားရမည့္ ေငြပမာဏတို႔ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ဖက္ ယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးသည္ အနည္းဆံုး ေငြက်ပ္ (၅၀၀) မွ အမ်ားဆံုး ေငြက်ပ္ (၅၀,၀၀၀) အထိ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္ရက္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို (၂၄) နာရီလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ “ခ်က္ခ်င္း လႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသံုးျပဳပံု အဆင့္ဆင့္မွာ -

 

(၁) Grab Driver အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္းမွ ‘Cash Wallet’ ေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

(၂) ‘Transfer to Account’ ကို ေရြးပါ။

(၃) မိမိ လႊဲလိုသည့္ ေငြပမာဏ အမ်ားဆံုး ေငြက်ပ္ (၅၀,၀၀၀) အထိ ရိုက္ထည့္ၿပီး ‘Next’ ကို ႏွိပ္ပါ။

(၄) မိမိ ရိုက္ထည့္လိုက္သည့္ ေငြပမာဏ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီး ‘Transfer Now’ ကို ႏွိပ္ပါ။

 

 

အထက္ပါအတိုင္း “ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေငြထုတ္ယူႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္း ထည့္သြင္းေပါင္းစည္းထားသည့္စနစ္ API Integration မွတစ္ဆင့္ CB Bank မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ CB Bank သည္ လႊဲေျပာင္းလိုသည့္ ေငြပမာဏကို Grab Driver Wallet မွ ႏႈတ္ယူၿပီး မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း၏ ဘဏ္အေကာင့္အတြင္း စကၠန္႔မျခား ထည့္သြင္းေပး မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အမွားအယြင္းမရွိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတစ္လႊားရွိ Grab အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း (၁၀) ဦးမွ စတင္ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ Grab အေနျဖင့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား စက္သံုးဆီ ဝယ္ယူရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ကားျပဳျပင္ရာတြင္ ေငြသားအစား Grab Driver Wallet ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားကို Grab Driver app တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး နည္းပညာအဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အခု “ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု စီစဥ္ေပးလိုက္တာ အရမ္းကို အဆင္ေျပပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ေန႔လံုး ရွာထားတဲ့ဝင္ေငြကို မိသားစုကို ျပန္ေပးဖို႔၊ ေနာက္ အံုနာေၾကး စတာေတြ ေပးဖို႔ ေငြသားအေနနဲ႔ ထုတ္သြားခ်င္တယ္ေလ။ အခုေတာ့ ရုတ္တရက္ အသံုးလိုတာမ်ိဳးေပၚလာရင္ ကိစၥမရွိေတာ့ဘူး။ ကားဆီျဖည့္ဖို႔၊ ကားျပင္ဖို႔ အေရးေပၚကိစၥေတြ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြး ကိုယ့္ဝင္ေငြေတြ ျပန္ထုတ္လို႔ရတယ္ဆိုတာ သိထားေတာ့ စိတ္ခ်လက္ခ် ကားေမာင္းႏိုင္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ သူငယ္ခ်င္းယာဥ္ေမာင္းေတြလည္း GrabPay က ရတဲ့ ဝင္ေငြေတြကို ထုတ္ဖို႔ေစာင့္ရတဲ့အခ်ိန္အတြက္ စိတ္ပူစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ တစ္ခုခု လိုအပ္ရင္ ကိုယ့္ဝင္ေငြေတြကို ဘဏ္အေကာင့္ထဲ လႊဲလိုက္ၿပီး mobile banking ကေနတစ္ဆင့္ ကိုယ္ေပးစရာရွိတာေတြ ေပးလို႔ရေသးတယ္ေလ ဟု Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ကိုေဇာ္ထူးက ေျပာသည္။

 

Grab ၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

 

Grab ပလက္ေဖာင္းသည္ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္သာမက လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအဝန္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

 

လက္ရွိတြင္ Grab သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၎၏ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ လူေနမႈဘဝ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုမို တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး လာေစမည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာ စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးစနစ္၌ Grab ၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Grab Myanmar အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလိုပါက www.grab.com ႏွင့္ www.facebook.com/GrabMM တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

 

grab1.jpg

 

grab-min.jpg

 

 

Myanmar Automobile Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)